Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis nejen prezidentovi ČKA...

Vážený pane prezidente,

reaguji tímto na váš dopis v rubrice Aktuality na webu Czetra, který je bohužel zaměřený velmi jednostranně a navíc obsahuje nepravdivé informace.


Nevím, z čeho jste usoudil, že vedu některé členy ČKA. Dopis předaný Ministerstvu zemědělství 23. května je společným vyjádřením nesouhlasu s jednáním výkonného výboru nejen ze strany 17 podepsaných členů ČKA, ale i mnoha dalších. Nejednalo se o petici, jejímž cílem by bylo shromáždit co nejvíce podpisů, ale o apel nejvýznamnějších trenérů, jezdců, majitelů a chovatelů z Čech.

Zmíněný dopis zveřejňujeme. Na jeho základě došlo k pozvánce na Ministerstvo zemědělství, kam jsem se spolu s pány Klaubenschalkem a Volfem dostavila v polovině června k osobnímu jednání s náměstkem ministra RNDr. Jiřím Machem a Ing. Jiří Machkem, vrchním ředitelem sekce zemědělských komodit. Na asi hodinové schůzce (kde jsem vůbec neměla pocit, že obtěžujeme) zaznělo mj. to, že letos bude společná dotace na dostihy určená pro JCČR a ČKA navýšena o 1 mil. Kč. Není tedy pravda, jak tvrdíte, že jsme naším dopisem zmařili vaši žádost o finanční pomoc klusáckému sportu. Oba pánové nás ujistili, že se po změně loterijního zákona snaží cvalovému a klusáckému sportu pomoci a také, že si uvědomují, co pro nás znamená pražská dráha a že by byli rádi, aby klusáci i nadále běhali v Praze. A také jsme se dozvěděli, že představitelé JCČR jsou tomu nakloněni, byť nemohou slevit ze svých finančních požadavků, ale že by byla možná i cesta společných dostihů, kdy se lze o některé provozní náklady na dostihový den podělit. Ze strany RNDr. Macha poté vzešlo pozvání, abychom se na půdě Ministerstva sešli ke společnému jednání Výkonného výboru, signatářů dopisu a zástupců ministerstva. První termín schůzky stanovený na 28.6. byl z vaší strany zrušený pro dlouho plánovanou zahraniční cestu a vzhledem k dovolenkovému období se další vhodný termín nyní hledá.

Na Ministerstvo zemědělství jsme se obrátili poté, kdy jste zcela ignorovali naše právo vyplývající ze stanov na svolání mimořádného valného shromáždění, které mělo při dodržování stanov proběhnout už loni v září. Ke svolání mimořádného valného shromáždění mělo dojít rovněž z důvodu neschopnosti zajistit finance, které Mgr. Svoboda garantoval a na jejichž základě byl jím vedený výkonný výbor zvolen. Rozhodnout o zrušení Chuchle mělo v každém případě valné shromáždění, nikoliv tehdejší prezident Svoboda. Ostatně sezónu v Praze potvrdil i na grémiu trenérů v Bravanticích (viz zápis z této akce na webu ČKA, bod 5).

Svolání mimořádného valného shromáždění na dostihový den do Slušovic považujeme za ryze účelové. Všichni vědí, že obvyklé shromáždění trvá okolo 5 hodin a nikdy se nekoná po skončení dostihového dne, kdy účastníci dostihů logicky s koňmi pospíchají domů. Šlo-li o to, aby shromáždění nebylo usnášeníschopné, nebo se jednalo o taktiku, jak dostat na dostihový den do Slušovic koně českých trenérů a majitelů, asi už není podstatné. Takové valné shromáždění každopádně nemůžeme považovat za standardní, kde by mohlo řádně probíhat jednání a hlasování.

Spolu s nechutí Výkonného výboru svolat mimořádné valné shromáždění (viz článek bývalého prezidenta ČKA Mgr. Svobody, který odvolal osobně navržený termín mimořádného valného shromáždění po skončení sezóny 2011) nás k obrácení se o pomoc na ministerstvo vedly i další problémy klusáckého sportu padající k vaší tíži. Jak to, že Vám jakožto prezidentovi ČKA nevadí, že poslední Dostihová ročenka vyšla už v roce 2005, Plemenná kniha v roce 2007, Věstník v březnu 2010 (mimochodem na webu ČKA Mgr. Svoboda uvádí, že mj. důvodem pro nekonání mimořádného valného shromáždění v listopadu je i „připravit ke knižnímu vydání letošní dostihové i chovatelské statistiky“), že nejsou dodržovány stanovy ČKA (jen namátkou, po odstoupení dvou členů ČKA byl VV půl roku jen o třech členech, nějakou dobu i bez prezidenta) a je porušován v některých bodech Klusácký dostihový řád i plemenářský zákon?

