Jdi na obsah Jdi na menu
 


Po Valném shromáždění ČKA

 

Všechny prognózy naplněny a VV ČKA nenechal nikoho na pochybách o svých setrvalých postojích.

ČKA odmítla zveřejnit jmenný seznam členů jak písemnou formou na webu, tak jej předat při osobním vyžádání.

Je v zásadě druhořadé kolik je členů a fakt, že členové VV ČKA tak jako vždy budou mít rozepsané koně na všechny tety, strýce, žáky, Svoboda junior, Svoboda senior, Svobodová, JS Okna, JS Konsorcium, JS …., JS…. atd., nikdy tomu nebylo jinak, zásadní je postoj či tolik skloňovaná rétorika ČKA.

Komunikovat se svými členy nebudeme a vstříc rozhodně nevyjdeme!

Tak tomu dosud bylo a po včerejší VS to tak i zůstává.

Z toho pro některé vyplývá postoj smíření se s koncem klusáckého sportu a pro, které tento stav nenechává klidným, je to ubezpečení, že ČKA i nadále volí formu boje tak jako dosud a my ji přijímáme.

Samozřejmě, tak jako dosud je nejsmutnější, že musíme bojovat proti organizaci, která má hájit naše zájmy.

Po dvou letech naprostého selhání VV ČKA, které nabylo největšího historického rozsahu, bych se naivně domníval a předpokládal bych diskusi začínající tím, že VV dá k dispozici své funkce. Po posledních dvou sezónách si nedokáži představit výmluvnější důvod.

Podle očekávání ovšem členové VV ČKA lpí na svých funkcích vší silou a touže silou povedou klusácký sport k zániku.

Domníval jsem se, že se jedná o dobrovolné volené funkce, které mají být kdykoli k dispozici .

Přeneseno do selského jazyka: Pokud to umíte lépe, pojďte si to dělat!“

Ne. Opačná situace je pravdou.

Stav je ten, v témže jazyce: Hůř už to nejde, ale neodejdeme!

Potvrdila se i prognóza, že ČKA se po malých krůčcích, to protože lež má krátké nohy, stabilizovat v poloze nejvyšší autority, která nebude pořádat dostihy. Dokonce jsem z několika úst zaslechl, že se jedná o praktický model.

Zopakuji: Ano. Např. ve Francii, kde jsou desítky závodišť, tisíce koní a desítky pořadatelů.

V našich podmínkách, kde současné vedení ČKA dokázalo svou politikou dostat počet dostihových koní k číslu 170 (proti 283 v roce 2007) je jakákoliv zastřešující organizace pouze balvanem na noze.

Nevzpomínám si, že by do roku 2011 byl jakýkoliv technický či organizační problém s modelem, že organizace pořádající dostihy je nejvyšší autoritou. Byl to dvacet let fungující a bezproblémový model.

Nové, nepochopitelné a umělé problémy přišly s J.Svobodou. Trvají dodnes a po včerejší VS již víme, že trvat budou.

Zmíněným modelem přichází namísto výhod naopak nebezpečný stav, kdy se ČKA zbavuje jakékoli odpovědnosti, tu by ráda hodila na pořadatele, a naopak si ponechá pouze výhody a kasírování poplatků od členů a státních a Francouzských dotací, které pak bude dle svého uvážení přerozdělovat.

Tento model je dostatečně vyzkoušen na úrovni řízení státu a i VV ČKA si všiml, že to je nejjednodušší, bezpracná cesta k penězům.

Tuto variantu rozhodně zamítám a vyzývám abychom zůstali u jedné organizace pro 17O koní, která před výhodami ponese hlavně zodpovědnost.

V krátkosti jenom vzpomenu nejzajímavější momenty VS.

ČKA přiznala, že drží dluh vůči Mgr.Svobodovi k 14.12.2013 2 770 000Kč.

Neumím si představit co si s touto informací počít?

Jak ČKA uvedla, letos ve prospěch jejího účtu nebudou vyplaceny státní dotace a napadá mě, jak hodlá financovat příští sezónu?

Podle svých posledních postojů nijak. Jí se to netýká.

Jak hodlá vyrovnat dluh J.Svobodovi do konce roku 2014?

Nakonec mě tedy napadá proč jsou moji koně šikanováni zamezením jejich startu v dostizích, protože se jejich majitel ocitá na seznamu dlužníků dlužníků. (nejedná se o slovní hříčku)

Dalším poměrně zásadním krokem bylo přiznání předsedy kontrolní komise MVDr.Vojáčka, že státní prostředky určené na výstavy byly použity na výplatu výher.(i mně)

Přiznáním se pochopitelně vždy usnadňuje práce policii, která pátrá pouze po tom, zda státní finanční prostředky určené např. na výstavy a za ně fakturované byly skutečně k těmto účelům použity.

Nebyly.

Malým pozitivem byl fakt, že se povedlo prohlasovat snížení importních poplatků a vynucených zisků.

Nevoli projevovali chovatelé.

Rozumím jejich postoji, ale za situace, kdy máme do běhání 17O koní není technicky možné spoléhat výlučně na český chov a zdůrazňuji, že jsem chovatelem, avšak pokud se nepovede restartovat dostihový provoz pomocí importů, nebudou již potřeba produkty ani českého ani jiného chovu.

Bohužel či naopak jsme členy EU a není myslitelné, aby např. Svaz pěstitelů brambor sám uvaloval a kasíroval clo na dovoz brambor, tak jak to dodnes dělala ČKA.

Současně jako chovatel považuji za naprosto nezbytné, aby byly vypisovány dostihy pro český chov v míře, která by technicky pokryla všechny ročníky i kategorie.

 

K pousmání byl výkřik MVDr.Vojáčka, který v tom momentě četl zprávu kontrolní komise z podia do pléna, že on má doma snad 12 klisen, které nepřipustil, protože nemá žádnou perspektivu.

Ano pane doktore, naprostý souhlas, pouze jste seděl v protisměru.

Po odhlasování snížení importních poplatků navrhl předseda ČKA ing.Šplíchal na protest k projednání návrh na zrušení všech dostihů koní českého chovu.

Co dodat……………………………..Česká klusácká asociace, nejvyšší autorita ……..rok 2013. Zapamatujme si!

Snad posledním, pro mě neuvěřitelným bodem bylo zjištění, že termínová listina ČKA, opsaná podle termínové Čeklusu není termínovou listinou.

Je to pouze seznam dnů, kdy můžeme pořádat dostihy a ČKA se tak vpravuje do nové role koordinátora a zastřešující nejvyšší autority, která nám dává k dispozici data z kalendáře, kdy smíme pořádat dostihy.

Tuto odpověď jsme dostali na požadavek konkretizace místa a pořadatele dostihů ČKA.

Po vyhodnocení některých postojů z řad přítomných jsem si uvědomil, že poslední dva roky, kdy jsme všichni byli svědky počínání ČKA, které nadále vede k devastaci našeho sportu, některým přítomným nestačí k pochopení situace a podporou současného VV ČKA volají po dalším boji, který jistě nemusí vést ke šťastnému konci.

Mylně jsem se domníval, že vše potřebné již bylo řečeno a každý rozumný člověk dokáže číst současnou situaci.

Průběh VS mě přesvědčil o opaku a bylo by nanejvýš pošetilé polevit v boji s těmi, kdo klusácký sport cíleně ničí ve jménu svých osobních zájmů a přesvědčit většinu, aby se vyslovila pro záchranu klusáckého sportu, tedy pro jeho praktickou realizaci v dostihovém provozu.

Čeklus, jak jsem uvedl na VS, nabízí a garantuje dostihovou sezónu v rozsahu 13-16 dostihových dnů v běžném rozsahu.

