Jdi na obsah Jdi na menu
 


Po Valném shromáždění ČKA

 

Všechny prognózy naplněny a VV ČKA nenechal nikoho na pochybách o svých setrvalých postojích.

ČKA odmítla zveřejnit jmenný seznam členů jak písemnou formou na webu, tak jej předat při osobním vyžádání.

Je v zásadě druhořadé kolik je členů a fakt, že členové VV ČKA tak jako vždy budou mít rozepsané koně na všechny tety, strýce, žáky, Svoboda junior, Svoboda senior, Svobodová, JS Okna, JS Konsorcium, JS …., JS…. atd., nikdy tomu nebylo jinak, zásadní je postoj či tolik skloňovaná rétorika ČKA.

Komunikovat se svými členy nebudeme a vstříc rozhodně nevyjdeme!

Tak tomu dosud bylo a po včerejší VS to tak i zůstává.

Z toho pro některé vyplývá postoj smíření se s koncem klusáckého sportu a pro, které tento stav nenechává klidným, je to ubezpečení, že ČKA i nadále volí formu boje tak jako dosud a my ji přijímáme.

Samozřejmě, tak jako dosud je nejsmutnější, že musíme bojovat proti organizaci, která má hájit naše zájmy.

Po dvou letech naprostého selhání VV ČKA, které nabylo největšího historického rozsahu, bych se naivně domníval a předpokládal bych diskusi začínající tím, že VV dá k dispozici své funkce. Po posledních dvou sezónách si nedokáži představit výmluvnější důvod.

Podle očekávání ovšem členové VV ČKA lpí na svých funkcích vší silou a touže silou povedou klusácký sport k zániku.

Domníval jsem se, že se jedná o dobrovolné volené funkce, které mají být kdykoli k dispozici .

Přeneseno do selského jazyka: Pokud to umíte lépe, pojďte si to dělat!“

Ne. Opačná situace je pravdou.

Stav je ten, v témže jazyce: Hůř už to nejde, ale neodejdeme!

Potvrdila se i prognóza, že ČKA se po malých krůčcích, to protože lež má krátké nohy, stabilizovat v poloze nejvyšší autority, která nebude pořádat dostihy. Dokonce jsem z několika úst zaslechl, že se jedná o praktický model.

Zopakuji: Ano. Např. ve Francii, kde jsou desítky závodišť, tisíce koní a desítky pořadatelů.

V našich podmínkách, kde současné vedení ČKA dokázalo svou politikou dostat počet dostihových koní k číslu 170 (proti 283 v roce 2007) je jakákoliv zastřešující organizace pouze balvanem na noze.

Nevzpomínám si, že by do roku 2011 byl jakýkoliv technický či organizační problém s modelem, že organizace pořádající dostihy je nejvyšší autoritou. Byl to dvacet let fungující a bezproblémový model.

Nové, nepochopitelné a umělé problémy přišly s J.Svobodou. Trvají dodnes a po včerejší VS již víme, že trvat budou.

Zmíněným modelem přichází namísto výhod naopak nebezpečný stav, kdy se ČKA zbavuje jakékoli odpovědnosti, tu by ráda hodila na pořadatele, a naopak si ponechá pouze výhody a kasírování poplatků od členů a státních a Francouzských dotací, které pak bude dle svého uvážení přerozdělovat.

Tento model je dostatečně vyzkoušen na úrovni řízení státu a i VV ČKA si všiml, že to je nejjednodušší, bezpracná cesta k penězům.

Tuto variantu rozhodně zamítám a vyzývám abychom zůstali u jedné organizace pro 17O koní, která před výhodami ponese hlavně zodpovědnost.

V krátkosti jenom vzpomenu nejzajímavější momenty VS.

ČKA přiznala, že drží dluh vůči Mgr.Svobodovi k 14.12.2013 2 770 000Kč.

Neumím si představit co si s touto informací počít?

Jak ČKA uvedla, letos ve prospěch jejího účtu nebudou vyplaceny státní dotace a napadá mě, jak hodlá financovat příští sezónu?

Podle svých posledních postojů nijak. Jí se to netýká.

Jak hodlá vyrovnat dluh J.Svobodovi do konce roku 2014?

Nakonec mě tedy napadá proč jsou moji koně šikanováni zamezením jejich startu v dostizích, protože se jejich majitel ocitá na seznamu dlužníků dlužníků. (nejedná se o slovní hříčku)

Dalším poměrně zásadním krokem bylo přiznání předsedy kontrolní komise MVDr.Vojáčka, že státní prostředky určené na výstavy byly použity na výplatu výher.(i mně)

Přiznáním se pochopitelně vždy usnadňuje práce policii, která pátrá pouze po tom, zda státní finanční prostředky určené např. na výstavy a za ně fakturované byly skutečně k těmto účelům použity.

Nebyly.

Malým pozitivem byl fakt, že se povedlo prohlasovat snížení importních poplatků a vynucených zisků.

Nevoli projevovali chovatelé.

Rozumím jejich postoji, ale za situace, kdy máme do běhání 17O koní není technicky možné spoléhat výlučně na český chov a zdůrazňuji, že jsem chovatelem, avšak pokud se nepovede restartovat dostihový provoz pomocí importů, nebudou již potřeba produkty ani českého ani jiného chovu.

Bohužel či naopak jsme členy EU a není myslitelné, aby např. Svaz pěstitelů brambor sám uvaloval a kasíroval clo na dovoz brambor, tak jak to dodnes dělala ČKA.

Současně jako chovatel považuji za naprosto nezbytné, aby byly vypisovány dostihy pro český chov v míře, která by technicky pokryla všechny ročníky i kategorie.