Vůbec nic nemáme proti dostihům ve Slušovicích, pokud by to byl doplněk hlavní sezóny na pevné dráze, stejně tak bychom uvítali, kdyby se příležitostně běhalo i na jiných drahách. I začínající turfman ví, že pokud nebude mít dostihový sport alespoň jednu kvalitní dráhu, na které mohou probíhat výkonnostní zkoušky a kde bude dosahováno co nejrychlejších časů, dochází k devastaci nejen sportu, ale zároveň i českého chovu klusáka. Dnešní dostihový sport má navazovat na to, co tu po slavném (ale krátkém) období dostihů na Letné a po skončení 2. světové války dlouho vstávalo z popela. Přesunutím provozu do Slušovic ničíte práci několika generací klusáckých jezdců a trenérů, kteří v 70 – 90. letech dostali klusácký sport na úroveň, na které pak bylo možné jezdit důstojně reprezentovat do zahraničí. A co si mají myslet chovatelé, kteří pracují s dlouhodobou perspektivou, a kterým dluží ČKA chovatelské prémie za rok 2011 (a některým dokonce i za rok 2010), byť vyplácí zvýšené výhry ve Slušovicích?

Dále musím důrazně odmítnout vaši formulaci: „Bohužel se dvě významné stáje rozhodly slušovických dostihů neúčastnit... „ Ostatní české stáje jste tedy viděl aktivně ve Slušovicích? Podle naprosto nedostatečného internetového Věstníku je registrováno letos 45 dostihových stájí, z nichž 30 je v rukou majitelů z Česka. 14 z nich ani jednou nevyslalo své koně do Slušovic a dalších sedm jen občas (tj. 1- 3x), nikdo z nich tedy pravidelně. Zbýváte tedy jen Vy, stáje pana Nováka a Mgr. Kadlece a MVDr. Pokorná, kteří se zúčastňujete dostihů se svými koňmi pravidelně. To mi tedy nepřijde moc velké zdravé jádro…

Tristní je situace i na jezdeckém a trenérském poli. Ze 70 vydaných jezdeckých licencí se alespoň jednou dostihů zúčastnilo 35 jezdců. Mezi 28 držiteli licencí vozí koně pravidelně do Slušovic jen 12 trenérů. Pro koho se tedy dostihy ve Slušovicích konají?

Jestli se ve Slušovicích konají dostihy nyní proto, že vyjde dostihový den ekonomicky příznivěji, myslím, že se o tom dá hodně polemizovat. Ve Slušovicích je sice daleko nižší nájem za dostihovou dráhou, ale oproti Chuchli naskáčou výdaje za cestovní náhrady, cílovou kameru a sanitku. A samozřejmě i za zvýšené výhry. Můžeme si dát malý příklad – a sice srovnat dva dostihové dny s podobným složením dostihů. 11.7.2011 v Praze šlo do dostihových výher 9 dostihů 220.000 Kč (7x provozní dostih, 1x TF za 40.000 Kč, 1x hlavní dostih 40.000 Kč). Letos 17.7. ve Slušovicích to bylo za 8. dostihů 250.000 Kč (6x provozní dostih, 1x TF za 50.000 Kč, 1x ZO za 50.000 Kč). Aby byly síly vyrovnány, zvýšíme ceny dvou významných dostihů v Chuchli na 50.000 Kč, a zrušíme jeden provozní dostih, tedy úvodní handicap. Ve srovnatelném dostihovém dni (8 dostihů stejného složení) v Chuchli se tak dostaneme na částku 204.000 Kč za dostihové výhry, čili i s nájmem závodiště 100.000 Kč (kde je i cílová kamera atd.) na 304.000 Kč. Ve Slušovicích nám do této částky po zaplacení výher zbývá 54.000 Kč. Když budeme odhadovat zdejší částku za nájem dráhy, sanitku, cílovou kameru a cestovní náhrady (které se v Chuchli neplatí), nedostaneme se také možná také v součtu na 304.000 Kč? Proč tedy raději nestartujeme na pevné dráze?

Je důležité upozornit na to, že pořadatelem dostihů ve Slušovicích je ČKA, nikoliv Mgr. Svoboda. Na pořádání dostihů ve Slušovicích se tak nepřímo podílí (placením dlouhodobého zápisného, registrací apod.) i ti členové ČKA, kteří do Slušovic z nejrůznějších důvodů nejezdí a neprofitují ze zvýšených dotací.

