Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí disciplinární komise ze dne 30.06.2012

2. 7. 2012

VĚSTNÍK 2012

Česká klusácká asociace, Disciplinární komise, Čj: DiK 1-2012

Ve Slušovicích dne 30.6.2012

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČKA

Disciplinární komise České klusácké asociace, jako orgán České klusácké asociace příslušný podle ustanovení § 15 písm. a) Klusáckého dostihového řádu (dále jen KDŘ) v záležitosti kontroly medikace koně PETER PAN (F), po doběhu v 7. dostihu KAJOT Trotteur Francais III. dne 1.6.2011 (Praha – Velká Chuchle), rozhodla takto:

1/ Z doběhu 7. dostihu KAJOT Trotteur Francais III. dne 1.6.2011 (Praha – Velká Chuchle) se diskvalifikuje kůň PETER PAN (F) a mění se pořadí doběhu tohoto dostihu takto: 1 – LUCAS DE LA BASSEE (F), 2 – TAIJI DE BOMO (F), 3 – MAGE DU BOURG (F), 4 – PIRIAC CASH (F), 5 – NEW DES COEVRONS (F). Na koně PETER PAN (F) se pohlíží, jako kdyby v dostihu nestartoval.

2/ Trenérovi koně PETER PAN (F) Michalu Kalčíkovi se za přestupek proti pravidlům o užívání léků uděluje sankce 30.000,-Kč.

3/ Trenérovi koně PETER PAN (F) Michalu Kalčíkovi se za přestupek proti pravidlům o užívání léků uděluje sankce odnětí trenérské licence v délce trvání 6 měsíců, jejíž účinnost se podmíněně odkládá na zkušební dobu do 31.12.2012.

4/ Jezdci koně PETER PAN (F) Michalu Kalčíkovi se za přestupek proti pravidlům o užívání léků uděluje sankce odnětí jezdecké licence v délce trvání 6 měsíců, jejíž účinnost se podmíněně odkládá na zkušební dobu do 31.12.2012.

Odůvodnění:

Disciplinární komise ČKA obdržela prostřednictvím sekretariátu ČKA odvolání Heleny Pokorné proti doběhu 7. dostihu KAJOT Trotteur Francais III. dne 1.6.2011 (Praha – Velká Chuchle). K podanému odvolání se vyjádřil trenér a jezdec koně Peter Pan (F) pan Michal Kalčík tak, že se nejednalo o záměrné nevydání koně na dopingovou kontrolu ani o urychlené opuštění prostoru cíle.

Na podkladě uvedených zjištění Disciplinární komise ČKA věc projednala, posoudila a rozhodla jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. S ohledem na skutečnost, že (i) dostihová komise rozhodla o vybrání koně Peter Pan (F) ke kontrole medikace, (ii) trenér a majitel koně jsou podle § 224 KDŘ povinni dát koně k dispozici v době, na kterou byla stanovena dopingová kontrola a další vyšetření z toho vyplývající, (iii) rozhodnutí dostihové komise ani nemohlo být jezdci a trenérovi koně Peter Pan (F) panu Michalu Kalčíkovi oznámeno, neboť opustil se svým koněm prostor cíle a nevyčkal pokynu k opuštění dráhy, čímž porušil ustanovení § 271 písm. k) KDŘ, (iv) kůň vybraný ke kontrole medikace musí být podle Metodického pokynu ČKA k uskutečnění kontroly medikace dostihových klusáků při dostihovém dni z prostoru cíle doprovázen do prostor určených k odběru vzorků osobou zmocněnou ČKA, tzv. „MCP Steward“, (v) kůň nebyl v době, na kterou byla stanovena dopingová kontrola k dispozici pro odběr vzorků pro dopingovou kontrolu, závodil v rozporu s ustanoveními o užívání léků, podle ustanovení § 225 KDŘ a proto mu byla odejmuta peněžitá i věcná cena a na koně se pohlíží, jako kdyby v dostihu nestartoval, podle ustanovení § 201 KDŘ. Složená kauce se vrací.

Disciplinární komise ČKA projednala záležitost ve složení předseda DiK Mgr. Karel Kadlec (člen Technické komise ČKA), Ing. Jiří Šplíchal (člen Výkonného výboru ČKA) a Mgr. Jiří Svoboda (člen Výkonného výboru ČKA).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je podle KDŘ přípustné odvolání k Výkonnému výboru ČKA.