 

K pousmání byl výkřik MVDr.Vojáčka, který v tom momentě četl zprávu kontrolní komise z podia do pléna, že on má doma snad 12 klisen, které nepřipustil, protože nemá žádnou perspektivu.

Ano pane doktore, naprostý souhlas, pouze jste seděl v protisměru.

Po odhlasování snížení importních poplatků navrhl předseda ČKA ing.Šplíchal na protest k projednání návrh na zrušení všech dostihů koní českého chovu.

Co dodat……………………………..Česká klusácká asociace, nejvyšší autorita ……..rok 2013. Zapamatujme si!

Snad posledním, pro mě neuvěřitelným bodem bylo zjištění, že termínová listina ČKA, opsaná podle termínové Čeklusu není termínovou listinou.

Je to pouze seznam dnů, kdy můžeme pořádat dostihy a ČKA se tak vpravuje do nové role koordinátora a zastřešující nejvyšší autority, která nám dává k dispozici data z kalendáře, kdy smíme pořádat dostihy.

Tuto odpověď jsme dostali na požadavek konkretizace místa a pořadatele dostihů ČKA.

Po vyhodnocení některých postojů z řad přítomných jsem si uvědomil, že poslední dva roky, kdy jsme všichni byli svědky počínání ČKA, které nadále vede k devastaci našeho sportu, některým přítomným nestačí k pochopení situace a podporou současného VV ČKA volají po dalším boji, který jistě nemusí vést ke šťastnému konci.

Mylně jsem se domníval, že vše potřebné již bylo řečeno a každý rozumný člověk dokáže číst současnou situaci.

Průběh VS mě přesvědčil o opaku a bylo by nanejvýš pošetilé polevit v boji s těmi, kdo klusácký sport cíleně ničí ve jménu svých osobních zájmů a přesvědčit většinu, aby se vyslovila pro záchranu klusáckého sportu, tedy pro jeho praktickou realizaci v dostihovém provozu.

Čeklus, jak jsem uvedl na VS, nabízí a garantuje dostihovou sezónu v rozsahu 13-16 dostihových dnů v běžném rozsahu.

Nadále budeme usilovat o statut chovatelského uznaného sdružení, tak aby k provozním dostihům mohly být zařazeny i klasické zkoušky, čímž by vznikla standardní dostihová sezóna navazující na rok 2011.

Nabízíme dostihy pro český chov, zachování včera přijatých úrovní importních poplatků, ale to nejdůležitější je stabilita a perspektiva minimálně ve výhledu na jednu sezónu. Prozatím.

Zároveň si uvědomuji, že je nutné znovu zdůraznit, že na rozdíl od členů VV ČKA nemá nikdo z realizačního týmu Čeklusu, žádné osobní ambice či mocenské ambice.

Pochopil jsem, že mnozí nepochopili, že současný stav je pouze následkem skutečnosti, že zájem o „běhání“ byl u současných členů VV ČKA upozaděn jejím osobním zájmům a ambicím, tak jak zaznělo na VS.

Jednoduše, kdyby ČKA zrealizovala v letech 12 a 13 v Chuchli dvacetidenní dostihovou sezónu a dostála tak svým předvolebním slibům, nebyli by tu dnes hroutící se majitelé, krachující trenéři, medializace a nebyl by tu ani Čeklus.

Všichni bychom seděli v sulce a ani by nás nenapadlo zlobit.

Jak vyplývá z usnesení VS, do začátku sezóny 2014 proběhne další VS ČKA.

Znovu apeluji na všechny aktéry dostihové dění v ČR ve smyslu nutnosti vyvolání opakovaného hlasování o nedůvěře VV ČKA (ta nám zopakovala, jak a jakým způsobem se na takové VS vybavit) a pro záchranu klusáckého sportu je nutné převést vedení do rukou lidem, jak z Čeklusu či mimo něj, kteří se již nikdy nesníží k praktikám současné ČKA.

Osobně nemám žádné ambice, pouze má naše společná karta dvě strany-tedy stejně jako před právě proběhnuvším VS.

BĚHAT nebo NEBĚHAT a pokračovat v boji.

Já chci běhat.

Mates

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Znejištěný, - Re: Re: ???

Teoretiku, Váš příspěvek se mně opravdu líbí, je tzv. fundovaný, ale poraďte, je p. Vojáček v obraze, což jsem předpokládal, nebo byl opravdu delší dobu mimo dění a jaksi nestíhá vývoj?

Teoretik - Re: Re: Re: ???

Nechci se pana Vojáčka dotknout, ale v tomto případě sdílím názor p. Vlasáka, že je v nastalé situaci(naprosto)dezorientován.

Pozorovatel - Re: ???

Vážený pane Vojáčku,
to že se pan Vlasák hrdě obrací na ministerstvo, jak píšete,je hlavně chybou a ostudou organizace, která zavdala k takové situaci příčinu. Pokud Vám není známo, k čemu došlo, tak stručně: VV organizace, která má hájit svoje členy a konat pro jejich dobro, na ně udělal slušně řečeno podraz a s pomocí ministerstva se povedlo situaci napravit. Výsledkem je návrat dostihového provozu v roce 2012 na podzim na klusáckou dráhu do VCH. Nevím, nakolik jste s těmi dokumenty seznámen, ale byly publikovány na stránkách ČKA, která si je u ministerstva vyžádala a pokud tam už nejsou, jsou jistě k dispozici u paní Pokorné. Po jejich prostudování zjistíte, že snahou bylo něco vylepšit, nikoliv ničit a určitě se s jejich obsahem ztotožníte.