Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis příznivcům klusáckého sportu


autor: Mates, Podchotučný mlýn

 
S blížící se valnou hromadou ČKA spojenou s volbou prezidenta se zintenzivňují diskuse na toto téma.
Na stávajícím stavu se drtivá většina diskutujících v zásadě shodne již dlouhou dobu, avšak chybí jakýkoliv koncept ozdravných změn. Dovoluji si zveřejnit tento dopis, jež je reakcí na dopis A.Lomana zveřejněný na www.bodyskal.cz a www.alet.estranky.cz  a zároveň reakcí na slavné zasedání Polabské sekce ČKA konané dne 22.11.O8 v Podchotučném mlýně, jehož výsledkem byly kromě propáleného stolu, rozbitých dlaždic na podlaze a sedačky polité červeným vínem, také nové pohledy na věc.
 
Tento stav téměř dokonale dokumentuje současný stav. Kromě škod a hádek nemáme v ruce vůbec nic. Neexistuje jediný psaný dokument, program, koncepce či alespoň popis stávajícího stavu.
 
Pro zachování klusáckého sportu v ČR jsou zcela nevyhnutelné personální změny ve vedení ČKA počínaje postem prezidenta. 
 
Zcela pochopitelně, na tento post může kandidovat každý člen ČKA, ale v momentě kdy si zopakujeme co od člověka v této funkci očekáváme, výběr se nám kriticky zúží. 
 
Osobně zastávám názor, že za dané situace je řešením kandidatura Mgr.Kadlece., který se dlouhé roky věnuje klusácké problematice. Po celou dobu pracuje jako jakýsi „stínový prezident“, navštěvuje převážnou většinu stájí v Čechách i na Moravě a hlavním důvodem je ten, že pro náš sport dokáže opatřit sponzory, což je naprosto základní činnost a poslání prezidenta ČKA. Konkrétní a hmatatelné výsledky pak jsou dostihové dny Hypokramed v Praze a Mariánských lázních. Všem kritikům těchto podniků rovnou vzkazuji nechť předem zhodnotí svoje organizační a sponzorské aktivity.
Dále spatřuji velké plus v právním vzdělání K.Kadlece a jeho komunikativnost ho předurčuje k jednání se sponzory, medii a státními orgány.
 
Agendě, organizaci dostihů a registraci chovu nechť se věnují orgány k tomu určené - dostihová komise, sekretariát atd.
 
Znovu zdůrazňuji, že chybí jakákoliv písemná stanoviska, o která by bylo možno se opřít, reagovat na ně, navázat či připomínkovat je. Nelze vyloučit variantu, že někdo má představu, program nebo obhajobu své kandidatury, ale dosud je nezveřejnil a tudíž jsou pro nás v této chvíli bezcenné.
 
 
Tímto tedy vyzývám Mgr.Kadlece, aby oznámil svou kandidaturu na post prezidenta ČKA písemnou formou minimálně na www.bodyskal.cz  a  www.alet.estranky.cz
 
 
Nešťastným řešením by bylo tradiční zákulisní sbírání „slíbených“ hlasů při jakési tajné předvolební kampani a čekat na rozhodující moment na valné hromadě. Z takové valné hromady bychom mohli zase odcházet lehce rozladěni. Průběh valné hromady by měl být již jen formální akt.
 
Druhým návrhem, který zazněl z úst A.Lomana 22.11.08 je změna stanov ČKA z nichž by vyplynula úplná absence prezidentské funkce, kterou by nahradil jakýsi širší pracovní tým či výkonný výbor složený ze zástupců největších stájí.
Osobně si neumím zcela přesně představit funkci takového aparátu, klíč jakým by se nominovali zástupci stájí na své posty, jejich fyzická přítomnost v Praze při řešení konkrétních problémů, které by to vyžadovaly. Dále mě přece jen napadá, kdo by takovou skupinu řídil, organizoval, kontroloval kdo by za ČKA jednal navenek.
 
Pochopitelně i tato varianta je ve hře, ale je bezpodmínečně nutné tyto věci diskutovat, komunikovat, vyjadřovat jím podporu nebo je zamítnout.
Skutečnost je taková, že k dnešnímu dni nemáme kromě 4 neadresných a nekonkrétních otázek A.Lomana zhola nic!  Do valné hromady ČKA zbývají cca 2 měsíce a vzhledem k naprosté pasivitě všech členů se může stát, že budeme i nadále svědky pozvolné nekrozy klusáckého sportu, projevující se dalším zvyšováním naprosto absurdních chovatelských poplatků a snížováním dotací jednotlivých dostihů. To ovšem v tom lepším případě. Může také přijít náhlý a úplný kolaps organismu.
 
Nečekejte na den valné hromady ČKA. Jasno bychom měli mít jíž nyní - a nemáme! 
Kandidujte na post prezidenta, podpořte kandidaturu Mgr.Kadlece nebo podpořte „širší výbor“.   
 
 
                  
 
                                                                        Mates
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář