Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 9. 2012

Komu o co jde aneb klusácká schůzka na Ministerstvu zemědělství

 

Včera odpoledne se uskutečnilo v budově Ministerstva zemědělství jednání mezi zástupci ministerstva (mj. náměstek ministra RNDr. Mach, první poradce ministra Ing. Stehlík, ředitel sekce živočišných komodit Ing. Hojer), Výkonného výboru ČKA (prezident Ing. Šplíchal, MVDr. Pokorná, Z. Vávra, Ing. Semerád, překvapivě chyběl ekonomický manažer Mgr. Svoboda) a zástupci českých majitelů, trenérů, jezdců a chovatelů (J. Balcar, MVDr. Dvořák, Ing. Froňková, J. Klaubenschalk, M. Vlasák a Ing. Zemanová).  Toto jednání navazovalo na dopis „české sekce“ adresovaný Ministerstvu zemědělství z května t.r. a následnou červnovou schůzku se zástupci Ministerstva zemědělství RNDr. Machem a Ing. Machkem, ze které vzešlo pozvání  „české sekce“ a Výkonného výboru na půdu ministerstva ke společnému jednání.

 

RNDr. Mach úvodem jednání deklaroval, že klusácký sport má stále podporu ministerstva, a že hlavní klusácký provoz by měl probíhat v Praze, kde je dráha nejvhodnější a nejregulérnější a kde má klusácký sport tradici. Dále prezentoval, že vůle ze strany TMM s.r.o. k dohodě o nájmu dráhy existuje. Tuto informaci pak o něco později doplnil Ing. Stehlík citací zápisu z květnové schůzky na Ministerstvu zemědělství s Jockey Clubem a TMM, kde TMM uvedlo cenu za nájem dráhy v Praze mezi 70.000 Kč a 80 000 Kč, přičemž podle jeho informací měly být náklady na nájem závodiště ve Slušovicích 60.000 Kč.

 

Současný prezident ČKA Ing. Šplíchal v průběhu jednání připustil, že náklady na pořádání dostihů ve Slušovicích jsou 50.000 Kč. Když k tomu připočteme navýšení dostihových výher a menší počet startujících koní, tj. nižší vybrané zápisné, pak nikdo ze zúčastněných kromě zástupců Výkonného výboru ČKA nechápal, proč se vůbec běhá ve Slušovicích…. Pravým důvodem neběhání v Praze je tedy zřejmě to, jak Ing. Šplíchal možná nechtěně dvakrát prozradil, že Mgr. Svoboda prostě běhat v Praze nechce („shání sponzory jen pro Moravu“).

 

Ing. Šplíchal a MVDr. Pokorná uvedli, že cenu 70.000 Kč nejsou schopni vyjednat a podle jejich informace trvá TMM na ceně 100.000 Kč za dostihový den. Jak ale na včerejší schůzce zaznělo, informace o snížené ceně ze strany TMM mělo vedle zástupců ministerstva zemědělství hned několik osob z „české sekce“.

 

Jiří Balcar dále informoval o možnosti získat prostředky pro konání výkonnostních zkoušek z dalších státních zdrojů, ale zároveň uvedl, že se v tomto směru nebude angažovat, pokud bude mít vedení ČKA současné složení. MVDr. Pokorná uvedla ke konci jednání překvapivou informaci, že se budou snažit o dokončení letošní sezóny na závodišti v Praze a že chce v tomto směru kontaktovat ředitele TMM Drahoše.

 

Ze strany Ministerstva zemědělství závěrem zaznělo, že dotace za rok 2012 budou ČKA vyplaceny pouze v případě, že bude zajištěna budoucnost klusáckého sportu na regulérní klusácké dráze v Praze – Velké Chuchli. Ministerstvo zemědělství požádalo zástupce ČKA o urychlené jednání s TMM a informaci o výsledku tohoto jednání. Zástupci ministerstva dále apelovali na brzké svolání valného shromáždění ČKA. RNDr. Mach se několikrát ptal Ing. Šplíchala na jeho plánovaný termín a ten připustil termín dva až tři týdny po skončení letošní dostihové sezóny. Na toto konto bylo vedení ČKA upozorněno, že státní dotace nejsou nárokové, v termínu konec listopadu už nebude možné státní dotace na rok 2012 vyplatit a že doporučuje svolat valné shromáždění co nejdříve. Zároveň požaduje od Výkonného výboru ČKA informaci o jeho termínu, průběhu a výsledku.

