Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrolní komise ČKA

Radotínská 69

159 00 Praha 5


VV Česká klusácká asociace

Radotínská 69

159 00 Praha 5


 

Věc: Výzva ke svolání mimořádného Valného shromáždění ČKA

-------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní komise ČKA vyzývá prezidenta ČKA ke svolání mimořádného Valného shromáždění a stanovuje termín 22.března 2014, v 10,00 hod. Místo konání Velké Meziříčí, případně Velká Bíteš.

Důvod: Situace v ČKA, ujednání z VS z prosince 2013.

 

 

Program:

1. Zahájení.

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise.

3. Změny stanov a souvisejících dokumentů.

4. Zpráva Kontrolní komise

5. Projednání a rozhodnutí o oddělení Klusácké autority od jednotlivých pořadatelů dostihů.

6. Odvolání Výkonného výboru. (odstoupení VV )

7. Volba nového Výkonného výboru, Kontrolní komise, STK,CHK, DiK.

8. Projednáni importních poplatků

9. Projednání chovatelských prémií za rok 2011,2012,2013.

10. Informace ČEKLUSU o pořádání dostihů v Praze

11. Informace Equiforum o pořádání dostihů v Bravanticích .

12. Informace o možnosti pořádání klusáckých dostihů na jiných drahách ČR.

13. Diskuse.

14. Usnesení.

15. Závěr.


KK ČKA žádá , aby člen KK byl přítomen při prezentaci účastníků mimořádného Valného shromáždění.

KKK ČKA trvá na tom, aby zastupování na tomto Valném shromáždění bylo umožněno jen účastníkům s ověřeným podpisem plné moci pro zastupování.Upozorňuji na stanovy ČKA, kdy prezident ČKA je povinen svolat Valné shromáždění na požádání Kontrolní komise a to nejpozději do 30 dnů od podání podnětu.

 

 

MVDr.ing. Ladislav Vojáček

Předseda KK ČKA Dne 20.2.2014

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

odpověď prezidenta ČKA na svolání VS, na žádost předsedy KK ČKA

(MVDr. Vojáček, 6. 3. 2014 15:07)

Protože, nemám jinou možnost komunikace se členy ČKA, využívám vašich stránek k informaci o reakci prezidenta ČKAna výzvu KK ke svolání mimořádného VS, a mimo jiné VS uložilo v usnesení svolat VS do poloviny března 2014. Zápis z VS 14.12.2013.
Cituji doslovnou odpověď prezidenta ČKA.
---------------------------------------------------
Dobrý de, pane doktore,
Vašemu návrhu nelze vyhovět, jelikož - jak se ukázalo - jste dlužníkem naší organizace a tedy nesplňujete bod stanov III.1.d). a nejste tedy legitimním členem kontrolní komise.
Valné shromáždění svolám dle pokynů posledního shromáždění, tedy okamžitě jakmile budou se všemi členy řádně vydiskutované Stanovy. Zatím nemá zprávy, že by byloněco hotovo.

S pozdravem

Jiří Šplíchal
---------------------------------------------------

podotýkám ,že za rok 2014 mám vše uhrazeno. za roky 2013a 2012 odmítám cokoliv hradit, neboť nároky na Chovatelské prémie, které nikdo nezrušil, dvojnásobně převyšují moje závazky za roky 2012 a 2013.
Po projednání s právníky nemají vliv moje závazky , ani pohledávky, na členství za člena KK ČKA, neboť za člena jsem byl zvolen VS 2012 a jedině VS mně může tohoto členství zbavit.
Nepohodlným jsem se stal po přednesení zprávy KK na VS 14.12.2013, kde jsem uvedl skutečnosti co se děje v ČKA.

Nejistota trvá.

(Zvědavý, 2. 3. 2014 16:08)

Stanovy není problém obcházet, jak je známo, takže, co se stane, když prezident VS prostě a jednoduše nesvolá? Odpověď je n i c, vše se potáhne dál ve starých kolejích a to jen proto, že nejsme schopni prosadit patřičné změny ve vedení.

Re: Nejistota trvá.

(člen ČKA- zatím, 2. 3. 2014 19:54)

Já osobně si myslím, že si pan prezident a celý VV z nás zatím dělá pr..., ale jsem zvědav co na jejich jednání, pokud nesvolají VS, řekne Ministerstvo vnitra a hospodářská kriminální policie. Přeji jim hodně štěstí.