A ještě bych se ráda vyjádřila k vašemu výroku ke kauze Peter Pana. Seznámil jste se se všemi fakty důkladně, než jste rozhodl? Nevadí vám, že v originálním protokolu z cílové kamery podepsaném předsedou DK a cílovým rozhodčím není ani slůvko o vybrání Peter Pana na kontrolu medikace? Proč nebyli vyslechnuti svědci stojící v blízkosti tajemníka Ing. Šindlera a M. Kalčíka, kteří by mohli říci, jak probíhala komunikace mezi členy DK a účastníky dostihového provozu (např. já jsem stála s kameramanem ČT přímo vedle nich a nebyla jsem nikdy vyzvána k výpovědi). Proč nebyl M. Kalčík pozván na jednání DiK do Slušovic? A jak se stal Mgr. Kadlec najednou členem Sportovně-technické komise, ve které vůbec nebyl? Proč neinformujete raději objektivně o důležitých věcech plynoucích ze stanov a plemenářského zákona (zápisy z jednání VV a jeho komisí, tréninková listina, import-export, změny majitele, chovatelské záležitosti apod.) místo subjektivních názorů, které rozhodně nepatří na oficiální web občanského sdružení?

K práci každého prezidenta ČKA by měla patřit i vstřícná komunikace s celou členskou základnou, nejen se sympatizující částí. A pak by se dozvěděl, jak vnímají čeští majitelé, trenéři a jezdci konání tří lidí, kteří se samovolně rozhodli nasměrovat klusácký sport čítající okolo 180 členů ČKA na trávu do Slušovic, aniž by vycházeli z potřeb celé členské základny. Ty jsou ostatně zakotveny ve stanovách ČKA. Stačí jen nahlédnout…

V oddíle II. Poslání a úkoly jsou tři zajímavé body:
- dosažení špičkové, přinejmenším v evropském měřítku srovnatelné úrovně klusáckých dostihů v České republice,
- 6. Reprezentuje své členy, se kterými projednává náměty a opatření a koordinuje akce směřující k posílení jejich zájmů a využití všech dostupných zdrojů pro rozvoj dostihového klusáckého sportu, hájí zájmy svých členů, to jest chovatelů, majitelů, trenérů, jezdců a dalších.
- 13. Vytváří předpoklady, aby členové mohli získat státní příspěvky a čerpat další zdroje k podpoře své hlavní činnosti, zabezpečuje příděl finančních zdrojů a jejich rozdělování a hospodárné využití ve prospěch svých členů.

Opravdu vám jde o prospěch všech členů ČKA a tedy i dobré fungování celého klusáckého sportu a chovu?

Ing. Michaela Zemanová, s přispěním dalších členů ČKA

 

dopis-min-10001.jpg

 

 

dopis-min-20001.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

kyzacek - Proti vsem

Lezim v Cabourgu po dostihach v nasi vile, popijim Cidre a stale dokola ctu zdejsi diskusi. A nechapu. Opravdu si nekdo mysli, ze tohle je dobro proti zlu? Dusinove proti grazlum? Vzdyt klusakum skodi obe strany a tezko rict ktera vic. Jak si muze na levarny Jirky a Heleny stezovat nekdo, kdo z nich donedavna tezil a jeste tu priznaval, ze ve Francouzich cuka? Jak muze prezident podepsat naprosto nechutny a podvodny rozhodnuti o vine Petra Pana? Klidne u soudu odprisahnu pravdu. Ale k cemu je bojkot, udavani, sabotaze? Nemate co ztratit? Tak co se treba sebevrazedne odpalit ve Slusovicich na vezi? Je Karel bezcharakterni grazl? A kolik penez jste pro klusaky sehnali vy, charakteri? Kolik z vas vedlo v zivote cenovy vyjednavani? Chuchle se dala poridit za pulku, jit jednotne. Proti zlu zlem a diky tomu vyhraje dobro? Kdo tomu veri? Vsechna cest Skoblovi, aspon prijel na hromadu a predlozil navrh. Otevrte oci na obou stranach, jste jen figurky ve valce mocnych, kterym nejde o klusaky, ale o vyrizovani osobnich uctu. A vy jim, byt casto v dobre vire, jen slouzite jako pesaci. Kazdy dalsi kolo "spravedlivy" bitvy jen poskodi vsechny, pro koho jsou klusaci zivot. To neni Misa, to nejsem ja. Prestante vymejslet jak znicit ty druhy, hledejte cestu jak z toho ven. Podpora Mistrovstvi amateru, valna hromada treba klidne mezi Prahou a Brnem a odpusteni starejch krivd, realnejch I domelejch muzou bejt prvnim krokem. Reakce prosim podepisujte, I to, kolik anonymu z obou taboru tu plive svedci o mnohem.