 

Situace, kdy ve Slušovicích na nejdůležitějším mítinku sezóny, Derby dni, na kterém se všichni majitelé a trenéři chtějí se svými koňmi ukázat, je na startovní listině 58 klusáků (loni jich v Praze opravdu běželo 88) ukazuje, jaký význam pro zachování a rozvoj klusáckého sportu a chovu má pevná dráha v Praze. A je jedno, zda jsme z Čech, Moravy nebo Slezska. Mělo by nám jít přece všem o rozvoj klusáckého sportu.

                                                                                                              TCA a Mishano.com

 

Své názory můžete posílat na e-mail: tvalen@seznam.cz. Váš názor rádi pod článkem zveřejníme.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednání ČKA na Mze - tak to vidím já…
 
Po úvodním slovu Dr. Macha dostali slovo všichni přítomní a již v první části jednání jsme kupodivu dospěli k první shodě. Současné vedení ČKA se plně připojilo k názoru protistrany a Mze, že prioritou je nezbytné znovuobnovení dostihového provozu na závodišti ve Velké Chuchli.
Po delší diskusi (celé jednání trvalo 2h a 15 min), kdy byla zdůrazňována finanční stránka věci, jsme se dobrali ke kalkulu, že v současné době představuje dostihový den ve Slušovicích stejnou finanční zátěž, jako den ve V. Chuchli, protože se ukázalo, že již notnou dobu je ze strany závodiště mnohem přijatelnější nabídka za dostihový den než 100 000 Kč.
Během jednání se rovněž ukázalo, že tuto nabídku obdrželo již několik přítomných, pouze současné vedení ČKA přiznalo, že se přes písemné intervence nepodařilo získat vyjádření závodiště. Dokonce Ing. Stehlík doložil, že tutéž nabídku registruje Mze od 17.5. Z toho vyplývá, že závodiště pravděpodobně odmítá komunikovat se současným vedením ČKA a s ohledem na datum 17.5. si s politováním musíme přiznat, že letošní sezona byla zcela zbytečně zmařena a lze spekulovat i o tom, že účelově.
Nechuť komunikace ze strany závodiště vůči ČKA je zcela pochopitelná, neboť ČKA podepsala smlouvu na letošní rok, kterou vypověděla těsně před prvním dostihovým dnem.
Z úst Ing. Šplíchala zaznělo lakonické vysvětlení, že smlouva nás „opravňovala“ využívat chuchelskou dráhou v daném rozsahu, z toho ovšem nevyplývá žádná povinnost a nebyl tedy důvod smlouvu nevypovědět.
Není tedy divu, že podobným obchodním partnerům závodiště není ochotno vycházet vstříc.
K tomuto úkolu se přihlásil J. Balcar, jež nabídl realizaci korektní dohody s chuchelským závodištěm, které nabídlo cenu okolo sedmdesáti tisíc korun.
Zásadní výstup z jednání byl jasný postoj MZe, a to, že státní dotace podmiňuje interní dohodou v ČKA a provozem na regulérním závodišti ve Velké Chuchli.
To zdůvodňuje kvalitou výsledků chovatelských zkoušek pro plemenářská kriteria, jež kvalitní pevná dráha ve V. Chuchli nabízí nesrovnatelně optimálněji než dráha ve Slušovicích. Nezanedbatelný je fakt historie a prestiže chuchelského závodiště a polohou v hlavním městě, kde se klusácký sport zviditelní opět mnohem optimálněji.
Největší devízou z celého jednání byl příslib Dr. Macha, že pokud dojde k dohodě a spuštění provozu ve V. Chuchli, můžeme jednat i o navýšení dotace pro klusácké dostihy nad letošní úroveň.
Osobně se domnívám, že při prvním jednání jde o zdaleka nečekaný úspěch, zejména v současné ekonomické situaci a neumím si představit, že by ČKA tuto nabídku nevyužila.
Nakonec nám tato schůzka potvrdila, že současné vedení ČKA organizačně i marketingově nezvládá situaci a připravilo nás o dostihovou sezonu. Rovněž nově obnažené skutečnosti potvrzují, že celé dění v ČKA se účelově orientuje k odklonu od V. Chuchle a za tím lze spatřovat osobu Mgr. Svobody, který se těmito postoji ani netají, koneckonců je na jednáni přiznal i Ing. Šplíchal. Je tedy naprosto jasné, že člověka, který poškozuje naší věc si nemůžeme dovolit zdržovat ve svém středu a je nutné mu poskytnout maximální prostor při aktivitách na realizaci jeho hippodromu.
 
