Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání Výkonného výboru České klusácké asociace dne 4.4.2016

5. 4. 2016

Jednání se účastnili : Ing.Soňa Froňková, Ph.D.,Jindřich Klaubenschalk, MVDr.Helena Pokorná, Ing.Zuzana Sahligerová (předsedkyně STK)

1. VV projednal model spolupráce ČKS a ČKA při společném uspořádání tří dostihových dnů v Praze v 1.pololetí dle termínové listiny s využitím prostředků získaných ze sportovních grantů od Magistrátu hlavního města Prahy.

2. VV projednal některé konkrétní organizační záležitosti týkající se pražských dostihových dnů – skladba dostihového dne, personální zajištění dostihového dne, vybavenost pomůckami pro dostihový den, některé body organizačních opatření obou pražských pořadatelů (kompletní znění bude spolu s propozicemi dostihů zveřejněno do 7.4.2016).

3. VV pověřil MVDr.Pokornou zajistit setkání s ředitelem pražského závodiště P.Drahošem.

4. VV vyzývá všechny členy ČKA, aby se pokusili zajistit sponzorské příspěvky, za které by bylo možné zvýšit počet provozních dostihů konaných při klusáckém dostihovém dni.

5. VV upozornil na nekompletnost Seznamu dlužníků vedeném ve Věstníku a zažádal MVDr. Pokornou o nápravu.

Zapsala : MVDr.Pokorná.