Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze školení rozhodčích dne 19.3.2016 ve Velké Chuchli

5. 4. 2016

1. Na školení byly přítomni zástupci z řad funkcionářů, handicaperů, VV ČKA, majitelů, trenérů, profesionálních a amatérských jezdců:

Otakar Grund, Patrik Jurkiewicz, Jiří Kněžourek, Josef Kotouč, Ing. Martin Langer, Jan Laška, Petr Pichl, MVDr. Helena Pokorná, Ing. Leona Pokorná, Veronika Pokorná, Veronika Poršová, Ing. Zuzana Sahligerová, Ing. Josef Semerád, Ing. Miroslav Steimar, Ing. Jiří Šindler, Ladislav Štípa

2. Školení probíhalo formou diskuze a analýzou videonahrávek dostihů z let 2014-2015.

3. Dle statistik sankcí ze sezon 2014 a 2015 bylo poukázáno na nejčastější přestupky (použití biče, nebezpečná jízda, nezaujetí startovní pozice), nejčastěji sankcionované jezdce, rozdílnost v udělených sankcích.

4. Na základě video ukázek byly probrány příklady správně a nesprávně udělených sankcí, a neudělených sankcí za přestupky v dostizích.

5. Pro sezónu 2016 byla společně prodiskutována a odsouhlasena tato doporučení pro Dostihové komise:

a) dbát na kontrolu správné výstroje a výzbroje jezdců (zapnutý řemínek u přilby, ochrana zraku, kotníková obuv) již před startem dostihu, aby jezdec sjednal nápravu ještě před odstartováním dostihu

b) postupovat razantněji u jezdců zapříčiňujících nezdůvodněné zpoždění startu

c) využívat tvrdší sankce zejména u nebezpečné jízdy, změn jízdních stop, nadměrném použití biče – možnost i odebrání biče

d) pozorněji sledovat a sankcionovat nečisté chody koní

e) sledovat dění na dostihové dráze a v jejím okolí i v přestávce mezi dostihy

f) podporovat větší aktivitu v udělování sankcí od rozhodčího v autě, možnost využití záznamového zařízení pro potvrzení

g) komunikovat s jezdci po doběhu dostihu na dráze

h) nebát se opakovat starty z met tak, aby byl start regulérní – důležité z pohledu pravděpodobného nárůstu dostihů z met a možných dostihů PMU

i) neodstupovat z DK kvůli možné podjatosti ke koni – DK je tímto nefunkční (nemá předepsaný počet členů)

6. Pro sezonu 2016 a další bylo z pohledu VV ČKA a STK navrženo:

a) sjednotit sankční řády pořadatelů

b) možnost podávat návrhy na úpravu KDŘ, která by měla vzniknout do konce roku 2016 (e-mailem na sekretariát ČKA nebo přímo předsedkyni STK : sahligerova@gmail.com).

7. Návrhy vzešlé z diskuze účastníků pro úpravu KDŘ a Doplňujícíh ustanovení :

a) zrušení recidivy u přestupku nadměrného použití biče – po první peněžité sankci odebrání biče

b) přesunout rukavice z povinné výstroje jezdce do doporučené

c) snížit délku povoleného zacválání koně dostihu

d) využívat v autě záznamové zařízení pro pohled zpředu

8. Z pohledu zástupců VV ČKA a STK byl podán návrh na pořádání podobného školení pravidelně i v průběhu sezóny.

Zapsaly: Ing.Sahligerová, MVDr.Pokorná