Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis příznivcům klusáckého sportu II.


autor: Karel Kadlec

Vážení přátelé, vážení příznivci klusáckého sportu,
 
v souvislosti se zrušením majitelských prémií, o čemž rozhodl Výkonný výbor ČKA na svém jednání dne 6.2.2009 (přičemž toto rozhodnutí dosud ještě nebylo ani oficiálně publikováno), se objevila polemika nejen v řadách členů ČKA, ale i na webovém portálu spravovaném jedním členem Výkonného výboru ČKA.
Jelikož se nechci dopustit stejné chyby, která byla vyčítána bývalému ministrovi zdravotnictví MUDr. Julínkovi, tedy nedostatečně mediálně prezentovaný a vysvětlený smysl zdravotnické reformy ve spojení se zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví, dovoluji si Vám vysvětlit proč Výkonný výbor ČKA k tomuto kroku (po dlouhé diskuzi) přistoupil a jaká související opatření byla zavedena.   
 
Nejprve tedy oficiální zápis z jednání Výkonného výboru ČKA:
13. VV zrušil majitelské prémie a místo nich se rozhodl podpořit majitele českých klusáků sníženým zápisným na 2 % v Klasických, Ročníkových a Standardních dostizích (Zlatý okruh). V případě dostihů s dlouhodobým zápisným bude platit majitel zvýhodněné zápisné již od prvního termínu, tedy bude v rozepsaných termínech platit poloviční zápisné než majitel koně zahraničního chovu (dříve bylo finanční zvýhodnění zohledněno až při OSK). Současně VV zavádí v Klasických a Ročníkových dostizích vyhrazená (rezervovaná) 3 místa pro koně českého chovu (po OSK tedy budou jako první do těchto dostihů zařazeni 3 koně českého chovu s nejvyšším ziskem mezi koňmi českého chovu, a dále bude kapacita dostihu obsazena koňmi s nejvyšším ziskem ať již českého nebo zahraničního chovu).
 
Dále některá zajímavá čísla zpracovaná sekretariátem ČKA:
přehled o vyplacených  majitelských prémií za poslední 3 roky :
1/ 2006: 357.500,- Kč
- bylo to celkem 35 případů v 19 dostizích, které se týkaly 13 různých koní
2/ 2007: 245.680,- Kč
- celkem 29 případů v 15 dostizích, které se týkaly 14 koní
3/ 2008: 72.100,- Kč
- bylo to celkem 16 případů ve 14 dostizích, které se týkaly 9 koní
 
Je tedy patrné, že k výraznému snížení majitelských prémií (z 20% na 10%) došlo již na základě rozhodnutí minulého Výkonného výboru ČKA, přičemž v souvislosti se zavedením pravidla, že majitelské prémie jsou vypláceny pouze koním umístěným do 6 místa, které zároveň nesmí být místem posledním, došlo i k výraznému odlivu koní českého chovu z těchto dostihů. Proti těmto opatřením však paradoxně žádné polemiky nevznikly.
Nový Výkonný výbor ČKA velmi důsledně projednal veškeré klady i zápory majitelských prémií, projednal možnou úpravu pravidel pro vyplácení majitelských prémií, event. možnost vypuštění podmínky umístění do 6 místa, zabýval se možností nezahrnovat majitelské prémie do zisku koně apod., a rozhodl tak, jak rozhodl.
Hlavním mottem pro zrušení majitelských prémií byla skutečností, že „pokřivují“ zisky koní, kteří pak po skončení klasické kariéry odcházejí z dostihových drah, jelikož je majitelské prémie katapultovaly třeba i o několik kategorií výše. V této souvislosti bylo otevřeno i téma vynucených zisků pro importované koně, importních poplatků, souvisejících témat otevření dostihů pro zahraniční koně a rozšíření počtu dostihů čistě pro koně českého chovu.
Snížení zápisného o další 1% oproti minulým letům je pouze jedním z opatření kompenzující zrušení majitelských prémií. Finančně je to vyjádřeno asi takto: při předpokládaných cenách klasických a ročníkových dostihů pro 4-leté koně v roce 2009 cca 700.000,-Kč, činí úleva na zápisném 7.000,-Kč pro každého českého koně, kterých máme v současné době jenom do derby přihlášených (světe div se) celkem 20. Kdybychom měli do všech klasických a ročníkových dostihů 4-letých v letošním roce přihlášených oněch 20 koní, pak finanční prémie (snížené zápisné) představuje 140.000,-Kč. Při porovnání s loni vyplacenými majitelskými prémiemi to začíná vypadat jako zajímavé číslo a to jsem počítal zatím jenom 4-leté, kdyby si někdo dal práci a spočítal ty sumy doopravdy, možná bychom se divili.
Snížení zápisného je však pouze prvním opatření z  kompenzací přijatých v souvislosti se zrušením majitelských prémií. Další významnou skutečností je snížení zápisného již od prvního škrtání, neboť snížení zápisného pro koně českého chovu bylo v minulosti vždy promítnuto až v termínu oznámení startujících koní. No a třetím opatření je vyhrazení (rezervace) 3 míst pro koně českého chovu ve všech Klasických, Ročníkových a Standardních dostizích. Majitel českého koně tedy získal jistotu, že když svého koně přihlásí a bude mu platit zápisné, tak jeho kůň českého chovu má skutečně šanci se tohoto dostihu zúčastnit a nebude vyeliminován importovaným koněm, např. na základě vynuceného zisku, který ten importovaný kůň ve skutečnosti nikdy nezískal.
Dost bylo vysvětlování, teď trochu za sebe. Vážení přátelé, nechte mě, prosím, v klidu pracovat, opravdu nemůžu každému všechno vysvětlovat pořád dokola. Skutečně nemám času na rozdávání a pokud chcete, abych vedle své praxe, ještě pracoval pro Vás všechny (předpokládám, že proto jste mě zvolili), tak nemám čas neustále odrážet „útoky“ ze všech stran a reagovat na veškerá možná témata a diskuze. Věřte mi, že se ve funkci prezidenta ČKA nenudím. Pokud by někdo chtěl znát můj pracovní program tohoto týdne (jakožto prezidenta ČKA) tak mu jej velmi rád sdělím, avšak formou e-mailu a nejdřív někdy o víkendu.  
 
Karel Kadlec