bývalý majitel - Re: Proti vsem

Kdo tady plácal o tom, že se nemusí běhat v Chuchli, když TMM neustoupí z ceny pronájmu 100 tisíc Kč za jeden dostihový den? V Chuchli TMM neslevilo, běhá se jinde a zas to všem vadí!

soukmenovec - Re: Proti vsem

Tohle může opravdu vypadnout jen z někoho, kdo leží v Cabourgu a popíjí, protože žije jiný život. Sic máš v něčem pravdu, pohled Tvůj je však značně zkreslený. Ti "charakteři" nikde nic negarantovali a do VV se nehrnuli, možná to byla chyba. Nemám přehled o tom, kolik cenových vyjednávání vedeš Ty a s jakým úspěchem, jedno vím ale jistě, že za půlku se Chuchle pořídit opravdu nedá, jednota-nejednota. Dá se však domluvit společný model, ten však vedení ČKA paradoxně odmítlo. Zamyslel jsi se někdy taky nad tím, když už tak usilovně přemýšlíš, jak jinak donutit vedení, aby respektovalo aspoň primární pravidla a vůli členů? To, co tady teď probíhá, je na každý pád zásluhou "svaté trojice" a ostatní mají srazit paty a mlčet? Evidentně jsi nepochopil, oč tu běží. Radši si dál užívej ráje v Cabourgu či kdekoliv jinde.

bývalý majitel - Re: Re: Proti vsem

Problém je v tom, že ti čestní smrděj korunou v tom smyslu, že zkrátka nemají na to, aby financovali klusáckou dostihovou sezónu. Svoboda je jedinej, kterej to topí, takže holt budete klusat podle jeho představ. A jak už tady bylo napsáno, Slušovice jsou mezistupněm před sezónami na novém závodišti v Bravanticích. Zapomeňte na Chuchli, teď se bude běhat jen ve Slušovicích a po otevření nového stánku už jenom v Bravanticích.

Komlóši Ondrej - Re: Re: Proti vsem

´Kyzacek se aspon podepise,take aspon vime kdo svuj nazor napsal.

PM - Re: Proti vsem

Pokud jde o Chuchli, tak při snaze o návrat klusáků do Chuchle těžko dosáhnete nějaké slevy na pronájmu. Pod 100 tisíc Kč pronajímatel nechtěl jít ani na začátku letošní sezóny, a o peníze za pronájem přišel, když se běhá ve Slušovicích. Cena bude přinejmenším stejná, pokud pronajímatel neusoudí, že je třeba ČKA potrestat a nájem ještě zvýšit. Není důvod cenu za pronájem v Chuchli snižovat, když teď skoro všichni prstíčkem hrabete a moc rádi byste zase běhali v Chuchli.

Musím se smát tomu, jak tady kdysi Kyzáček i někteří další prohlašovali, že není jen Chuchle a že se tedy může běhat jinde, když v Chuchli cenu za pronájem nesníží. Jenže když se spočítá cena za pronájem lokálního závodiště(sice o hodně nižší než v Chuchli) a k tomu se připočtou (vysoké)náklady na vybudování solidní klusácké dráhy třeba v Lysé nad Labem, najednou se zjistí, že se to levněji než v Chuchli nepořídí a že na to ČKA nemá peníze, aby investovala do jiné dráhy mimo Chuchli.

kyzacek - Re: Re: Proti vsem

Mily mozna Petre Maliku, mozna dalsi anonyme, mozna pane Drahosi. Dekuji za prispevek potvrzujici muj puvodni nazor. Cena drahy je jen a pouze o tom, kdo za ni co zaplati. Prstickari slibujou 100K za dostihovej den, ktery ale nemaj. Takze volba je mezi 50K, ktery stojej za zvazeni navratu, nebo nule, kdyz sezona zustane ve Sluskach. Nevim, pro koho pan Drahos dela, ale kdyby mi zahodil pro jesitnost milion, skonci na dlazbe.

