Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reakce na článek prezidenta ČKA

Očerňování Českého klusáckého spolku na stránkách České klusácké asociace mě přimělo na příspěvek prezidenta Ing. Šplíchala zareagovat, protože o hodně uváděných věcech vím. A ráda bych je uvedla na pravou míru.
1/ Není pravda, že ČKA už neporušuje Plemenářský zákon a nediskriminuje koně z Evropské unie:
a/ za zařazení do dovozního registru požaduje ČKA od srpna 6000 Kč. V praxi to znamená, že majitel zahraniční ho koně, aby mohl u nás startovat, musí zaplatit ČKA poplatek 6000 Kč (cca 240 euro). Těžko bychom za tuto částku jezdili s našimi koňmi běhat např. do Německa. Tam stejná služba stojí 30 euro. Není tohle i důvod, proč k nám od srpna přestali jezdit se svými koňmi polští majitelé?
b/ importní poplatek za hřebce a valachy zvýšila ČKA v srpnu na 22.000 Kč (dosud bylo 12.000 Kč). To podle ČKA není diskriminace koní z EU? Navíc učiní toto opatření v situaci, kdy portfolio dostihových koní v Česku stále ubývá  a potřebujeme, aby si majitelé kupovali nové koně. Navíc toto opatření samozřejmě má negativní dopad na dovoz koní pro dostihy Trotteur Francais.
c/ velmi diskutabilní je i ponechání vynuceného zisku koním ze zemí mimo Evropskou unii, konkrétně Ukrajiny. Tito koně mají český průkaz totožnosti a byli zde i očipováni. Připomíná mi to absurdní situaci, kdy cizinec přijde do restaurace v Česku a za pití a jídlo zaplatí více, než zdejší občané.
2/ Je sice pravda, že Ročenka 2012 nemůže být vydaná kvůli neuzavřeným zahraničním startům, ale kde byly vydány Ročenky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011? A proč není nabízena na stránkách ČKA k zakoupení i poslední Plemenná kniha XII? Je to proto, že neexistuje vytištěná?
3/ Pokud Ing. Šplíchal tvrdí, že hospodaření ještě není uzavřeno proto, že není konec roku, pak zřejmě stanovisko Českého klusáckého spolku nepochopil. Upozorňuje totiž na to, že dokud není hospodaření ČKA uzavřeno a nejsou uhrazeny závazky vůči majitelům a chovatelům apod., neměly by se konat volby do VV ČKA na další dva roky. Valné shromáždění může být jen informativní, ostatně letos se žádné valné shromáždění, která má být minimálně jednou ročně, nekonalo.
4/ Naši zástupci se jednání s ČKA vůbec nebránili, ba naopak. Po schůzce J. Balcara s Mgr. Svobodou dokonce volební členská schůze uložila nově zvolenému výboru ČKS kontaktovat Mgr. Svobodu k brzké společné schůzce. J. Svoboda na pozvánky od M. Vlasáka a J. Balcara ale nereagoval (údajně ihned odjel na dovolenou) a ozval se až počátkem tohoto týdne a vyzval k nereálné schůzce na poslední chvíli v Ostravě, zatímco ČKS ve snaze vyhovět předtím nabídlo J. Svobodovi tři možné termíny schůzky. Takže za jediné skutečné odmítnutí jednání ze strany ČKS může být považováno mé odmítnutí na pozvání Ing. Šplíchalem sejít se jen ve dvou, tedy já a on. Odmítla jsem toto s odůvodněním,  že oba výbory jsou pětičlenné a že schůzka nás dvou nic neřeší, protože, jak známo, za ČKA  rozhoduje Mgr. Svoboda.
5/ Usilovně zabránit vyplacení státních dotací se snaží oproti tvrzení Ing. Šplíchala spíše on sám s výborem ČKA. Na schůzce na Ministerstvu zemědělství 5.9.  padlo ze strany ministerstva, potažmo náměstka Dr. Macha, několik podmínek pro vyplacení státních dotací, které měla ČKA splnit (a z nichž dvě nesplnila):
a/ jednání s TMM  s.r.o. a doběhání sezóny na dráze v Praze   
b/ urychlené svolání valné hromady (když tehdy Ing. Šplíchal uvedl, že bude valná hromada až po sezóně v listopadu, bylo mu Dr. Machem řečeno, že to je již pro výplatu státních dotací za rok 2012 pozdě).
c/ zajištění budoucnosti klusáckého sportu v Praze (tedy i příští sezóny)
Navíc velmi důležitá skutečnost – výplata výher nemůže být podmiňována výplatou státních dotací, protože tyto ze zákona nejsou na výplatu výher určeny!
6/ Ve své novinářské dostihové činnosti si zakládám na tom, že nepřekrucuji fakta. Dávám všem zpovídaným osobám články autorizovat a tedy se mi ještě nikdy nestalo, aby mi někdo odmítl rozhovor. V případě Mgr. Karlacha a jeho účasti na anketě pro TURF Magazín autorizace nebyla potřeba, protože Mgr. Karlach, stejně jako další oslovení v anketě, odpovědi na otázky sám sepsal, takže uvedení, že je vyjádření Mgr. Karlacha překroucené, je dost troufalé. Jeho odpovědi jsem nepublikovala celé, protože na stránky Čeklusu určitě nepatří odpovědi týkající se pouze cvalové sezóny. Doporučuji si proto všem zakoupit prosincové číslo TURF Magazínu. Podle mého názoru vyjádření Mgr. Karlacha lze považovat za oficiální, protože je poskytl sám médiím.
7/  Co se týče předběžné termínové listiny na Prahu pro příští rok, samozřejmě se jedná o zatím model sezóny, s tím, že k úpravě termínů může ještě dojít (dovoluji si upozornit, že ČKA vydávala předběžnou termínovou listinu většinou až v únoru). Jednání o pořádání dostihů v Praze zástupcem Českého klusáckého spolku proběhla. Breeders´ Crown byl „vypsán“ pro každou věkovou kategorii jen jeden, jako je tomu běžné ve světě. Jsme v situaci, kdy nás k tomu nutí ekonomika i počty českých odchovanců. Navíc pokud bude finanční možnost, určitě se dají vypsat pro české koně další dostihy, které se ale nemusejí jmenovat Breeders´ Crown.
8/ A co se týče výzvy členům ČKA, aby udělili plné moci tomu, komu důvěřují, tak to samozřejmě zase povede k tomu, že budou prováděny s hlasy členů manipulace. Není bez zajímavosti, že samotní členové Výkonného výboru ČKA navštěvují členy ČKA, aby je přemluvili k tomu, aby jim dali plné moci. A to i ty, kteří jsou i členy Českého klusáckého spolku…
Michaela Zemanová