Jdi na obsah Jdi na menu
 


Díl první: Co přijde dál..?...aneb nic není nemožné


autor: Alena Čemusová

S vypětím všech psychických sil jsme dokončili dostihovou sezónu 2009, dali jsme si pauzu na odpočinek, strávili snad v relativním klidu Vánoce a předpokládali, že se sejdeme po Novém roce na valné hromadě, o které nikdo nepochyboval, že by nebyla. Proč? Důvod je velmi prozaický, stačí jen malé připomenutí: Česká klusácká asociace je občanské sdružení, jehož právní subjektivita vznikla dne 4.5.1990 registrací Stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j.USL/150/L-90, jejichž znění se klusácká obec zavázala dodržovat.
Zde se praví: hlava IV., bod 2., písmeno d) v případě odstoupení některého člena VV je další člen uveden do funkce kooptací na návrh člena VV. Pokud by došlo k postupnému odstoupení více než 2 členů VV, musí být svoláno mimořádné VS a na něm jako povinný bod jednání provedena doplňující volba. Délka mandátu takto nově zvolených členů výboru je ukončena uplynutím původního mandátu celého VV.
 
Je potřeba k tomuto cokoliv dodat? Snad jen opět malé připomenutí: funkční období nově zvoleného výboru začalo po řádné valné hromadě v lednu 2009. Nejdříve odstoupil na prvním jednání výkonného výboru Jiří Balcar a na jeho místo byl obratem kooptován Ing. Jaromír Tihelka. Do funkce prezidenta byl zvolen Mgr. Karel Kadlec, ani ten svůj post ale neustál a odstoupil z VV také. Na jeho místo byl s časovým odstupem kooptován Ing. Václav Chaloupka, který z něj zase posléze rovněž odstoupil. Pod tlakem nesolidního jednání některých členů ČKA byla donucena k odstoupení Ing. Michaela Zemanová a do VV byl povolán účelově Bedřich Novák, který odstoupil pro změnu z toho předchozího výboru, který nevyhověl jeho požadavku. Model samo-generování členů jak na běžícím páse. Zkrátka pěkný Kocourkov! Aby byl výčet těch odstoupení kompletní, odstoupil též předseda technické komise Petr Malík a hlavně předsedkyně disciplinární komise Mgr. Klára Jelínková.
A klusáckou veřejností již delší dobu koluje jedna jediná otázka: kdy bude ta valná hromada?
 
Prostě a jednoduše, nacházíme se ve stavu „beztíže“. Výkonný výbor se již od konce sezóny pouští do rozhodnutí, která mu nepřísluší a zejména někdo si přivlastňuje pravomoc, která mu nenáleží. Chod organizace závisí na jednom člověku a nikoho to netrápí. Chaos a zmatek, ve kterém se nikdo nevyzná, takže si všichni zanadávají a zase jsou hezky pěkně potichu, aby neměli problémy. Většina členů je s touto situací nespokojená, ale bojí se. Bojí se všeho, bojí se i zeptat a tak se ptají sami sebe. Ptám se také já, i když nahlas, bez bázně a sama si i odpovím.
 „K čemu že jsme se to vlastně dopracovali a koho jsme si zvolili?“
 
