Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konec střelby do vlastních řad. Klusáčtí Janukovičové do Ruska!

Dne 27.2.14 ČKA zareagovala na opakovanou žádost o schválení termínové listiny pro dostihovou sezónu 2014 zamítavým způsobem s poukazem na fakt, že Čeklus nemá ve svém programu zakomponovány chovatelské a klasické dostihy.

Čeklus dal ČKA na vědomí možnost pořádání a organizace těchto dostihů v rámci dostihových dnů Čeklusu v případě, že ČKA zcela pochopitelně poskytne na tyto dostihy finanční krytí.

Z tohoto momentu vyplývá, že sezona 2014 je opět ohrožena ze strany ČKA.

Čeklus nemá povinnost výše jmenované dostihy pořádat, nevybírá dlouhodobé zápisné a tyto dostihy nevypisuje.

To zcela jednoznačně není sebemenším důvodem k nerespektování dosud jediné iniciativy ve smyslu dostihové sezony 2014.

Jsme svědky fatálního momentu, kdy ČKA zodpovědná za dostihový provoz v ČR, dělá vše proto,aby žádná sezona vůbec neproběhla (již potřetí).

Domnívám se, že jsme se přenesli přes problém šikany jednotlivých stájí a aktérů dostihového dění a přesouváme se do jasně čitelné polohy, kdy útok ze strany ČKA je namířen proti všem stejnou měrou.

Doufám,že tento krok bude mít konečně sjednocující efekt a nyní si konečně všichni dokáží odpovědět na otázku běhat či neběhat a prozřou i ti co dva roky názorově tápali, přestože základní otázka je táž od roku 2011- běhat či neběhat.

Pokud běhat, tak je naprosto jasné, že to lze pouze bez současného vedení ČKA, které od roku 2011 směřuje všechny kroky proti členské základně a záchranně dostihového dění ve Velké Chuchli.

Současný význam ČKA spočívá již pouze v množství zla, které je tato organizace schopna napáchat na koních a jejich majitelích. Praktický přínos pro záchranu klusáckého dostihového sportu je již dva roky nulový. Její počínání je motivováno již pouze osobním zaujetím, záští a pomstou.

Výstupy z veškerých jednání za poslední dva roky jsou rovněž nulové a lež je to jediné co všechna tato setkání provází.

Zástupci ČKA dosud byli schopni zapřít či zvrátit výsledky jednání i proti zápisům z jednání či audiozáznamům.

Rovněž neustává persekuce jednotlivců,majitelů stájí, na základě smyšlených či vykonstruovaných dluhů, kdy VV ČKA - tzn. Svoboda,Pokorná - vystupují v roli prokurátorů, soudců i exekutorů a zároveň vydírají jednotlivé členy ČKA zamezením startu jejich koní v dostizích a následně se nedaří obsadit jednotlivé kategorie dostihů.

V širším kontextu pak známe statistické tabulky, které ukazují pokles ve všech ukazatelích, např.počty koní, jak dostihových, tak chovných, počty dostihových dnů, počty aktivních trenérů a jezdců.

Všechny tyto kategorie poklesly za „vlády „současného VV ČKA téměř o 50% a klusák se brzy dostane na červenou listinu ohrožených druhů.

Odpovědni jsou Mgr. Svoboda a MVDr. Pokorná.

Za dané situace a vzhledem ke skutečnosti, že byly vyčerpány všechny legitimní prostředky, navrhuji, v rámci záchrany sezony 2014 tyto kroky:

1) Plánované mimořádné VS ČKA uskutečnit i v případě, že jej nesvolá prezident ČKA.

Toto shromáždění nemusí být ani tak valné a dokonce ani shromáždění, může to být pouhý sraz členské základny, která vyjádří svůj většinový, demokratický názor.

Zde by mělo dojít především k jedné základní věci, po které volám od dubna 2012 a to k podpisu prohlášení zásadní většiny členů ČKA směrem k odvolání současného VV ČKA s poukazem na jeho destruktivní činnost v klusáckém sportu a chovu a tento dokument dát na vědomí Mze ČR a MV ČR a nesporně padne další trestní oznámení na hlavu prezidenta ČKA.

Mohou následovat pouze dvě možnosti. MZE bude mlčet jako doposud, nebo se věcí konečně začne zaobírat.

Na otázku, proč jsme tento problém neřešili na VS je jasná odpověď. Protože toto odmítl prezident ČKA svolat, na žádost Kontrolní komise, v rozporu se stanovami.

Na tomto shromáždění byl měl pochopitelně být zvolen prozatímní VV ČKA.

