Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy z jednání Výkonného výboru ČKA ve dnech 30.1. a 6.2.2009

20. 2. 2009
Přítomni 30.1.: Kadlec, Pokorná, Svoboda, Zemanová
Přítomni 6.2.: Kadlec, Pokorná, Svoboda, Tihelka, Zemanová
 
1. VV se seznámil s dopisem p. Balcara ohledně jeho odstoupení z VV. Jako nového člena výboru kooptoval ing.Jaromíra Tihelku.
2. VV zvolil prezidentem ČKA mgr.Karla Kadlece a viceprezidentem mgr.Jiřího Svobodu.
3. VV navrhl předsedy  jednotlivých komisí ČKA, kteří návrh přijali. Předsedou Disciplinární komise je mgr.Klára Jelínková, Chovatelské komise David Čabla a Sportovně-technické komise ing.Petr Malík. Předsedové komisí si k sobě zvolí potřebný počet členů a jejich jména oznámí VV. 
4. Mgr.Kadlec a mgr.Svoboda informovali členy VV o jednání s představiteli společnosti TMM o pronájmu prostor závodiště pro pořádání dostihových dnů a možnosti zavedení Zúčtovacího centra. Tato jednání budou pokračovat následující týden a až poté bude možno stanovit termínovou listinu sezóny.
5. VV na upozornění svých členů zkontroloval klusáckou dostihovou dráhu a konstatoval, že vzhledem k úpravám „malého cvalového písku“ a souvisejícím zásahům do protilehlé roviny (ta je nyní užší) je nutné po dokončení prací TMM zabezpečit bezpečnost koní a jezdců instalováním bariéry na cca 200 metrech protilehlé roviny.
6. VV se zabýval otázkou handicapových dostihů a dospěl k rozhodnutí, že v začátku sezóny se handicapy budou pořádat, ale od 1.7.2009 bude uplatněn nový model propozic pro pětileté a starší koně, kteří již svou výkonností nestačí na dostihy podle celoživotního zisku. Na tomto modelu začne neprodleně pracovat Sportovně-technická komise.
7. VV se zabýval i otázkou importních poplatků a vynucených zisků a zatím se rozhodl tento model neměnit a celou otázkou se zabývat na pozdějších jednáních po získání aktuálního stanoviska MZe k dostihům vypisovaným pro koně českého chovu.
8. VV schválil platební výměr za poskytované služby ČKA ve stejné výši jako v roce 2008, pouze změnil registraci hříběte do 30 dnů po jeho narození – ta je nyní zdarma.
9. První registrační termín pro majitele stájí, trenéry a jezdce byl stanovený na 28.2.2009.
10. VV schválil obecnou výši dostihových cen v jednotlivých kategoriích dostihů s tím, že pokud se najde sponzor, mohou se ceny dostihů v průběhu sezóny navýšit. Provozní dostihy mají jednotnou cenu 20.000 Kč, dostihy Zlatého okruhu 50.000 Kč, Ročníkové dostihy a dostihy Breeders´ Crownu  60.000 Kč (v kategorii pro pětileté a starší klusáky budou letos vypsány tři dostihy s rozdílnou délkou tratě – termín přihlášek do letounského a vytrvaleckého dostihu bude včas zveřejněn), Klasické dostihy 100.000 Kč a České klusácké derby 400.000 Kč.
11.VV změnil na základě podnětu z členské základny systém rozdělení ceny dostihu mezi umístěné koně:
při 5 placených místech je to klíč 45 – 23 – 15 – 10 – 7 %, při 4 placených místech 45 – 25 – 20 – 10 %.
12.VV zamítl žádost pana Petera Kajdiho o dodatečné přijetí přihlášky koně Ewals do BC pětiletých a starších v roce 2009 s tím, že konstatoval jednoznačnou závaznost termínu uzávěrky  přihlášek do významných dostihů, který je stejný již po mnoho let a byl dostatečně zdůrazněn a avizován ve Věstníku ČKA.
13.VV zrušil majitelské prémie a místo nich se rozhodl podpořit majitele českých klusáků sníženým zápisným na 2 % v Klasických, Ročníkových a Standardních dostizích (Zlatý okruh). V případě dostihů s dlouhodobým zápisným bude platit majitel zvýhodněné zápisné již od prvního termínu, tedy bude v rozepsaných termínech platit poloviční zápisné než majitel koně zahraničního chovu (dříve bylo finanční zvýhodnění zohledněno až při OSK). Současně VV zavádí v Klasických a Ročníkových dostizích vyhrazená (rezervovaná) 3 místa pro koně českého chovu (po OSK tedy budou jako první do těchto dostihů zařazeni 3 koně českého chovu s nejvyšším ziskem mezi koňmi českého chovu, a dále bude kapacita dostihu obsazena koňmi s nejvyšším ziskem ať již českého nebo zahraničního chovu).
14.VV se rozhodl shromáždit podklady pro povinné pojištění odpovědnosti jezdců za škody způsobené  při účasti v dostizích a na základě jejich vyhodnocení tuto povinnost zavést. Současně rozhodl o nutnosti dokladovat aktuální zdravotní způsobilost jezdce k jízdě v dostizích při každém podání žádosti o jezdeckou licenci.
15.VV schválil úpravu formuláře Hlášení změny v odstavci o stanoveném postupu při vývozu, úhradu poplatků provádí nový majitel, nikoli tuzemský.
16.VV se rozhodl projednat žádost 5 chovatelů o vyplacení chovatelských prémií za rok 2008 na  příštím zasedání.
 
Zapsaly: ing.Zemanová, MVDr.Pokorná. 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář