Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válka není všude mír, ne však všechny bitvy jsou dobojovány, ne všichni váleční zločinci pochytáni…

 

Velice stručně, protože jakékoli psané či mluvené slovo vůči ČKA zůstalo za poslední dva roky bez odezvy.

Čeklus dokázal cosi, co se zdálo do roku 2011, jako samozřejmé a od toho roku po dnes, jako nemožné-zrealizovat dostihy na chuchelském závodišti.

Podle e-mailové pošty ani dnes nevynechává ČKA volnou, žádnou příležitost, jak toto snažení překazit. Po celé dva roky jednání neprojevila organizace, která má tento stav na svědomí, nejmenší projev lítosti nad svým počínáním a snahu věc napravit. Naopak do posledního momentu projev otevřeného boje. Na startce se objevují koně majitelů, kteří figurují na seznamu dlužníků, jezdci bez licence, koně bez kvalifikace. Tolik z posledního dopisu nešťastníka Šplíchala.

Sám za sebe prohlašuji, že mě asociace dluží náklady spojené se dvěma tréninkovými obdobími, ušlý zisk za dvě dostihové sezóny a zmařené dlouhodobé přihlášky za totéž období.

Táž organizace si dovolí mě vydírat fakturami za téměř dvacet tisíc za stejné období, kdy koně neměli možnost vyběhnout na klusácké dráze. Z téhož důvodu mají starší koně propadlé kvalifikace a jezdci nemají licence.

Byl jsem ochoten spolupracovat s organizací, která naopak projeví vstřícnost a sama tyto administrativní záležitosti uvede do potřebného stavu a namísto faktur zveřejní omluvný dopis.

Alena Čemusová nemá jezdeckou licenci?

Co to je?

Znáte Alenu Čemusovou? Pokud ano, tak neprodleně vystavte jezdeckou licenci a zašlete ji na adresu trvalého bydliště. To je vaše práce a starost a jste zodpovědní, aby každý jezdec byl na startu a každý kůň, který se udrží na nohou, stál tamtéž.

Doklady doložte sami. Čím můžete být jinak prospěšní?

Hraje se o záchranu dostihového sportu a nikoli o záchranu ČKA. To je nyní naprosto zbytečná organizace a finanční prostředky putující do její kasy již neslouží koním, pouze na udržování něčeho co nám škodí.

To v žádném případě nehodlám podporovat a nikdy jsem nic podobného neudělal a ani nyní neudělám výjimku.

ČKA se chová jako naprosto nezbytná administrativní síla, např. ve Francii, kde musí řešit organizaci tisíců koní na bezpočtu závodištích.

Naše momentální situace je přesně opačná, ČKA nechť poprosí osobně každého majitele, trenéra a jezdce, aby svou účastí v letošních dostizích pomohl restartovat provoz ve Velké Chuchli.

Nemluvě o prozaicky, praktické rovině, kdy mám zaplatit dvacet tisíc za dvě sezóny, kdy moje koně neopustili stáj. 

Byl jsem ochoten ke kompromisu, byť nedůstojnému, že ČKA pošlu registrační poplatky vztahující se k letošní sezoně i přesto, že mi ČKA nic nenabízí, žádný dostih.

Jasná a stálá demonstrace postojů ČKA, která mi zamezuje se věnovat činnosti, kvůli které držím koně, mi dává znovu dost času a prostoru, abych se věnoval konání potřebného pro záchranu klusáckého sportu.

Pokud mi nebude umožněn start v letošní sezoně pořádané mou organizací, znovu vyvolám diskusi na půdě nově obsazeného Mze na téma převedení statutu uznaného chovatelského sdružení a otázku importních poplatků, jakkoli nazývaných, ovšem vztahujících se k importu – dovozu ze zemí EU, u kterých tedy nelze jednoznačně vyloučit slovo clo, postoupím NKÚ jako nezákonné obohacování .

Dále budu pracovat na odstranění diskriminace těchto koní vynuceným ziskem, což je v rozporu s plemenářským zákonem.

Je tedy nutné odstranění ČKA z cesty další existenci klusáckého sportu.

I hlupákovi postačí vzorek v podobě dvouletého snažení o domluvu, která vždy, včetně dnešního dne, nevedla k sebemenšímu úspěchu, nás vede k řešení situace v trestněprávní rovině.

 

Dokonce i každému hlupákovi musí být jasné, že cesta kupředu nepovede se jmény Šplíchal, Pokorná, Svoboda. To je vzorek jmen, jež reprezentují postoje, které jsou neslučitelné s dalším fungováním klusáckého sportu.

Bohužel musím konstatovat, že i po celé zmíněné období panuje mezi příznivci dostihů nejednotnost, neangažovanost a prosté očekávání dostihů v Chuchli, což je jedním z důvodů, že právě dnes může ČKA, stále ještě ze svého postu vyvíjet aktivitu ke zmaření dostihového dění.

 

                                                                    Mates