Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní dotace

V souvislosti se stávající kritickou finanční situací ČKA se někteří její členové nebo příznivci klusáků ptají, jak to vlastně je se státními dotacemi pro chov a výkonnostní zkoušky klusáka.

Jedná se o tzv. „národní“ dotace poskytované na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, za poměrně stabilních podmínek již mnoho let. Nárok na ně vzniká rozhodnutím Ministerstva zemědělství, které je vydáno, pokud žadatel splní podmínky a lhůty stanovené „Zásadami pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“. Praktickou příručku, která obsahuje tyto zásady, jednotlivé dotační tituly, formuláře žádostí apod. vydává pro každý rok Ministerstvo zemědělství formou brožury a publikuje ji také na svém resortním portálu – www.eagri.cz – Dotace – Národní dotace – Dotace v zemědělství a potravinářství podle Zásad – Zásady pro poskytování dotací pro rok 2011. Pro ČKA jsou relevantní tyto tituly: 2.A.b. - Podpora zavádění a vedení plemenných knih (str. 13 příručky), 2.A.e.2.b - Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka (str. 14), 9.A.a.2.a - Zveřejňování výsledků plemenářské práce (str. 22), 9.A.a.2.b - Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat (str. 23).
Registr příjemců všech dotací je publikován na www.eagri.cz – Portál farmáře – Registr příjemců dotací. Pokud nejste registrovaným uživatelem portálu EAGRI, tzn. subjektem evidovaným v registrech nebo jiných informačních systémech Ministerstva zemědělství nebo Státního zemědělského informačního fondu, musíte na „Portálu farmáře“ hledat vpravo ve sloupci „Sekce pro veřejnost“. V registru příjemců dotací lze po zadání obchodního jména „Česká klusácká asociace“ nebo jejího IČ vyhledat všechny poskytnuté dotace od roku 1998 do roku 2009 ve výši 26 668 750 Kč. Rok 2010 zatím do registru doplněn nebyl, dotační tituly i výše poskytnutých dotací byly obdobné jako v roce 2009.
Vedení ústřední evidence klusáků zajišťuje ČKA na smluvním základě pro Ústřední evidenci koní ČR - Národní hřebčín Kladruby nad Labem, středisko ústřední evidence koní, Hřebčín Slatiňany. Prostředky na výkon této činnosti, i když primárně také pocházejí ze státního rozpočtu, kapitoly zemědělství, tedy nejsou státními dotacemi.

JUDr.Klára Jelínková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Trautenberk - Super

Děkujeme paní doktorce za její půlroční práci pro ČKA, jejímž výsledkem je nepřehledná změť odkazů, paragrafů a čísel.
Když už tam na tom ministerstvu sedíte placená z našich daní, tak nám prosím také napište jaké zvýšení státních dotací, případně jaké další výhody jste z titulu své funce víceprezidentky pro ČKA vyjednala. Případně co jiného jste za těch půl roku udělala.
Předem děkuji.

Fanoušek - Re: Super

Trautenberku, jestliže se domníváte, že se na ministerstvech sypou státní dotace pracovníkům do klína jako shnilé hrušky, tak jste opravdu slušně řečeno naivní. Ono vyjednávat dotace pro různé organizace a spolky, kterých je bezpočet, není v současné finanční situaci státu fakt žádná sranda, to mi věřte a jeden pracovník ministerstva, i když je místopředsedou ČKA, nevyjedná nic, i kdyby se rozkrájel a snažil se do roztrhání těla. Domnívám se, že by se mělo spíš rozkrýt, jak byly a jsou v ČKA dotace využívány.

Klára - Re: Super

To je divné, Trautenberku, že se jako právník nevyznáš v odkazech a paragrafech. Z mého článku vyplývá, že poskytování státních dotací je transparentní proces na základě zákona a předem daných zásad. Objem dotací pro Jockey Club České republiky a Českou klusáckou asociaci se již několik let prakticky nemění. Při současném stavu veřejných financí je podle mého názoru i zachování současného stavu dobrou zprávou a není v silách jedince vyjednat změnu některého dotačního titulu.

Křemílek - Re: Re: Super

Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

tesař - Re: Super

Karle, už to nepij!!!!

Carlo - Dotace

No to je sice všechno hezké, ale mě by spíš zajímalo, kam se všechny ty státní dotace na ČKA poděly, respektive zda všechny peníze byly ČKA použity v souladu se zákony! (A nikoliv například na plat či odměny naší velkomožné jelení královně!)