Apeluji tímto na moravské stáje a chci je ujistit, že garance Mze jsou nastaveny tak, že dostihový provoz pro rok 2013 na regulérní dráze ve V. Chuchli je velice reálný a tudíž žádám o podporu splnění všech podmínek, tak abychom vzkřísili klusácký sport v této zemi.
Dokonce není vyloučena varianta dokončení dostihové sezony  2012 ve V. Chuchli, „tak aby v současné zoufalé situaci měli aktéři dostihů alespoň světlo na konci tunelu pro příští sezonu“. Zde jsem si dovolil citovat J. Balcara.
Obávám se však, že současné vedení ČKA není schopno tyto úkoly realizovat a je pádný důvod se domnívat, že část ani nechce a poškozuje společnou věc.
Pokud tedy vedení ČKA deklarovalo na MZe eminentní zájem na znovuobnovení provozu na chuchelské dráze, domnívám se, že by bylo optimální, korektní a k věci vstřícné, aby současný VV nabídl své funkce k dispozici, protože v momentě, kdy je nám abnormálně nakloněno jak závodiště, tak Mze, by bylo osudovou chybou dopustit se dalších pochybení, které by ohrozily následující sezony.
Velice zjednodušeně: Pokud chceme běhat v Chuchli – můžeme. Nic nestojí v cestě. Z toho vyplývá, že pokud by se tak nestalo, tak někdo i nadále zcela záměrně ničí toto snažení a obecně klusácký sport a bude naprosto nezbytné a navýsost slušné z toho vyvodit závěry, které povedou k osobní odpovědnosti.
Uvědomme si, že z výše uvedených čísel a faktů jasně vyplývá, že máme co do činění s uměle vytvořeným pseudoproblémem. Běhání v Chuchli nestojí nic v cestě, nejméně partnerské organizace a dokonce, jak jsme se dozvěděli, je mu mimořádně nakloněno i současné vedení ČKA.
Máme se na co těšit.
 
                                                                                                         M. Vlasák
 

Komentáře

Přehled komentářů

Setkání na MZ

(JB, 6. 9. 2012 23:35)

Jednání na ministerstvu skutečně proběhlo za reprezentativní účasti zástupců MZ (2 náměstci, poradce ministra, šéf legislativy, ředitel odboru). Při jednání bylo zmíněno, že náklady na provoz Chuchli se rámcově blíží nákladům na slušovický provoz (nájem Chuchle má být 70 tis./1 dost.den) a že vůle stran TMM na klusáckém provozu existuje. Naopak tato byla jen velmi vágně deklarována ústy prezidenta, stejně jako jeho ochota věc urychleně řešit na úrovni rychle svolaného VS. Ten neustále opakoval, že Mgr. Svoboda bude shánět sponzory pouze na Moravu a že rozdíl v nákladech mezi Slušovicemi a Chuchlí je 50 tis, přičemž mu bylo několikrát sděleno, že se jedná cca pouze o 10 tisíc... Zástupci ministerstva sdělili, že ministerstvo skutečně pozastaví a reálně zváží poskytnutí nenárokových dotací, aniž uvidí ze strany dnešních orgánů ČKA projev vstřícnosti a komunikativnosti. Rovněž bylo sděleno, že dotace poskytne pouze v případě, že budou v budoucnu chovatelské zkoušky jakož i celý páteřní provoz klusáků provozován na jediné regulérní dráze v Chuchli, přičemž zároveň padl možný příslib určitého (přechodného) navýšenístátní státní podpory. Podmínkou ministerstva bulo rovněž urychlené svolání VS ČKA a jeho regulérní průběh.
Varianta s ustavením nového občanského sdružení příchází v úvahu toliko v případě, že stávající vedení ČKA nebude schopno požadované sebereflexe a na podmínky MZ v zásadě nepřistoupí.
Laický účastník schůzky by po jednání tedy mohl nabýt (mylného?) názoru, že se v "klusáctví" jak nám.ministra náš sport označoval, se přeci jen svítá na lepší doby, a že už možná letos (koncem září?) sulky opět v Praze uvidíme... Na tahu je však nyní party Svoboda - Pokorná - Šplíchal - Kadlec.... a od těch nelze čekat myšlenkový posun.