Pokud

2) Ze strany Čeklusu byly předloženy všechny potřebné formality k pořádání dostihové sezony 2014, termínová listina je akceptována ze strany provozovatele závodiště a je zajištěno finanční krytí pro letošní sezónu.

Je naprosto absurdní, aby ČKA vydala jiné než pozitivní stanovisko k realizaci této sezóny, již proto, že sama dosud nepřednesla žádný návrh.

Jsem jednoznačně pro realizaci dostihů bez ohledu na vyjádření ČKA. Majitelům budou vyplaceny výhry a ČKA nechť protestuje na MZE. Mohou následovat pouze dvě věci,stejně jako v prvním případě.

K podání vysvětlení jsme zcela připraveni a očekáváme jej. Trestné činnosti se nedopouštíme, alespoň si nejsem vědom, že by dostih byl trestným činem.

Na tomto místě chci zopakovat a zdůraznit nebezpečnost modelu, který v poslední době opanoval klusáckou veřejnost a tím je model nejvyšší autority a pořadatelských subjektů.

Celá tato myšlenka z dílny Dr. Pokorné, která nás pouze seznamuje s tím, jak se hodlá do budoucna živit.

Nikdy jsme tento model neprojednávali a neodsouhlasili, a zároveň je naprosto nepraktický, již proto, že žádné pořadatelské subjekty neexistují.

Čeklus se pořadatelským subjektem necítí, pouze supluje práci ČKA. A Equiforum je ČKA pod Svobodovou taktovkou.

Další hledisko jsem již několikrát zmiňoval. Je nemyslitelné, aby 140 dostihových koní mělo autoritu a pořadatelské subjekty. 1400 koní možná,14 000 koní určitě, ale nikoli 140.

Při tomto počtu se dokonce nabízí teoretická úvaha, kterou nám Dr. Pokorná neustále podsouvá.

Co kdyby se objevilo např.5 ,6 či“ více pořadatelských subjektů?“

Dobrali bychom se stavu, že by se pořádaly např. dva dostihové dny týdně a kolik koní by se tedy těchto jednotlivých dostihů účastnilo při počtu 140?

Až se stavy koní zvednou na uvedenou úroveň, může následně dojít k úpravě legislativy, tak aby vyhovovala majitelům a dostihovému provozu. Nikoli naopak, aby vyhovovala VV ČKA k snažšímu parazitování na tom co zbylo.

Ovšem tato technická poloha není tou nejdůležitější.

Musím zopakovat, že přikloněním se k modelu autority a pořadatelského subjektu bychom se v krátké době mohli vrátit do situace, v níž se nacházíme nyní, tzn, že nám bude opět diktovat někdo bez odpovědnosti ,morálky a sebereflexe.

Jsem názoru,že dvacet let funkční model nevykazoval závažnějších excesů či defektů a hlavně mocní byli vždy přidržováni u země odpovědností vůči členské základně ve smyslu realizace dostihové sezony se všemi náležitostmi tj. včasnou termínovou listinou, výplatou výher apod., které nikdy nechyběly, na rozdíl od Svobodových let.

Věřil by někdo v roce 2012, že je možné odběhat sezónu na zoufalé travnaté dráze ve Slušovicích?

Že je možné navrhnout konání Českého klusáckého derby v Rakousku?

Že je možné vypsat rozjížďky derby na černém staveništi v Bravanticích?

Že je možné, aby ČKA již třetím rokem nebyla schopná v tréninkovém zimním období odpovědět trenérům zda vůbec nějaká sezóna bude, nemluvě o předložení termínové listiny?

Že je možné, aby tatáž organizace mařila úsilí jediného subjektu, který je ochoten se angažovat v realizaci dostihové sezóny a pokouší se zachránit to, co po Svobodovi a Pokorné zbylo?

A hlavně: Je možné, že se členská základna nepostaví této destrukci naprosto jednomyslně a důrazně?

Jednoduše velení a zodpovědnost nemohou být odděleny, protože to nikdy nemělo hezké konce, jak jsme tomu nyní svědky a může se jednou dokonce zopakovat absurdní situace, kdy nejvyšší autorita bude pořadateli diktovat, jaké bude pořádat dostihy a nechť si na ně sežene peníze.

V případě teoretického slepého přistoupení na tuto výzvu se pak nabízí otázka, kde zůstanou finanční prostředky určené na tyto dostihy,které jsme požadovali a neuspěli?

Stávající situaci může zvrátit k lepšímu pouze jednotnost těch, kteří chtějí letos běhat!!!

Vyzývám všechny k účasti na mimořádně mimořádném VS, kde podpisem podpoří vyslovení nedůvěru současnému VV ČKA a podporu pořadateli faktické dostihové sezóny, a domluví se na budoucích krocích spojených se záchranou klusáckého dostihového sportu v ČR.

