Jdi na obsah Jdi na menu
 


MATES NA HRAD!

Vážený výkonný výbore ČKA,
(dále jen zaměstnanci JS okna)


V těchto dnech jsem nucen reagovat na dva dokumenty, které se mi dostaly do rukou.
Zaprvé dopis VV ČKA adresovaný ČKS na  czetra.cz a za druhé soubor faktur pro stáj Iceberg za rok 2012.

K prvnímu dokumentu:

Přesně dle mého odhadu dochází ze strany ČKA ke zkreslování informací z dosavadních schůzek a podle starého hesla, že nejlepší obranou je útok, ČKA z téhož obviňuje ČKS.
To je stav, na který jsem upozorňoval v dopise prezidentovi ČKA a který byl zveřejněn na czetra.cz a je nutně výsledkem dvojkolejnosti organizace sezony 2013.

Mimo jiné se uvádí:
 
ČKA je stále připravena k jednání a je připraven vyjít vstříc v mnoha směrech…..
ČKA je stále připravena jednat, a to již od září loňského roku, ovšem zatím bez hmatatelných výsledků.
Problém netkví v ochotě jednat či nikoliv, protože ČKA na většině dosavadních jednání deklarovala primární zájem na znovuobnovení sezony 2013 ve Velké Chuchli, jak na Mze, tak na VS i jinde.
Toto je společné zadání a společný základní stavební kámen, společná filozofie a vycházeje z tohoto faktu i cíl.
Z dosavadních jednání i jmenovaného dokumentu mám ovšem pocit, že ČKA mylně pochopila stávající situaci. A to v  tom smyslu, že pořadatelem dostihů v Praze je ČKS, s kterým je ochotna ČKA donekonečna jednat i přes skutečnost, že jednání se vlečou od loňského září a sezona má začít za několik týdnů. Je ochotna nám něco povolit, něco ne a rozhodně vítá naší snahu, ale sama ČKA se stává pořadatelem a servisní organizací dostihů, jak sama mazaně uvádí, nikoli ve Slušovicích, ale na Moravě. Kde asi?
Toto je zcela mylná interpretace.
V tomto momentě supluje ČKS práci ČKA a nabízí 14-16 dostihových dní a aktuální otázka zní: Co přináší ČKA dle své deklarace o rozhodném znovuobnovení dostihů v metropoli do hry. Kolika dostihovými dny je ochotna tento program podpořit?
Pan Svoboda (opakuji se od loňského září) nechť si dělá na  Moravě co chce.
Obě organizace nyní pracují na společném projektu, na který se již vyplýtval veškerý čas a dostihové stáje se oprávněně denně ptají, zda se bude běhat či nikoliv (v Chuchli, pochopitelně).
Pokud ČKA nemá co nabídnout, není myslitelné, aby si kladla jakékoli podmínky.
Krátce k bodům dopisu:
„stále platný dostihový řád“, který je již tak nepřehledný, že neplní svoji funkci. Speciálně k tomuto tématu byla technická schůzka, na které se dohodlo, že bude k jeho přepracování utvořena skupina.

„ O ekonomickou schůzku s Mgr. Svobodou projevil zájem pan Balcar a o jakékoli podmíněnosti v ekonomických otázkách není ani zmínka“
Tato schůzka měla proběhnout proto, aby o podmíněnosti v ekonomických otázkách mohla být zmínka. Proto je Mgr. Svoboda natolik zaneprázdněn, že  se přes množství výzev ke schůzce neměl“ v tom fofru“ možnost zúčastnit.

„bude stanoven klíč k rozdělení státních dotací“
Ze schůzky U sedmi statečných si pamatuji, že zástupci ČKA souhlasili s tím, že klíč bude stanoven v poměru, cituji“100:O“(viz audiozáznam).
Logika tohoto bodu je prostá. Po apokalypse klusáckého sportu z loňského roku máme poskrovnu koní i majitelů a nelze tyto prostředky tříštit mezi Chuchli a jakoukoli jinou variantu. Rozhodně by to nedovolila ČKA, která má za primární cíl znovuobnovení provozu tamtéž.

Tvorba a vytištění programu bude v režii ČKA. To je jen nepatrný příspěvek chuchelskému provozu.

„požadavek na snížení poplatků za zahraniční starty byl vznesen poprvé“

Co si touto větou počít? Co vysvětluje či dokazuje slovo poprvé? Nehledě k faktu, že jsem totéž požadoval již na schůzce 30.1.
Fakt je, že ČKA kasíruje stáje, které vyhnala do exilu a tak jako vždy se ptám, co za daný poplatek tyto stáje obdrží. Jak vysoký je reprezentační příspěvek?