PM - Re: Re: Re: Proti vsem

Drahý Kyzáčku,

jaké zvážení návratu? Praxe ukázala, že představy o tom, že lze plnohodnotně nahradit klusácký dostihový provoz v Praze-Velké Chuchli někde na provinčním závodišti se ukázaly jako liché. Možná až budou Bravantice... Jenže tam pro velkou vzdálenost české stáje pravidelně jezdit nebudou. Cena Chuchle je pevně stanovena - 100 tisíc Kč za jeden dostihový den nebo si s klusáky jděte do pr... Představitelé ČKA si z finančních důvodů vybrali druhou možnost (onu pr... ve Slušovicích). Buďte klidný, pan Drahoš ani nikdo jiný z TMM nebo z Jockey Clubu na snížení ceny pronájmu ve Velké Chuchli nepřistoupí. Takže cena dráhy je sice o tom, kdo za ní kolik zaplatí, ale když ČKA nepřistoupí na podmínky TMM, v Chuchli klusácká dráha k mání nebude. Být panem Drahošem tak naopak za neseriózní jednání ČKA ještě přitvrdím a nájem zvednu jako odměnu za to, že ČKA na letošek podepsala smlouvu o pronájmu a pak její vedení podrazilo všechny zúčastněné běháním ve Slušovicích. Se současným vedením ČKA je třeba jednat jako s lháři a zloději a požadovat platbu za jakékoliv služby předem!!!

kyzacek - Re: Re: Re: Re: Proti vsem

Ja myslim, ze v tomhle se shodnem, je to tak. Co ale zpochybnuju je ekonomicka vyhodnost trvani na puvodni cene. Nebudu uvadet priklady ze sve prace, protoze jsou duverne, ale uvedu jeden jednoduchej ze zivota drobnyho zemedelce. Predstavte si, ze ma pole jahod. Nabidne na nem samosber za 100Kc/kg (jen pro priklad, netusim kolik stojej jahody, bezmase veci temer nejim) a nikdo nema zajem, radsi pujde trhat maly oskllivy lesni. No a zemedelec ma dve moznosti - bud si rekne aha, deti a duchodci jsou chudy, dam jim to za paulku a ziska polovinu ocekavaneho vydelku. Nebo zustane na puvodni cene a jahody mu shnijou.

Přítel - Už se těším na Valné shromáždění ČKA

Za tohle nemůže následovat nic jiného než okamžité vyloučení všech 17 udavačů z ČKA, proto navrhuji okamžité svolání Valného shromždění ČKA s jediným bodem programu "Vyloučení udavačů z řad členů ČKA". P.S. Přijedu kamkoliv.
Mě osobně nebude chybět ani jeden z nich. Ať si založí svoje občanské sdružení a dělají si tam levárny podle svého gusta. Chci jména! Ty nám Ing. Zemanová pochopitelně zamlčela.

taky se těším - Re: Už se těším na Valné shromáždění ČKA

Svoje sdružení ať si založí Pokorná,Svoboda a Šplíchal a ty svoje podvody si tam můžou dělat dál. Mě osobně taky nebude chybět ani jeden z nich. Termín "udavači" a "levárny" jsem zaslechl od MVDr Pokorné a Kadlece, nechápu, proč se tady nepodepíší a všude se pídí po jménech. Aby se snad mohli ještě dokonaleji mstít? Zřejmě z těchto důvodů Ing.Zemanová jména nezveřejnila a učinila tak správně. Vyloučeni z ČKA už měli být dávno Ti, co ji dovedli do tohoto katastrofálního stavu, osobně bych je vyloučil nenávratným způsobem jednou pro vždycky.

nepřítel - Re: Už se těším na Valné shromáždění ČKA

Když chceš jména, tak by ses, Karle, mohl podepsat.

Kamarád - Re: Už se těším na Valné shromáždění ČKA

Dvořák, Hovorka, Hykeš, Jungmannová, Kalčík, Kalčíková, Klaubenschalk, Loman, Nowicki, Štíchová, Tvrz, Tvrzová, Vlasák, Volf, Volfová E., Volfová M., Zemanová.

- Re: Re: Už se těším na Valné shromáždění ČKA

Všichni jmenovaní ke zdi, popravčí četo krátkými dávkami pal!

kat - Re: Re: Re: Už se těším na Valné shromáždění ČKA

neboj se Kadleci, dočkáš se, seš na seznamu jako první. Četls Kmotra? Zopákni si to, abys věděl, co Tě čeká.

- Re: Re: Re: Už se těším na Valné shromáždění ČKA

Žáddný ke zdi, to byl jen fór, ba naopak, udělit vyznamenání za chrabrost v boji proti opravdovým zrádcům.

seš trapnej ubožáku - Re: Re: Už se těším na Valné shromáždění ČKA