Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážený pane prezidente,


 

 
Váš krátký subjektivní komentář nám odpověděl jednoznačně, jak je možné, že se v podstatě neznámý člověk s nevyhraněnou osobností může stát prezidentem ČKA. Z celého komentáře nezaznívá jediný osobní názor, ale pouze stanoviska bývalého prezidenta, který zlikvidoval klusácký sport v této zemi.
Jeden odstavec po druhém jsou pouze chválou privátního dostihového provozu pana Svobody ve Slušovicích a následující, jsou útoky na lidi, jež se angažují v otázce záchrany klusáckého sportu a navrácení ho na regulérní chuchelskou dráhu.
 
Co se týče díků Mgr.Svobodovi, tak je nutné připomenout, že poprvé v historii klusácké dostihové dráhy, neodstartovala dostihová sezona v metropoli. Rozhodnutí pořádat dostihy ve Slušovicích nebylo rozhodnutí členské základny, tedy majitelů, jezdců, trenérů a bylo pouze rozhodnutím Mgr. Svobody, který všechny ujistil na grémiu trenérů, týden před prvním dostihovým dnem, že dostihová sezona v Chuchli začíná za týden podle termínové listiny.
Tomu se říká podraz (alespoň v Čechách).
 
Všichni zúčastnění, kteří měli za sebou několikaměsíční tréninkovou přípravu nedostali možnost účastnit se některých dostihových dnů na regionálním, pro klusáky neregulérním cvalovém závodišti, ale bylo před ně během jednoho týdne postaveno ultimativní nekompromisní  stanovisko, které bylo rozhodnutím jedince.
Znovu zopakuji, že následovalo vypovídání koní z tréninku, prodej koní, nepřipouštění chovných klisen a stagnace aktivity většiny českých stájí, které se zároveň dostali do existenčních potíží.
 
Pokud, vážený pane prezidente máte dojem, že slušovické dostihy nezaujaly dvě významné stáje, tak jen já vím o několika významných stájích, které tvoří většinu na území Čech.
Co rozhodně oceňuji je mistrovsky zaujatý postoj, který denně můžeme sledovat v politice, a sice, že obžaloba se stává obhajobou.
 
„Nezúčastněné stáje nezaujaly ani zvýšené ceny dostihů , ani výplata v hotovosti.“ Při dostizích v Chuchli byly dlouho kritizované  nízké ceny dostihů a výplata po třech měsících, prezentovány jako světový trend. Jmenovalo se to – zúčtovací centrum.
 
Oceňuji postoj těchto stájí, protože neúčast na slušovických dostizích je odmítnutí cesty o dvacet let zpět, ale především je odmítnutím likvidace klusáckého sportu, odmítnutím nátlaku  a to je pozitivním morálním postojem.
 
V dalším odstavci se prezident podivuje nad nezájmem, zřejmě obecným, odmítnutí závodiště v Edelhofu. To je první odstavec, který vybízí k otázce kompetentnosti nového prezidenta, protože zde již není co dodat. Dostihy v Praze se nekonají a pojedeme někam do Edelhofu?Toto jméno slyším poprvé v životě. Proč ne Bukurešť?
 
Následující odstavce silně připomínají některé legendární projevy minulého režimu:
 
„Proto však také pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše ješitné nadřazenosti,sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoli na světě - a také u nás se našla hrstka takových odpadlíků a zrádců - odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu mezi národy.“
                                                                                                                Jiřina Švorcová
 
Vážený pane prezidente, jediný, kdo se dopustil unfér jednání je Mgr.Svoboda a naše ambice nejsou velké. Pouze znovuobnovení provozu ve Velké Chuchli a použijeme všechny prostředky, jež jsou k dispozici. Minimálně informovat média a zainteresované státní orgány o skutečném stavu věci.
                                                                            
Lžete v bodě, kde tvrdíte, že někdo chce zničit slušovické aktivity. Předem je nutné si uvědomit, že první kdo co zničil, byl Mgr. Svoboda v Chuchli. Pokud si pan Svoboda chce běhat ve Slušovicích, je jeho privátní záležitost a je naprosto legitimní. Rovněž je naprosto legitimní, žádat o pozastavení dotací pro výkonnostní ročníkové zkoušky na neregulérní dráze, ale bylo by korektní jejich odmítnutí, protože tyto výkonnostní zkoušky nemají žádnou vypovídající hodnotu. Nejsou souměřitelné se zahraničím ani s minulými ročníky. Jejich ukazatel se omezuje snad pouze na to, že jeden kůň je první a jeden poslední. Mezi nimi pak je pouze druhý a třetí a ostatní stojí doma ve stájích, protože je jejich majitele nepovezou dvouleté koně  na první běhání, někam do Slušovic na trávu.
                                                                                                                               