Nadále budeme usilovat o statut chovatelského uznaného sdružení, tak aby k provozním dostihům mohly být zařazeny i klasické zkoušky, čímž by vznikla standardní dostihová sezóna navazující na rok 2011.

Nabízíme dostihy pro český chov, zachování včera přijatých úrovní importních poplatků, ale to nejdůležitější je stabilita a perspektiva minimálně ve výhledu na jednu sezónu. Prozatím.

Zároveň si uvědomuji, že je nutné znovu zdůraznit, že na rozdíl od členů VV ČKA nemá nikdo z realizačního týmu Čeklusu, žádné osobní ambice či mocenské ambice.

Pochopil jsem, že mnozí nepochopili, že současný stav je pouze následkem skutečnosti, že zájem o „běhání“ byl u současných členů VV ČKA upozaděn jejím osobním zájmům a ambicím, tak jak zaznělo na VS.

Jednoduše, kdyby ČKA zrealizovala v letech 12 a 13 v Chuchli dvacetidenní dostihovou sezónu a dostála tak svým předvolebním slibům, nebyli by tu dnes hroutící se majitelé, krachující trenéři, medializace a nebyl by tu ani Čeklus.

Všichni bychom seděli v sulce a ani by nás nenapadlo zlobit.

Jak vyplývá z usnesení VS, do začátku sezóny 2014 proběhne další VS ČKA.

Znovu apeluji na všechny aktéry dostihové dění v ČR ve smyslu nutnosti vyvolání opakovaného hlasování o nedůvěře VV ČKA (ta nám zopakovala, jak a jakým způsobem se na takové VS vybavit) a pro záchranu klusáckého sportu je nutné převést vedení do rukou lidem, jak z Čeklusu či mimo něj, kteří se již nikdy nesníží k praktikám současné ČKA.

Osobně nemám žádné ambice, pouze má naše společná karta dvě strany-tedy stejně jako před právě proběhnuvším VS.

BĚHAT nebo NEBĚHAT a pokračovat v boji.

Já chci běhat.

Mates

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Alena - "Náš chov"

Forma hájení českého chovu cestou uzavření importu je fatální úlet s katastrofickými dopady právě na český chov.
Smysluplná chovatelská práce je nekonečný příběh a nespočívá v jednorázovém pořízení chovného materiálu. Smyslem této práce je produkovat co možná nejvýkonnější, nejkvalitnější a konkurence schopné jedince. Toho lze dosáhnout jen přísnou selekcí a obměnou chovné základny, přínosem nové moderní krve. Kde však brát? No právě novými importy!
Dostihy a chov jsou totiž spojené nádoby. Dostihy prověří výkonnost importovaných koní, z nichž Ti nejlepší pak můžou pokračovat v kariéře chovné.
Tato skutečnost patrně našim chovatelům uniká. Náš chov zřejmě spočívá v uzavřené produkci „jakýchkoliv kusů“, a to je trefa mimo mísu. Nemůže se pak nikdo divit, že o takovou produkci není mezi majiteli zájem.
Když se podívám na chovnou základnu našich chovatelů, pak mě zaráží ještě jeden fakt – téměř všichni chovají především na importovaných klisnách, proti kterým se teď ohrazují. Není to trochu podivné? Nebo „po mě potopa“? Já už nakoupeno mám, tak už se sem nic vozit nebude!? To je poněkud krátkozraké a škodíte tím především sami sobě, vážení chovatelé. Tak malá země jako je ta naše, si jen s vlastní produkcí nevystačí a zavírat si vrata k cestě vpřed je opravdu pošetilé.
Podpora českého chovu v žádném případě nemůže spočívat v jeho konzervaci. Pak to totiž spěje k absolutnímu zániku.

Majitelka - Re: "Náš chov"

Naprostý souhlas. Příznivcům importních poplatků uniká i skutečnost, že jsme v situaci, kdy je v první řadě potřeba motivovat majitele k nákupům koní na běhání, je jedno, kde a ne je otrávit hned v úvodu nevysvětlitelně vysokým poplatkem.

Ondra - Re: "Náš chov"

Alčo, souhlasím s tvým názorem. Ale i přesto bych poplatky zanechal a zvýhodnil bych jen klisny.

Petr - Re: Re: "Náš chov"

A proč diskriminovat hřebce a valachy?

Ondra - Re: Re: Re: "Náš chov"

Peto to neni diskriminace.Podle mne je to ve prospech ces.chovu.Nepatrim mezi pisatele.Ale klidne mi posli tel.cislo.Ja ti zavolam a vysvetlim.

Petr - Re: Re: Re: Re: "Náš chov"

Ja jsem presvedcen, ze to diskriminace je.
Za prve to je stejny nesmysl jako, ze by jezdci platili dvojnasobek co jezdkyne. To by se ti asi nelibilo. Za dalsi nevim proc jako majitel se nemuzu svobodne rozhodnout o koupi treba hodneho valacha a jsem za to diskriminovan, vyssi poplatkem.
A co se chovu tyce, kde je psano, ze klisna kterou si ev. koupim bude v chovu nebo, ze bude v chovu pouzitelna? Rekl bych, ze vraceni poplatku pri zarazeni klisny do chovu je dostatecny nastroj a neni duvod mit vysoky importni poplatek pro hrebce a valachy.
Podle me by stacilo 1000 korun, protoze jsme v zalostnem nedostatku stavu behacich koni. A kazdy novy kun je ted potreba. A ekonomicky se to vyplati, vic koni, vic se vybere na zapisnem, registracich a jinych poplatcich.
Cesky chov potrebuje predevsim dostihy a to bez koni nejde, jinak je muzeme chovat jen na vystavy. Taky bych se ptal kde konci penize ze zlodejskeho importniho poplatku. V chovu? To asi ne.
Zadna smysluplna koncepce chovu v soucasnem vedeni CKA neexistuje. Jen vysoke poplatky za importy nebo i plemeniky. Proc ten chov nevzkveta? Protoze to nefunguje!

Sázkař - Re: Re: Re: Re: Re: "Náš chov"

Dobrá úvaha, myslím, že se obejdete bez telefonického vysvětlení, žalostný nedostatek provozních koní je dostatečný důvod, je potřeba řešit radikálně momentální situaci, ta je důležitější než nějaké naivní vize rádoby odborníků viz. pan Ondra

Ondra - Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Náš chov"

Netvrdim ze jsem odbornik.A za ty roky neco malo o tom vim.Taky nasloucham,necham si aj poradit a taky dokazu uznat kdyz ma nekdo pravdu.A nemam problem se ani podepsat.

klusák - mám řešení

Nastal čas uspořádat veřejnou sbírku na p.Vlasáka aby mohl zaplatit poplatky které hradí všichni majitelé koní a mohl konečně začít běhat.Nebo počkat na další valné shromáždění a hlasovat o vyloučení p.Vlasáka,to bude pro všechny lacinější.

---, - Re: mám řešení

Soudruhu "klusáku", žijeme již téměř čtvrt století v demokracii a ta nám umožňuje svobodně se vyjádřit, kdyby jsi četl důkladně argumenty, které Mates zveřejnil ohledně důvodu svého svého zadlužení, možná by ti došlo, že to má logiku, každý není ten, co si nechá s..t na hlavu. Sbírku uspořádej pro sebe na léčení, protože mokrý hadr na hlavu už asi nezabere.

majitel - Re: Re: mám řešení

Tak teď už to má logiku,všichni co běhají mají nasr.. na hlavě.Jen ten co všem škodí a neplatí je borec.Hodně zvláštní demokracie jak před třiceti lety.

? - Re: Re: Re: mám řešení

demagogie světem vládne, co? Zřejmě je to infekční, taky jste přišel do styku s nakaženými?
Nikdo tady přece nemluví o běhání. Tomu, že M.Vlasák nechce platit za něco, co mu ČKA neposkytla (=chovatelské dostihy v Chuchli tak, jak byly v době přihlášek vypsány) naprosto rozumím. Skutečnost, že si ostatní nechali nakálet na hlavu a jako ovce vše zaplatili, je pouhý holý fakt.

---, - Re: Re: Re: mám řešení

Majiteli, uvažujete podivně, ona situace totiž přišla mnohým docela vhod, hlavně moravským stájím, a také těm, pro které byla chuchelská dráha moc rychlá, na trávě se běhá pomaleji.Před třiceti lety jsme mohli tak leda držet hubu a krok, vzpomínáte s láskou? Smutné pro vás, ale Vlasák má pravdu, takže je i v právu. Prosím, držme se holých faktů, děkuji.

neználek - Re: Re: Re: Re: mám řešení

holý fakt je že p.Vlasák neběžel v Praze ani jednou.Asi je dráha příliš rychlá.

Sázkař - Re: Re: Re: Re: Re: mám řešení

Zvláštní, já ho tam viděl startovat mnohokrát, jste opravdu neználek.

Ondra - Re: Re: mám řešení

Jenže Mates ma dluh aj z 25.2.2011.A duvod?Nezdelil.

MVDr. Vojáček - ???

Vážený pane Vlasáku, já osobně jsem přesvědčen o tom , že jako kontrolní komise jsme s ing Semerádem odvedli dobrou práci a zpráva mnou podaná odpovídala skutečnosti a za rok 2012 rozhodně jsme neobjevili něco co by podle vás měla řešit policie. To , že jsem letos nepřipouštěl klisny je čistě moje věc a ne vaše. Já jsem ve svém životě již něco v chovu koní dokázal a v době kdy se měl stavět stadion na Šeberově jsem odchovakl dva ročníky hříbat a když jsem měl na dvoře 45 koní, tak se stadion vytratil z velkých plánů. Koně jse pak rozdával i zdarma, jen abych se jich zbavil a nemusel je živit.
Ptám se proto právem ? Co jste dokázal vy. Koně jste viděl z rychlíku, a při své povaze dokážete jen kritizovat, napadat druhé a zanechávat za sebou spoušť. Obracíte se hrdě na Ministerstvo zemědělství, ale působíte na pracovníky MZ, jako červený hadr na býka.
Pokud chcete pořádat dostihy v Praze, tak vám nikdo nebrání a všichni z Moravy rádi přijedou. Otázka je proč házíte klacky pod nohy těm , kteří budují závodiště na Moravě. Pokud se vám to nelíbí, tak tam nemusíte jezdit.
Já osobně rozdíly mezi Čecháčky a Moraváky nedělám ,proto bych byl rád , aby jste přestal brát moje jméno do vašich uřvaných úst. My dva se s polu můžeme bavit až dokážete v chovu koní alespoň polovinu toho co já.
Cose týká zabezpečení dostihového provozu importy a rušením českých chovatelů, tak vám přeji hodně štěstí. Jsem zvědav kolik dotací bude stát dávat na zkoušky výkonnosti ma dědičnosti importovaných koní.

Čecháček - Re: ???

Vážený pane Vojáčku, musím vám dát za pravdu, že jako kontrolní komise jste vypracovali perfektní zprávu, kterou uznávám za doposud nejlepší. Dále už váš příspěvek nepovažuji za odpovídající vašim ak. titulům, promiňte, ale bijete trochu pod pás, výrok o nepřipuštění vašich klisen z důvodu špatné perspektivy do budoucna jste použil a já s vámi souhlasím, tak proč se čertíte ? Jak víte, že p.Vlasák viděl koně z rychlíku?, znáte ho snad tak dobře, byl jste na jeho farmě?, dost laciné! Rád bych vám věřil, že nevnímáte rozdíl mezi východní či západní částí republiky, ale to jste měl napsat "mezi Čecháčky a Moraváčky", ten pejorativní nádech je troch cítit, vím, je to citlivé téma, pryč od něj, vždyť já vás, kamarádi moravští, mám rád. Dále si myslím, že budování závodiště na Moravě n i k o m u nevadí, určitě tam budeme také jezdit, princip byl v něčem jiném, což zajisté také víte, protože je všeobecně známý, takže překrucujete pravdu a to i v záležitostech importů i českého chovu, který p.Vlasák sám preferuje, nenakupuje v zahraničí, ale to je na dlouhou debatu. Jinak nic ve zlém, ale článek co jste napsal je pod vaší úroveň, zřejmě ještě příliš emocí z VS.