Uplynulý rok byl od samého počátku poněkud neklidný, ostatně jako vždycky, jsou-li očekávány některé změny. Žijeme v době ekonomické krize a její dopady pociťujeme samozřejmě všichni. Tento pojem není jedinou příčinou složité situace, v které se naše organizace nachází. ČKA je organizace nezisková a její životaschopnost je závislá převážně na sponzorských darech. Právě s vidinou určité jistoty v zabezpečení financování probíhala i volební valná hromada. Odhlasovali jsme úpravu stanov a po rušné prezentaci nakonec zvolili i nový výkonný výbor, jehož složení mělo v souladu s volebními proslovy garantovat výše zmíněnou finanční jistotu. Celá veřejnost v posledních letech prahla po konkrétních změnách a jejich garantem měla být osoba Mgr. Karla Kadlece. Ten byl také nakonec VV po odstoupení Jiřího Balcara (první trhlina) povýšen na post prezidenta. Proběhla první jednání a výměny názorů. Mnohými toužebně očekávané období však mělo proti veškerému očekávání rychlý a krátký průběh. Po šesti týdnech opustil Mgr. Karel Kadlec scénu a svou hlavní roli v „rozehraném filmu“. Nastala znovu otázka, co bude dál? Kdo bude další „primabalerína“? Bude se vůbec běhat? Kde a za co? Drnčely telefony, šířily se fámy, strach a obavy obcházely okolo. Žezla se chopil oslabený výkonný výbor a dění se pohnulo opět kupředu. Prvním otázkám se dostalo obratem odpovědím-ano běhat se bude a v Chuchli, smlouva o pronájmu dráhy již byla podepsána. Zůstal jen „horký brambor“ a to byly finance. Zpočátku chyběla asi třetina rozpočtu, ale probíhala další jednání. Penízky se rodily v křečích. Mgr. Kadlec, budiž mu ke cti, dodržel svůj slib a rovněž přispěl do rozpočtu zajištěním sponzorů. Zbytek financí garantoval Mgr. Jiří Svoboda, za což mu patří opravdové uznání. Sezóna utekla jako voda, vizitky se jménem Karel Kadlec upadly v zapomnění a vystřídaly je vizitky nové. S nimi se však vynořil i nový fenomén, dosahující a často převyšující kvalit odsuzované „oranžové éry“. Jasně „žlutá éra“ se ale na rozdíl od té oranžové (která své postoje hlásala zcela otevřeně) schovává za štít, kterému se říká výkonný výbor. Je to velmi prozíravé, stále tu totiž jsou a vždycky budou obavy „co kdyby“. Na scénu se vrátil fenomén JÁ v koncentrované podobě.
 
Abych si to shrnula: kdy bude valná hromada, to nevím a ať už se mě na to nikdo neptá. Koho jsme si zvolili, to vím, ...... říkají to sami svými činy. Co bude dál? Nechci nikoho děsit. Možná bude lepší smířit se s tím, že s penězi vždycky bude přicházet samovláda s vlastními "nejsprávnějšími" názory a rozhodnutími, protože „já to přeci platím", pravidla-nepravidla, paragrafy-neparagrafy, sliby-nesliby ... A možná je i zbytečné mít za těchto okolností celý výkonný výbor, nevím, co ale vím, že bychom neměli ze sebe nechat udělat toaletní papír .....
 
Alena Čemusová
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

MVDr. Vojáček - Proč ? Proč ? Proč?

Ve výše uvedeném článku je hodně pravdy. je třeba si , ale uvědomit, že takový pán Dohalský ( z velkým P ), který dokázal být rovný ke všem, se nerodí každý den. Poděkujme srdečně Mgr. Svobodovi a Mgr. Kadlecovi,kteří zajistili finanční prostředky, protože bez nich by se sezona vůbec neuskutečnila a když si uvědomíme, že ten Svoboda dával peníze celý rok a jeho dostihová sezona moc úspěšná nebyla, tak klobouk dolu.
Spíš si položme otázku ? Proč nikdo nevydrží ve výboru, proč odstupují členové komisí, proč se mění rozhodnutí rozhodčích a disciplinární komise, proč nikdo nevydrží pracovat na sekretariátu ? Proč ? Proč ?
Komu vyhovují rozbroje a intriky v takové malé organizaci jako je ČKA.Jak se dodržují stanovy a platné zákony? Koho se všichni bojí a raději mlčí a podlízají jenom proto, že se bojí msty. Kdo dobře přežívá v asociaci od samého začátku a dokáže se i sám zvolit do výboru ?
Vážení členové, vzpamatujme se konečně. ČKA má být organizací, která má sloužit českým chovatelům a majitelům a vypadá to úplně na opak. Je nás pár a přesto jsme rozděleni na několik táborů.
Služby jsou stále horší, věstníky vychází občas a moc se toho nedovíme, co to je Plemenná kniha a Dostihová ročenka jsme téměř zapomněli a stránky czetra toho také moc neřeknou. Snad by se ještě našlo pár slušných lidí do vedení a pokud to ti majetní myslí s asociací dobře a chtějí finančně přispět, tak je snad jedno jestli jsou ve vedoucí pozici a nebo ne.
Pokud si toto všechno neuvědomíme , tak opravdu přemýšlejme jak dál ?