Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď na žádost o schválení termínové listiny sezóny 2015 v Praze

21. 2. 2015

---------- Původní zpráva ----------
Od: Česká Klusácká Asociace_2 <trotting@czetra.cz>
Komu: ceklus@seznam.cz
Datum: 20. 2. 2015 16:48:39
Předmět: Re: doplnění k žádosti o schválení termínové listiny

 

Dobrý den,

  velmi si vážíme si Vašeho opět projeveného zájmu o pořádání klusáckých dostihů v Praze a plně chápeme, že byste již chtěli zahájit proces získání souhlasu od státních orgánů (městská část, veterinární správa). My jsme na tom stejně, také bychom již potřebovali těmto orgánům předložit naše žádosti, protože v souvislosti s avizovanou změnou strategie financování dostihového sportu zamýšlíme v letošním roce pořádat dostihy v Praze sami, a to v obdobných termínech, které uvádíte v návrhu své termínové listiny Vy. Naše pořadatelství by vrátilo do hlavního města alespoň některé významné tradiční chovatelské dostihy a také dostihy francouzských klusáků, což by bylo pro českou klusáckou obec velkým přínosem.
    Protože však ještě nemáme k dispozici definitivní vyjádření příslušných orgánů, nemůžeme zatím k Vaší žádosti vydat žádné stanovisko. Vyvíjíme maximální snahu potřebná vyjádření získat v co nejbližší době.


S pozdravem za Výkonný výbor ČKA
MVDr.Helena Pokorná

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Co Vám brání?

(nestranný, 23. 2. 2015 19:44)

Brání tomu částečně jakási nabubřelost, pocit moci, nadvlády, takže kdo nejde s námi, jde proti nám, také národnostní otázku tam přifařili jistí dva šlonzánci, moravští chlapci to kvitují s určitým zadostiučiněním, což nepřispívá společnému zájmu znesvářených stran. Tím zájmem mám na mysli prosperitu klusáckého sportu, která jde pomalu, ale jistě, slušně řečeno, do prdele díky současnému vedení! Je potřeba vyvětrat a to neprodleně , každý je nahraditelný.

Zapomeňte na Chuchli !

(Realista, 22. 2. 2015 22:59)

Zapomeňte na hrbatou dráhu v Chuchli slova experta dr.Rokyty v přenosu z Trabantic.V roce 2012 se Chuchle spěšně opouštěla, protože byla pro ČKA neúnosně drahá.Jenže v roce 2015 je všechno jinak švorc parta (Svoboda,Pokorná a dvorní šáša Šplíchal) se rozhodli ukrást peníze Čeklusu na pražském magistrátu.Je všem jasné, že na bravantickou sezónu v loňském rozsahu nejsou prostředky.Proto by bylo dobré použít peníze z magistrátu na spoustu nesmyslných chovatelských dostihů ke kterým se zavázali na ministerstvu zemědělství a na Bravantice budou v pohodě stačit státní prostředky.
P.S. Nevím jakým přínosem pro českou klusáckou obec bude
vyplácení peněz z magistrátu na ruku v Bravanticích
a český majitel si počká do konce roku na státní dotace. A to stále nevíme kolik dostihových dnů by v Praze vůbec bylo?

VS 14.12.2013

(Avizo, 22. 2. 2015 21:48)

8. K výhledu pro rok 2014 MVDr.H.Pokorná uvedla, že ČKA bude jednoznačně pokračovat v nastoupeném trendu
nebýt pořadatelem klusáckých dostihů a s pořadateli klusáckých dostihů úzce spolupracovat, a přitom předat do
jejich kompetence mnohé sporné body, které chtějí jednotliví pořadatelé při svých dostizích řešit rozdílným způsobem.

Re: VS 14.12.2013

(Stanné právo, 22. 2. 2015 22:03)

10.Valné shromáždění konstatovalo, že současný stav Stanov ČKA je nevyhovující a je nezbytné je přepracovat
do formy vyhovující jak novému občanskému zákoníku, který vstoupí v platnost od 1.1.2014, tak i těm
požadavkům, které na své Stanovy má občanské sdružení ČKA. Za tímto účelem byla zřízena nová komise a jejím
předsedou byl jmenován ing.MVDr.L.Vojáček, který do své komise přijme další členy, s nimiž bude nové Stanovy
zpracovávat. Podle doporučení Kontrolní komise bude po dokončení přepracovaných Stanov svoláno valné
shromáždění před začátkem sezony 2014, které bude nové Stanovy schvalovat. V průběhu dalšího jednání bylo
do náplně komise doplněno ještě přepracování a aktualizace Klusáckého dostihového řádu, event.dalších
souvisejících řádů.

Pro KGB

(Sázkař, 22. 2. 2015 19:37)

Každý dobrý skutek se patří potrestat, takže bych shodil ty nadšence z ČKS, kteří už úspěšně zvládli dvě dostihové sezony, rozdávají zdarma dos.program, ani nepožadují za promarněný privátní čas nějakou odměnu, natož peníze za benzin, telefon, apod. Zdržují, ba přímo otravují, opakováním požadavků o umožnění dalšího pořádání klus. dostihů, bylo jasně řečeno, že se má zapomenout na Chuchli, podle mě budou asi blbí a tak nic nepovolovat, znovu připomínám po zásluze potrestat!!!!

Re: Pro KGB

(KGB, 22. 2. 2015 21:41)

science fiction ?