Pokud JEŠTĚ DNES existuje v ČR někdo, kdo je stavu i nyní podpořit zločinecký VV ČKA, nechť se osobně zastaví u mě v Podchotučném mlýně.

Budeme se prát! Protože budu mít co do činění se šmejdem, který se podílí na zániku klusáckého sportu v této zemi, který je, dle statistik, z 50% hotov a na dalších 50% počítám, bude stačit tato sezóna pokud se nezbavíme nádoru, který je příčinou současného patologického stavu.

Mates

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: Česká Klusácká Asociace_2 <trotting@czetra.cz>
Komu: ceklus@seznam.cz
Datum: 27. 2. 2014 17:23:21
Předmět: odpověď


Dobrý den,
 
jak jsme Vám již psali v minulém emailu, sezóna bez významných chovatelských a klasických dostihů by nedávala žádný smysl, a tedy Vašemu návrhu nelze vyhovět.  Zvažte proto, prosíme, zda nesnížit počet dostihových dnů a nezajistit alespoň nějaké klasiky.
 
V opačném případě budeme muset o víkendech, ve kterých bude jiný pořadatel zajišťovat konání významných dostihů a které budou termínově kolidovat s Vašimi daty, upřednostnit a schválit plán organizátora, který se o klasiky postará, na Vás tedy zůstane až druhá volba.
Věřím, že jako vždy zaujmete konstruktivní přístup, a těším se na Vaši odpověď.
 
Jiří Šplíchal
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

stavitel - První dostihy v Bravanticích

Doufám, že pozvánku na první dostihový den dostane od pana mgr. i Stavební úřad Bílovec. Určitě by ctěl vědět kdo a kdy vystavil ke stavbě dráhy " Stavební povolení"

Kryšpín - Re: První dostihy v Bravanticích

Určitě ano, vždyť proto si naplánoval stavební úřad dejchánek v Brananticích až dva týdny po prvních dostizích!
http://www.bilovec.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=442&id=711115&query=hipodrom&p1=12773

Buyuk Fenerbahce Kyzacek - Mily Matesi

rikam to nerad, ale nekdo ti to napsat musi. Mas neuveritelnou schopnost znicit pravdu formou jejiho podani. Kdybys ten clanek nenapsal tak, ze kdo neni s tebou je idiot, kterej zaslouzi do drzky, je s tebou kazdej. Chapu to, sam jsem horka hlava a zejmena pod vlivem vidim vsechno cernobile, ale kdybys to co si myslis a my s tim souhlasime podaval mene nenavistnou formou, udelalo by to pro klusaky lepsi sluzbu.

xxx - brabantice

malik pise, ze sezona zacne v bravanticich 5.dubna. no jestli nebude valna hromada v breznu jak ji ma prezident svolat a jestli neudeli povoleni ceklusu poradat dostihy v praze doporucuji vsem bojkotovat dostihy v bravanticich.

Zvědavý - Re: brabantice

Prosím, ví někdo stopro, že je bravantická dráha po kolaudaci a tím připravena k zahájení sezony ??

Svoboda - Re: Re: brabantice

Jasně že jo, sloupy na dráze už máme krásně natřené žlutou svítící barvou! Můžeme běhat i v noci! Sázky bude nabírat francouzský PMU, takže budem běhat vostošest!

Putin - Nezdílíš můj názor? ......Dám ti do h**y

Zařechtal bílý kůň z Podchotučného Mlýna...

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_k%C5%AF%C5%88

Putin - Nezdílíš můj názor? ......Dám ti do h**y

Zařechtal bílý kůň z Podchotučného Mlýna...

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_k%C5%AF%C5%88

Car Vladimir - Svoboda = Janukovyc

takze Mates = Klicko a Misa = Julia? Tak to me navzdory zavaznosti situace opravdu pobavilo.

Kretzer - ???!!

Pane Šplíchal,
dovolte mi vyjádřit můj názor, myslím, že není vhodná situace, aby jste diktoval vámi uváděná pravidla, měl by jste se jako zástupce ČKA těšit z toho, že alespoň někdo bude organizovat "normální" dostihy,a ČKA má prostor k shánění sponzorů - pokud nějaké při takové vládě ještě najde k vypsání dobře dotovaných klasik. Vždyť 5 let nadarmo krmit koně je v dnešní době opravdu luxus, to nemá s hobby nic společného a to nemluvím o reklamě pro chovatele, majitele, nebo stáj.......
S pozdravem.
Kretzer Jana bývalá majitelka,kterou tenhle cirkus přestel bavit