Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva ke svolání mimořádného valného shromáždění ČKA

Představitelé českých klusáckých webových serverů Mishano.com a Trotalet.com vyzývají všechny své čtenáře - členy České klusácké asociace, kterým není lhostejný osud tuzemského klusáckého sportu a chovu, aby se připojili k nim a svým podpisem žádali po prezidentovi ČKA Mgr. Jiřím Svobodovi uskutečnění mimořádného valného shromáždění v nejkratším možném termínu.  

K tomuto kroku nás vede naprosto zoufalá situace, kdy s největší pravděpodobností  dostihový mítink 18.6.2011 je posledním klusáckým dostihovým dnem na pražské dráze, a také absence informovanosti nás, řádných členů České klusácké asociace, ze strany jejího vedení. Na Otevřený dopis Výkonnému výboru ČKA uveřejněný na serveru Mishano.com již 5. června totiž dosud nikdo z vedení ČKA neodpověděl.
Vyzýváme vás proto, abyste podepsáním níže uvedeného dokumentu, nejpozději na dostihovém dni 18.6.2011 v Praze – Velké Chuchli, podpořili svolání mimořádného valného shromáždění. Dejte tak najevo svůj zájem o náš krásný sport, máme přece právo být informováni o všem, co se nás týká.
 
 
 
Prezident ČKA
Mgr. Jiří Svoboda
Radotínská 69
159 00 Praha 5
 
Výzva ke svolání mimořádného Valného shromáždění České klusácké asociace

Vyzýváme prezidenta ČKA Mgr. Jiřího Svobodu ke svolání mimořádného Valného shromáždění dle platných stanov ČKA. Tj.: prezident ČKA je povinen svolat mimořádné Valné shromáždění do 30 dnů od data doručení výzvy, požádá-li o jeho svolání více než třetina registrovaných členů ČKA.

I. Důvody svolání mimořádného Valného shromáždění:

1. Nefunkčnost Výkonného výboru ČKA. VV nebyl svolán od února 2011.
2. Nefungování komisí ČKA (sportovně technická, chovatelská, disciplinární). Sportovně technická komise nepracuje, neboť VV ignoroval veškeré jejich návrhy. Disciplinární komise nebyla vůbec ustavena a neexistuje tedy odvolací orgán proti rozhodnutím dostihových komisí.
3. Neinformovanost členů ČKA o stavu a změnách v ČKA (není vydáván odpovídající věstník, ročenka, plemenná kniha, pro letošní rok opět nebyla vydána Doplňující ustanovení Klusáckého dostihového řádu ani Organizační opatření pořadatele dostihů.
4. Nefunkční Zúčtovací centrum, nevyplácení výher.
5. Členská základna není informována o finanční situaci ČKA a její další existenci.
 
II. Navrhovaný program mimořádného Valného shromáždění:

1. Prezentace (zastupování pouze na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem).
2. Zahájení.
3. Volba návrhové a mandátové komise.
4. Zpráva o činnosti a finanční situaci ČKA za leden až červen 2011.
5. Zpráva o finančním zajištění a výhled fungování druhé poloviny sezóny 2011.
6. Diskuse.
7. Odstoupení, případně odvolání stávajících členů VV.
8. Volba nových členů VV.
9. Usnesení.
10. Závěr.


Datum:

Podpisy členů ČKA:   Michal Kalčík - člen VV
                               JUDr.Klára Jelínková - člen VV
                               Sochor s.r.o.
                               J.J.N. a.s.
                               Ondřej Šmejkal
                               Jan Žirovnický
                               Pavel Tvrz
                               Pavla Jungmannová
                               Filip Lajner
                               Jindřich Lajner
                               Alice Paškrtová
                               JUDr.Aleš Křeček
                               Alena Brynychová
                               Milan Brynych
                               Vjačeslav Šamšurin
                               Jindřich Klaubenschalk
                               Alena Tvrzová
                               Alena Čemusová
                               Mykola Volf
                               Elena Volfová
                               Marina Volfová
                               Ing.Michaela Zemanová
                               Petr Nowicki
                               Jiří Vejvoda
                               Luboš Vachata
                               MVDr.Ladislav Vojáček
                               Zuzana Vojáčková
                               Roman Chrastina
                               Jaroslav Chrastina
                               Petra Šedivá
                               Ing,Václav Chaloupka
                               Jiří Balcar
                               Monika Balcarová
                              
Podpis e-mailem nebo telefonicky přislíbili:  Zdeněk Škobis
                                                               Monika Kalčíková
                                                               Josef Hovorka
                                                               Josef Dobruský
                                                               Josef Dobruský 2
                                                               Daniel Horák
                                                               Michal Palkovský
                                                               Martin Hromádka
                                                               Petr Kyzlink
                                                               JUDr.Milan Šíma
                                                               MVDr.Petr Dvořák  
                                                               Ladislav Štípa
                                                               Bohuslav Kostka
                                                               Bedřich Novák
                                                               Tomáš Turek
                                                               Martin Vlasák
                                                               JUDr.Lubomír Rokyta
                                                               Mgr.Otakar Nový
                                                               Ing.Petr Malík
                                                               Josef Kotouč
                                                               Mgr.Peter Zmeko
                                                               Marie Štichová
                                                               Pravoslav Hykeš