Druhý dokument-faktury

První faktura se týká klasického zápisného (dále jen H systém) na rok 2013 a 2014.
Následuje H systém mých koní za rok 2012. Ex post.
ČKA je organizace, která si dovolí urgovat mé stáji zpětně poplatky za zmařenou sezonu, ve které mé koně byli zbavení možnosti startu na regulérní dráze jak v klasických, tak v jakýchkoli jiných dostizích a ČKA si dovolí s nekonečnou drzostí se přihlásit o poplatky a zároveň přiložit fakturu na následující sezony.
Marně pátrám v paměti, kdy si někdo něco podobného dovolil, nemluvě o skutečnosti, že se jedná o organizaci, která má hájit moje zájmy.
V případě, že bych přistoupil na tuto nehoráznost, rozporoval bych lékařské vysvědčení, přiložené k jezdecké licenci, protože by se ukázalo, že nejsem mentálně způsobilý k dostihovému provozu i jinak.
Žádám o navrácení klasického zápisného za sezonu 2012.

Dále je zde upomínka za neuhrazenou licenci stáje, koní a jezdce za sezonu 2012.
Týž problém. Neumím si představit, co bych s těmito dokumenty dělal v tomto roce a zaslal někomu 4000Kč?
Za užitečnější považuji tyto prostředky zaslat na maďarský červený kříž. Efekt týž, jen lepší pocit.
K tomuto bodu opakuji to, co jsem krátce přednesl na schůzce v Praze U dvou tučňáků.
Nerozumím systému, který není orientován ke změně, ale k novému roku.
Již jste si zažádali o řidičské oprávnění na rok 2013?
Stejně u hovězího dobytka jsou hlášení logická. Přísun do hospodářství, odsun z hospodářství. Mezi tím se nachází faktický stav, který musí odpovídat kontrole.
Stejně vzniká dostihová stáj či zaniká. Hlásím změnu. K Novému roku si můžeme popřát. Což je ovšem bez poplatků.

Proč mi ČKA posílá faktury za poplatky za sezonu 2O12, když je zpětně patrné, že jsem se tyto sezony neúčastnil?

Výjimkou byl jediný start dvou koní v Bratislavě, kdy ještě byl platný příslib sezony v Chuchli. Přesněji řečeno nikoho by ve snu nenapadlo, že by mohlo být jinak.
Za tento start jsem obdržel poplatek za zahraniční start.(viz výše)
Pokud si pamatuji bankovní spojení s Bratislavským závodištěm vyřizovala A.Čemusová, formality tamtéž řešil pan Jančovič a vozidlo řídil pan Pecka.
ČKA pro mě neudělala nic. Za nic se neplatí.

Zkráceno a sečteno:V ROCE 2012 SE MOJE KONĚ  (PŘIPRAVENÍ NA SEZONU)  NEÚČASTNILI DOSTIHŮ A ČKA JE SVÝMI POSTOJI PŘIPRAVILA O ROK DOSTIHOVÉ KARIERY A ZÁROVEŇ PO MĚ POŽADUJE 15 408kč.

Komu se to stane? (neorganizovanému v ČKA).
Kdo v posední době prodával klusáka (a bude jich zřejmě přibývat), dá mi za pravdu, že tato částka je shodná s cenou, za níž se dá nyní prodat klusák.
ČKA, která si neplní nejzákladnější povinnosti, chce po mě jako desátek za sezonu, které jsem se její vinou neúčastnil, jednoho koně. Kolik sezon mohu vydržet? (viz registr koní v hospodářství), které mimochodem již není schopno živit administrativu ČKA.

Na místo svazku faktur dokreslujících současné postoje ČKA, která je přes veškerá ujištění  nebezpečná svému poslání, očekávám dopis, jehož koncept přikládám:

Vážený pane Vlasáku,

Jsme si vědomi, že naším dosavadním přístupem se klusácký sport i chov dostaly na scestí a nyní je mimo naše síly tuto situaci vlastními silami řešit.
Jsme vám zavázáni za vaší aktivitu, kterou jste dokázal spustit chod událostí, které, pevně věříme, povedou k znovuobnovení našeho sportu na dráze ve Velké Chuchli.
I my registrujeme zájem o nákup dostihových koní, stávající majitele i trenéry, kteří ovšem vyčkávají na jasně formulované garance provozu tamtéž.
Veškeré faktury za sezonu 2O12, která zůstane černou skvrnou v klusácké historii, se k vašim rukám dostaly žel mylné interpretaci současných potřeb spojených s vámi popisovanými kroky na záchranu klusáckého sportu.
Nad tímto vyjadřujeme politování a i přes veškeré negativní dopady na vaší dostihovou stáj a koně doufáme, že nám zachováte přízeň a zúčastníte se nadcházející sezony.                                                                                                       VV ČKA


 Děkuji.

Start sezony 2O13?