Mgr. Karel Kadlec – předseda DiK

Zaslat: J.J.N., a.s., Michal Kalčík, MVDr. Helena Pokorná

Publikovat: Věstník ČKA

 

zdroj: www.czetra.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Karle

(Klara Samkova, 9. 7. 2012 19:34)

ta na tebe musi mit vic, nez Parkanova na Kalouska! Ze by kompromitujici foto s nezletilejma?

Vrácená kauce

(Proč?, 9. 7. 2012 11:11)

Takzvané rozhodnutí DiK vypadá na první pohled jako rozhodnutí o odvolání, přitom je to rozhodnutí o přestupku z vlastního podnětu podle § 15 písm. a) KDŘ, nikoli rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí dostihové komise podle § 15 písm. b). DiK si z vlastního podnětu rozhodl o „přestupku“ spáchaném více než před rokem, aniž by se obtěžoval Michalovi sdělit, že proti němu zahájil nějaké řízení, natož aby mu umožnil slyšení (§ 19 KDŘ). Není jasné, proč vracel jezdkyni Pokorné kauci, když se nejednalo o řízení o jejím odvolání.
Shrnutí faktů: Dostihová komise dne 1.6,2011 na základě protestu jezdce Kalčíka přesunula koně Lucas de la Basee za poškozeného koně Peter Pan z důvodu tísnění v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu. Proti tomuto rozhodnutí podala jezdkyně Pokorná „odvolání“ (viz rubrika Názory – „Den sedmý, druhé dějství“ z 4.6.2011), které obsahuje nepravdivé nařčení Michala ze záměrného neposkytnutí koně na dopingovou kontrolu, ale vůbec nemíří k obsahu rozhodnutí – tísnění koně Peter Pan koněm Lucas de la Basee. Toto odvolání mělo být hned zamítnuto a kauce propadnout, nedělo se však nic, nebo o žádném dění nevíme. Ejhle, po roce čerstvě ustavený DiK z vlastního podnětu koně Peter Pan diskvalifikuje, čímž se jezdkyně Pokorná, která tohoto koně poškodila, což ani sama nepopírá, stává vítězkou a jako bonus se jí vrací kauce! To má někdo kliku.

Prej je mezi náma nějakej Tydýt?

(student z Plzně, 4. 7. 2012 0:17)

Jak se pod takovýto výplod může podepsat člověk s údajně právním vzděláním? Názorná ukázka hloubky hodnot podepsaných lidských kreatur.

Re: Prej je mezi náma nějakej Tydýt?

(Asi jinej gang!, 4. 7. 2012 10:32)

Je potřeba vybrat si správnou stranu a jít tomu štěstíčku trošku naproti. Vem si ho starnou a řekni mu, pane Kalčík, dyť my máme stejnej zájem, starej je na to dost, to pochopí.

Re: Prej je mezi náma nějakej Tydýt?

(Rozhodnutí??DiK??, 4. 7. 2012 11:13)

Za více než rok se nepovedlo dát dohromady disciplinární komisi, ve které by neseděl přímý účastník tohoto dostihu, jehož kůň New des Coevrons se diskvalifikací Peter Pana posouvá na dotované místo. Proti takzvanému rozhodnutí takzvané disciplinární komise je sice přípustné odvolání k výkonnému výboru, ale není kdo by ho řešil. Dva členové VV se vyeliminovali tím, že byli v Diku a nemohou rozhodovat o odvolání proti vlastnímu rozhodnutí, dalším je hlavní hvězda causy Helena Pokorná a zbývají tak dva členové VV, což je na rozhodování pětičlenného orgánu málo.
Za nevyčkání pokynu k opuštění dráhy už byl Michal potrestán pokutou 1000 Kč a člověk s právním vzděláním by měl vědět, že za stejný skutek nelze člověka potrestat dvakrát. Za obdobný prohřešek byli potrestáni například 16.7.2011 ve Slušovicích v dostihu č. 1098, ve kterém taky byla provedena dopingová kontrola, jezdci Novák, Papežík, Pokorná, Vávra a Dobrovolný a nikdo z nich nebyl navíc trestán za přestupek proti pravidlům o užívání léků. Takzvané rozhodnutí se nijak nevypořádalo s lživým tvrzením Heleny Pokorné, že Michal nevydal koně na dopingovou kontrolu záměrně, a připouští, že Michal o vybrání koně na dopingovou kontrolu vůbec nevěděl. Prý „nebyl v době, na kterou byla stanovena dopingová kontrola, k dispozici pro odběr vzorků“. Pamětníci si možná vzpomenou, že Peter Pan opouštěl prostor dráhy v době, kdy ostatní účastníci dostihu již byli ve stájích; nebyli tedy k dispozici a měli by být potrestáni stejně. Oznámila snad dostihová komise 1.6.2011, na kdy je stanovena dopingová kontrola? Na který dostih, jestli hned po doběhu či pět minut, deset minut, dvacet minut po doběhu?? Takzvané rozhodnutí se odvolává „Metodický pokyn ČKA k uskutečnění kontroly medikace dostihových klusáků“, který nikdo neviděl a na stránkách ČKA není, takže nám nezbývá než věřit, že existuje a obsahuje to, co pánové z takzvaného Diku tvrdí. I člověk bez právního vzdělání, přemýšlející selským rozumem, by si ale mohl dovodit, že povinnost vybrat koně k dopingové kontrole, oznámit tuto skutečnost osobě za tohoto koně odpovědné a vyslat s koněm k odběru vzorků MCP stewarda asi přísluší dostihové komisi. Ta už dnes asi těžko přizná, že si 1.6.2011 na tyto povinnosti vzpomněla pozdě, paralyzovaná nevídaným a neslýchaným úkolem – řešit protest proti Heleně Pokorné.

