Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrolní komise ČKA

Radotínská 69

159 00 Praha 5


VV Česká klusácká asociace

Radotínská 69

159 00 Praha 5


 

Věc: Výzva ke svolání mimořádného Valného shromáždění ČKA

-------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní komise ČKA vyzývá prezidenta ČKA ke svolání mimořádného Valného shromáždění a stanovuje termín 22.března 2014, v 10,00 hod. Místo konání Velké Meziříčí, případně Velká Bíteš.

Důvod: Situace v ČKA, ujednání z VS z prosince 2013.

 

 

Program:

1. Zahájení.

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise.

3. Změny stanov a souvisejících dokumentů.

4. Zpráva Kontrolní komise

5. Projednání a rozhodnutí o oddělení Klusácké autority od jednotlivých pořadatelů dostihů.

6. Odvolání Výkonného výboru. (odstoupení VV )

7. Volba nového Výkonného výboru, Kontrolní komise, STK,CHK, DiK.

8. Projednáni importních poplatků

9. Projednání chovatelských prémií za rok 2011,2012,2013.

10. Informace ČEKLUSU o pořádání dostihů v Praze

11. Informace Equiforum o pořádání dostihů v Bravanticích .

12. Informace o možnosti pořádání klusáckých dostihů na jiných drahách ČR.

13. Diskuse.

14. Usnesení.

15. Závěr.


KK ČKA žádá , aby člen KK byl přítomen při prezentaci účastníků mimořádného Valného shromáždění.

KKK ČKA trvá na tom, aby zastupování na tomto Valném shromáždění bylo umožněno jen účastníkům s ověřeným podpisem plné moci pro zastupování.Upozorňuji na stanovy ČKA, kdy prezident ČKA je povinen svolat Valné shromáždění na požádání Kontrolní komise a to nejpozději do 30 dnů od podání podnětu.

 

 

MVDr.ing. Ladislav Vojáček

Předseda KK ČKA Dne 20.2.2014

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

MVDr. Vojáček - odpověď prezidenta ČKA na svolání VS, na žádost předsedy KK ČKA

Protože, nemám jinou možnost komunikace se členy ČKA, využívám vašich stránek k informaci o reakci prezidenta ČKAna výzvu KK ke svolání mimořádného VS, a mimo jiné VS uložilo v usnesení svolat VS do poloviny března 2014. Zápis z VS 14.12.2013.
Cituji doslovnou odpověď prezidenta ČKA.
---------------------------------------------------
Dobrý de, pane doktore,
Vašemu návrhu nelze vyhovět, jelikož - jak se ukázalo - jste dlužníkem naší organizace a tedy nesplňujete bod stanov III.1.d). a nejste tedy legitimním členem kontrolní komise.
Valné shromáždění svolám dle pokynů posledního shromáždění, tedy okamžitě jakmile budou se všemi členy řádně vydiskutované Stanovy. Zatím nemá zprávy, že by byloněco hotovo.

S pozdravem

Jiří Šplíchal
---------------------------------------------------

podotýkám ,že za rok 2014 mám vše uhrazeno. za roky 2013a 2012 odmítám cokoliv hradit, neboť nároky na Chovatelské prémie, které nikdo nezrušil, dvojnásobně převyšují moje závazky za roky 2012 a 2013.
Po projednání s právníky nemají vliv moje závazky , ani pohledávky, na členství za člena KK ČKA, neboť za člena jsem byl zvolen VS 2012 a jedině VS mně může tohoto členství zbavit.
Nepohodlným jsem se stal po přednesení zprávy KK na VS 14.12.2013, kde jsem uvedl skutečnosti co se děje v ČKA.

Zvědavý - Nejistota trvá.

Stanovy není problém obcházet, jak je známo, takže, co se stane, když prezident VS prostě a jednoduše nesvolá? Odpověď je n i c, vše se potáhne dál ve starých kolejích a to jen proto, že nejsme schopni prosadit patřičné změny ve vedení.

člen ČKA- zatím - Re: Nejistota trvá.

Já osobně si myslím, že si pan prezident a celý VV z nás zatím dělá pr..., ale jsem zvědav co na jejich jednání, pokud nesvolají VS, řekne Ministerstvo vnitra a hospodářská kriminální policie. Přeji jim hodně štěstí.