První povinností prezidenta je udržet provoz na centrálním závodišti v metropoli, tak jako ve všech evropských zemích,ale meritum věci tkví v tom, že hlavním zájmem pana Svobody, vycházející z jeho patologického scénáře, je likvidace chuchelského provozu, následné přeložení do Slušovic,pak je rozhodujícím okamžikem fyzická likvidace chuchelské dráhy a konečně potom může pan Svoboda přijít na scénu s jedinou klusáckou dráhou v Bravanticích jako zachránce něčeho, co zničil. Tudíž Mgr. Svoboda zneužil své funkce k dosažení svých zájmů oproti zájmům klusácké veřejnosti.Tyto skutečnosti je nutné zcela explicitně pojmenovat a zaujmout k nim postoj.
 
Pan Svoboda nehodlá budovat regionální závodiště, alternativu či snad konkurenci. Pan Svoboda má zájem pod hlavičkou ČKA celý dostihový provoz přesunout k sobě na zahradu a souběžně provoz v Praze zlikvidovat. K tomu používá logo, jméno a celou historii ČKA, a jak jsme se měli možnost nyní přesvědčit i naprosto zmanipulovanou a dezorientovanou postavu nového prezidenta, který bezvýhradně hájí stanoviska Mgr.Svobody, proti zájmům členské základny a proti zájmům klusáckého sportu samotného.
 
Co se týče Farmy Levín, naprosto rozumím jejich nárokům, i když jejich rozsah nedokáži posoudit. Každému, kdo připravoval koně na sezonu 2012, vznikla značná finanční ztráta s ohledem na vynaložený čas, zvýšené nároky na energetické krmivo koní v tréninku, veterinární péči, kování, údržbu tréninkové dráhy, údržby stájí atd. ČKA dodnes nezaujala stanovisko k zpětnému vyplacení dlouhodobých přihlášek, protože nezajistila hlášeným koním standardní podmínky dostihu, na něž jsme platili.
 
Použiji oblíbený příměr klusáckého odborníka ze světa motocyklového sportu, tentokrát nikoli v ohledu kubatury, ale disciplíny. Nepřipravovali jsme silniční motocykly na motokrosovou trať.
 
Dále: Mnohem dříve než Vy pane prezidente, jsme oslovili MZE ČR se žádostí o finanční pomoc a rovněž jsme nebyli bez šancí, ovšem s důrazem na obnovení pražského provozu a nikoli na podporu privátních zájmů pana Svobody.Tato jednání ještě nejsou u konce.
Váš výraz „tato skupina chodí obtěžovat na ministerstvo„ si důrazně vyprošuji, protože totéž lze tvrdit o Vás a snadno byste za podobné výroky mohl obdržet pár pohlavků a věřím, že při vašem věku by mohly mít ještě výchovný efekt.
 
Laskavě si uvědomte, že jste většinu českých stájí dostal do situace, kdy již nemá co ztratit, tudíž jsme ve výhodě a uděláme vše pro obnovení klusáckého provozu ve Velké Chuchli.
Pokud poslední odstavec Vašeho komentáře lze považovat za programové prohlášení, že budete zvyšovat úroveň dostihů ve Slušovicích a o Chuchli se nezmiňujete, tak odstupte z funkce, protože v ní jste z několika důvodů zbytečný: Zvyšovat úroveň ve Slušovicích si bude Svoboda i bez Vás, podílíte se intenzivně na likvidaci klusáckého sportu v Čechách a rozhodně nehájíte zájmy klusácké obce.
Požadujeme:
1/ Účast na poradě MZe ve formátu, jež navrhuje Mze (nikoli zástupci českých stájí): Zástupci současného vedení ČKA, stejný počet signatářů dopisu Ing.Zemanové, zástupce Jockey klubu, zástupce závodiště.
2/ Svolání valného shromáždění ovšem do Velké Chuchle, protože ČKA, pokud vím, má stále adresu Radotínská 69, Praha –Velká Chuchle a odmítáme s panem Svobodou hrát nějaké Hušákovské hry na valnou hromadu kdesi v Acapulccu za přítomnosti ochranky. Pokud nebude valné shromáždění svoláno v řádném termínu, jež ukládají stanovy,bude to již několikáté porušení základních stanov občanského sdružení a pak se obrátíme na Ministerstvo vnitra ČR, aby tuto situaci postoupilo správnímu soudu.
V této souvislosti uvádím, že jsme včas upozornili, že pokud nebude zjednána náprava současné situace, obrátíme se Mze ČR.
To je pouze poznámka na okraj, aby se pan prezident znovu nepodivoval, že chodíme obtěžovat na Ministerstvo vnitra.
3/ Pro další běh klusácké existence je bezpodmínečně nutné vyměnit celé vedení ČKA a celou dosavadní strategii.
4/ MZe se přiklání k fúzi s Jockey Clubem, což víme, má značná rizika, ovšem za situace, kdy koně stojí bez užitku ve stáji je tato alternativa vhodná minimálně k diskusi, ve které by se měly alespoň nastínit základní principy této myšlenky.
Toto samozřejmě nijak neohrozí moravské stáje, protože Mgr. Svoboda nepochybně pojede svoji linii ve Slušovicích.
5/ Vyplacení zmařených dlouhodobých přihlášek na sezonu 2012.
6/ Na konci roku 2012 požadujeme ve Věstníku srovnávací tabulku s rokem 2010 o počtu klusáků (na dráze, v chovu, počet připuštěných klisen, narozených hříbat,importů atd.), abychom mohli Mgr.Svobodovi vystavit účet.(Aha, ČKA ji v rámci přehlížení svých členů neposkytne? Požádáme tedy Mze, aby si je vyžádalo.)
7/ Nové vedení ČKA předloží programové garance na dostihovou sezonu 2013, tak aby se neopakoval Svobodův historický podraz a neseděli jsme celou následující zimu v sulce opět zbytečně.
 