1/Pokud ČKA nepřestane být „vstřícná všem jednáním“ a namísto toho nezačne řešit konkrétní úkoly spojené s provozem ve Velké Chuchli, neopustí teorii, že ČKS si pořádá dostihy v Chuchli a ČKA v Bravanticích, nepřestane hledat klíče k dělení dotací, tak pro nás sezona 2013 již skončila.
2/Pokud   v těchto ohledech ČKA diametrálně nezmění dosavadní rétoriku, tak se stane jediné. J.Balcar se vrátí do republiky, trošičku se rozzlobí a sezona 2013 skončí.
Nemusím zdůrazňovat, že dnes v tomto okamžiku je jediný, kdo může do nadcházející sezony přinést finanční prostředky.
Pak uslyšíme věty typu: “no to se dalo čekat……“ a všichni voliči současného VV  si  mohou gratulovat k ukončení klusáckého dostihového sportu v ČR.


                                                                                                          M.Vlasák

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

FBI - co od toho všeho očekáváte?

Vzájemné nahrávání, vyhrožování, napadání a žaloby.
Co proboha očekáváte, že z toho může být?
Čekáte snad že z toho nakonec vzejde rozumná dohoda?
Tak čekejte. Přeji všem příjemné doživotní čekání.

BIS - Re: co od toho všeho očekáváte?

To máte asi pravdu. Jenže ono je to těžké. Zatímco všem bylo zaplaceno, stále stejným pranýřovaným osobám se zcela záměrně dluží. Má snad někdo pocit, že by si měli nechat všechno líbit. Myslím si, že tento spor byl vyvolán s jasným cílem a očekáváním. Není přece vůbec tajné, že J.S. nechce a nehodí se mu do krámu, aby se běhalo v Chuchli, protože jemu jde o podstatně víc. Říká se, že slibem nezarmoutíš a ČKA se tímto řídí již docela dlouho. Proč tedy vycouvali ze třetí a rozhodné schůzky? Protože by už museli něco závazně podepsat?
Kromě jiného, popsaná žaloba je soukromá záležitost v ní jmenovaných lidí, tak proč ji stále stejná trojice lidí z ČKA míchá mezi dohody dvou organizací? Navíc, kdyby se ČKA chovala a jednala spravedlivě ke všem, k těmto sporům by vůbec nedošlo a nemusela by teď řešit svoje záměrně vyvolané problémy.
Jestli to všem stále ještě nedochází, je to jen další názorná ukázka, kam až to je schopná ČKA dohnat.
Takže k Vaší otázce - já osobně jsem dohodu nečekal od samotného začátku, protože na rozdíl od Vás vím, s kým máte tu čest. A líto je mi Vás, že jste to doteď nepochopili.

---, - Re: Re: co od toho všeho očekáváte?

Zlatá slova, perfektně popsáno a bez zbytečných invektiv, bravo!!!

mf - Re: Re: co od toho všeho očekáváte?

Za vším je podepsána jen jedna jedina osoba.

CI 5 - Re: Re: Re: co od toho všeho očekáváte?

Stínový , ješitný, bohatý, ale neseriózní.
Důkazem je stavba stadionu na Šeberově.

mf - Re: Re: Re: Re: co od toho všeho očekáváte?

Někdo v Šeberově jiny v Bravanticích.

---, - Re: Re: Re: Re: co od toho všeho očekáváte?

Zase jednostraný pohled tak, jak se to momentálně hodí, ale už by bylo rozumné popisovat věci buď přesně, a nebo raději vůbec.

BBC - změna profese ?

Co tam bude dělat, Kastelána ?

výpravčí - Hlavní nádraží Praha

Možná by bylo dobré, kdyby pan Vlasák vystoupil z rychlíku a začal se dívat na chov koní z normálního pohledu.
Možná by se i něco naučil.

Nestranný. - Re: Hlavní nádraží Praha

Pane výpravčí, vysvětlete prosím, jak se dívat na chov koní normálním pohledem, to, co se odehrávalo u klusáků v posledních letech moc normální nebylo. Děkuji předem za poučení.

výpravčí - Re: Re: Hlavní nádraží Praha

To vysvětlení by jsi stejně nepochopil. Ale máš pravdu od doby kdy skončil , jako preziden pan Dohalský a převzali to odborníci-amatéři, tak jde celý klusácký sport do ......
A pokud si myslíš, že to zachrání specialisté z ČKS, tak je mi tě upřimně líto.

? - Re: Re: Re: Hlavní nádraží Praha

Nepochopil proč? Protože žádné vysvětlení není? Taky by mě to zajímalo.

Ondra - Naivni

Hmm,ja myslel ze pro vsechny plati stejne pravidla.A ze se nezucastnis dostihu bylo tve svobodne rozhodnuti.

---, - Re: Naivni

Pane Ondro, o pravidlech by se dalo diskutovat dlouho, ale tady se jedná o něco jiného, pokud investuji peníze do sezony, která se má odehrát na regulerní dráze a první přihlášky jsou podány právě tam a najednou je všechno jinak, zcela neomaleně, tak se tedy svobodně rozhodnu, že se takové srabárny nezúčastním a zároveň očekávám, že dostanu svoji investici zpět, což považuji za logické! Předpokládám, že to pan Vlasák takto myslel, jinak souhlasím s tím co napsal a je záhadou, proč se ČKA, která nemá finance pro zajištění sezony, nedokáže domluvit s ČKS.