Re: Re: Prej je mezi náma nějakej Tydýt?

(malé doplnění, 4. 7. 2012 12:17)

Pánové z bývalé DK to ani přiznat nemůžou, protože by museli také přiznat, že přistoupili na vydírání a výhružky Pokorné a změnili už zveřejněné dostihové protokoly, ve kterých o dopingu nebylo ani slovo. Zágler z toho přišel o rozum, další už nechtějí mít s ČKA nic společného. Bezpáteřní Kadlec je poplatnej absolutně všemu a těm dalším dvěma prostoduchým vůbec nic nedochází.

Re: Re: Prej je mezi náma nějakej Tydýt?

(koncipient, 4. 7. 2012 12:20)

I koncipient bez praxe tohle u soudu rozseká na cucky. A půjdou snad konečně sedět!

Re: Re: Re: Prej je mezi náma nějakej Tydýt?

(XXX, 4. 7. 2012 17:12)

Jsme v očekávání koho tentokrát advokátní kancelář "Klouček Sládek Topinka & Džmuráňová" nasadí do první linie. Já osobně se půjdu podívat. Snad už konečně tu ČKA někdo položí.

Postupná likvidace

(hele, dárce!, 4. 7. 2012 16:54)

Tak už se konečně vzpamatujete, Vy bando rozhádaná! Oni Vás tady nestydatě jednoho po druhým likvidujou a Vy si dál necháte srát na hlavu, protože Vám zavřeli hubu pár korunama. To jste skutečně tak zabedněný? Nechali jste si vzít i osobní hrdost a čest, bojíte se jen pípnout. Stojí Vám to za to? Měli byste je společně vypráskat jednou pro vždycky a ne se tady dohadovat jak blbečci.

mnichov???

(rejpal, 3. 7. 2012 16:15)

O nás bez nás????Nebo že by taková malá pomstička????

Re: mnichov???

(Viki, 3. 7. 2012 18:48)

Vypadá to tak... celou dobu nic a najednou si vzpomněli?

Re: Re: mnichov???

(Svobodovo!, 4. 7. 2012 0:18)

Vážení přátelé, tak ještě jednou: tady je Svobodovo a komu se to nelíbí, ať nám prdel políbí. Kdo chce běhat podle dostihového řádu, ať si táhne do Straubingu nebo Karlshorstu. Kdo nebude držet hubu a krok, dopadne jako Michal. Podávat protest proti doktorce? Kdo to kdy viděl? Počkala si a dočkala se.

Re: Re: Re: mnichov???

(Tak tomu se řiká pořádně vykuněná...,, 4. 7. 2012 14:29)

Njn,hold tu má někdo imunitku no....to se hold někdo má....Chudák Michal se může odvolat,leda ke Svobodovi....hmm...paráda,to si pomůže,to je jako by šel za samotnou Pokornou...!!!

KDE je zpravedlnost???

(Tak tomu se řiká pořádně vykuněná..., 4. 7. 2012 14:23)

Nemohu uvěřit tomu,jak jsou lidi schopni,kvůli penězům oslepnout a naprosto zmagořit...Můj osobní názor je,že v tzv...DiKu by měli sedět lidi nezaujatí,a bezstranní...A mohu také potvrdit,že již zminovaný pan Kalčík pokutu za opuštění prostoru dráhy byl potrestán ještě tentýž den...1.6.2011 A to částkou jeden tisíc korun....
Ještě musím dodat,že za to,že jde celý klusácký sport v ČR do kopru,může právě p.Pokorná,a její loutky....

takže...DĚKUJEME P.POKORNÁ!!!!!!!!!!!!!
.....