Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko k petici ČKA

 

Vážení,
 
            Dostala se nám do rukou petice ČKA za vyplacení státních dotací ČKA a dovolujeme si k této petici zaujmout stanovisko.
 
            V zásadě s touto peticí souhlasíme a byli bychom rádi, kdyby Mze dotace vyplatilo. V žádném bodě petice ovšem nenacházíme shodu s jednomyslným tvrzením zástupců ČKA na schůzce pořádané na Mze dne 5. 9. 2012, že prvořadým zájmem současného vedení ČKA je dostihový provoz na chuchelském závodišti.
 
            Z toho lze jednoduše vyvodit, že všichni zástupci ČKA na Mze jednomyslně lhali a i přes závěry jednání, které vyšly mimořádně pozitivně pro znovuobnovení provozu ve V. Chuchli, petice nezmiňuje žádný postup ČKA směrem k tomuto cíli. Domnívám se, že z toho důvodu není současné vedení ČKA korektním partnerem pro další jednání.
 
            V prvním odstavci petice nelze než souhlasit s tvrzením, že standardní a chovatelské dostihy uspořádané letos ve Slušovicích mají charakter plnohodnotného a regulérního dostihu. To bezesporu. Méně už však mají charakter chovatelské zkoušky.Chovatelská zkouška je výjimečný dostih, který musí dokladovat úroveň plemene klusák v daném ročníku. Pořadatel musí garantovat a zadavatel požadovat standardní pevnou klusáckou dráhu, maximální počet koní v daném ročníku na startu, co možná nejlepší průměr výsledných časů daného ročníku a pochopitelně co možná nejlepší čas blížící se rekordu v daném ročníku, eventuelně překročení ročníkového rekordu či dosažení času, jež by mohl být srovnatelný se zahraničními koňmi v daném ročníku. Nic z toho nemůže ČKA nabídnout z dostihů, které jmenuje v prvním odstavci petice.
 
            Dále se v prvním odstavci autor ve svém omylu zřejmě pyšní výčtem uspořádaných dostihů (kromě dvou dostihů v Lysé nad Labem a jednoho dostihu v Albertovci se všechny konaly ve Slušovicích). Jedná se o smutný seznam dostihů, které se v minulých letech realizovaly na regulérní dráze. Následně pisatel petice opisuje stanovy ČKA – viz www.czetra.cz.
 
            Ve třetím odstavci čtenáře petice nutí k zamyšlení o relevantnosti tohoto občanského sdružení, které sdružuje výhradně majitele, chovatele, jezdce a trenéry dostihových koní, tvrzením, že není povinno pořádat žádné dostihy. To je obdobné tvrzení jako například to, že Svaz provozovatelů lanovek a lyžařských vleků není povinen vyvážet lyžaře nahoru, ale pouze dolů.Nemluvě o skutečnosti ,že tento bod se nezakládá na pravdě, protože chovatelská zkouška u klusáka, tak jako u anglického plnokrevníka, neprobíhá svodem či výstavou, ale dostihem. Sdružení, jež je pověřeno vedením plemenné knihy, nutně tedy musí pořádat dostihy.
 
            V druhé části třetího odstavce pisatel petice správně uvádí minulý čas s ohledem na neschopnost plnit finanční požadavky majitele závodiště. Právě jedním z největších přínosů schůzky na Mze byla informace o vstřícnosti TMM vůči ČKA, jejíž finanční nároky značně klesly, a to téměř na úroveň Slušovic a dokonce padla i konkrétní částka. Není tedy důvod pořádat dostihy jinde než na regulérní dráze a rovněž zaznělo, že je reálné dokončit sezonu 2012 právě ve V. Chuchli. Pokud se tak stane, rádi se připojujeme k žádosti o vyplacení státní dotace. Pokud se tak nestane, současná ČKA demonstruje odmítnutí konstruktivního řešení současné krizové situace, odmítá využít mimořádné momentální vstřícnosti Mze a TMM, bere na sebe odpovědnost za likvidaci jednoho dostihového odvětví a sama přiznává, že její stanoviska na jednání Mze 5. 9. 2012 byla lživá.
 
            
 
 
                                                                            M. Vlasák
                                                                            Polabská sekce
 

PETICE ČKA ve formátu PDF