Abych nekončil tak pesimisticky, tak jsem rád, že nám počasí ve Slušovicích přeje…………………………………………………………………………………………..
                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                               M. Vlasák
 
 
Na vědomí: RNDr.Mach - MZe ČR, Zdena Motyginová - šéfredaktorka časopisu Jezdectví
Příloha: Komentář prezidenta ČKA
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bezva podnikatelský záměr - ufon

Tleskám novému počinu VV, když konečně vymyslet a řeší financování dostihového sportu. Vize "bohatí ať zaplatí" se ukázala být platná v 50. letech a funguje dnes i ve Venezuele. Sankce, které za roky staré "delikty" VV rozdává (Kalčík, Škobis), to je ta cesta, jak přihrát do koní (a také do kapsy) nějakou tu korunu - a ještě od nenáviděných soků. Doporučuji vyhrabat letité kauzy Lomana... a taky Volf by mohl být zpětně řádně "oflastrován" například za manipulování francouzů. A najdou se jistě i mnozí další. Jen to chce hledat a nebát se! Vždyť proč jen sankce 100tis., když může být půl mega či rovnou milion???

xyz - Spasitel Mates

Mates, ty jsi opravdu kus hovězího a asi toho vtý tvjí hlavičce moc nemáš. Sežeň prachy, pak můžeš dělat prezidenta a bude se třeba běhat u tebe na zahradě. Vždyťn i jako spisovatel stojíš za h....

zyx - Re: Spasitel Mates

Blbečci nikdy nevyhynou, co? To máš ale kliku.

---, - Re: Spasitel Mates

Rada pro xyz - už to nehul!

666 - přísloví

Jak tipicky české, jsem neschopný buran tak hurá jdeme udávat.

Nezapomeňte, že na každou svini se vaří voda pane Vlasák...

- Re: přísloví

Příspěvek od "tipického" majitele rozumu mdlého, vámi připomínaní udavači nevystupovali veřejně, toto je úplně jiná situace, seznamte se s fakty a potom pište!

007 - Re: přísloví

Na každou svini se možná vaří voda, ale pana Vlasáka se to netýká. 666, přísloví o potrefené huse znáš?

češtinář - Re: přísloví

Jak tipicky chybné, to jste teda típek, o vás bych netýpnul ani cigaretu. S tímhle tipem lidí co se nikdy nenaučej gramatiku je to těžké, zkrátka tipická chyba negramotného típka. Pojďme si raději typnout, kdo v sobotu ve Slušovicích vyhraje.

edmund burke - triumph of evil

"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic." Pane Vlasák, držím palce.

klusák - Bez rukavic

Tady už pomůžou jen "soukromá dramata"

Sázkař - Mates na Hrad

Velice trefně popsáno, všechno sedí jak něco na hrnec, ale mám obavu jestli s těmi zrádci nezatočí a to pěkně po bolševicku, rozvracet repu... vlastně ČKA si nedáme.

Fanoušek klusáků - díky

Bravo pane Vlasáku - máte ve všem úplně pravdu. Přeji Vám hodně síly, aby jste společně s dalšími členy klusácké asociace zvládli situaci a klusácký sport v naší zemi opět zprovoznili. Už se moc těšíme, až vám všem zase budeme držet palce a obdivovat vaše výsledky z tribuny chuchelského závodiště. Díky za statečnost a odvahu.