Mates - Re: ???

Vážený pane Doktore,

vzhledem k tomu ,že si vážím faktu,že jste se pod svůj článek podepsal ,na rozdíl od předchozího případu ,poprvé poruším zásadu nevměšovat se do této diskuse a reaguji na Váš příspěvek.
Z Vašich verbálních vystoupení i tohoto dopisu usuzuji,že jste se musel nutně vrátit z několikaletého zahraničního pobytu,protože jste v nastalé situaci naprosto dezorientován.

V několika svých pojednáních jsem zcela jasně uvedl,že respektuji právo svobodné volby a pan Svoboda nechť si dělá co chce,ovšem problém je právě v opačné poloze než ,jak jí chápete Vy. Pan Svoboda buduje cosi a zároveň se snaží zničit dostihový provoz v Praze.
Pro Vaši orientaci upozorňuji,že toto je jádrem sporu a spoušť zůstává právě za současným VV ČKA.viz .statistiky a výše dluhu.

Skutečnost zda jste letost připouštěl chovné klisny ,či nikoli je nesporně Vaše věc,ovšem až do momentu,kdy tuto informaci prezentujete na půdě VS s dovětkem,že nemáte žádnou perspektivu.
To je již právě naše společná věc,kterou se snažíme napravit a to zda jste ochoten či nikoliv,respektovat pravidla obchodu na území EU je zcela vedlejší.

Pokud se pouštíte do naprosto nevkusné roviny osobního srovnávání ve stylu "co jste dokázal vy"
nebo "umíte jen ničit",tak si dovoluji upozornit,že jsem se podílel na vzniku ČKS,který zastupuji a připravuji se svými kolegy již druhou dostihovou sezónu,což je jediný momentální počin,který je posledním záchranným lanem,na kterém dnes klusácký sport visí.

Pokud i Vy můžete připojit nějaký dostihový den budeme se těšit.

Vaše vize o "vládě odborníků" nemají v současném politickém klimatu právě tu nejlepší pověst a můžete se spolehnout,že takováto vláda dostihových odborníků,či naopak naprostých diletantů skončí ve velice krátkém čase u někoho ,kdo dokáže opatřit finanční prostředky.
Ani já ,pokud mám zájem na dostihovém provozu nemohu bruslit na volné ploše a musím se podřídit tomu,kdo dokáže celou věc finančně ošetřit.

Co se týká Vašich komentářů mého vystupování na MZE,děkuji za poklonu,které si bez ironie vážím a vězte,že úředníci,kteří pasivně přihlížejí dva roky likvidaci klusáckého sportu ještě červený hadr rozhodně uvidí.

V určitém časovém období se proslýchalo,že máte dokonce schodné názory s lidmi,kteří se snaží vší silou ,ve svém volném čase o záchranu dostihového sportu a můžete nám být nápomocen.

Jsem tedy nesmírně rád,že jste své názory jasně definoval v tomto článku,tak abychom věděli na čem jsme.
Neplánuji si pořídit ani 22 a půl koně,tak abych se s Vámi mohl bavit,protože o to skutečně nestojím a pro záchranu klusáckého sportu uděláte nejlépe nazujete li si papuče a budete se věnovat sepisování pamětí o chovu 45 koní , kdysi v pravěku.

Doba a události pokročily daleko více než byste si kdy přál.

s úctou M.Vlasák


Teoretik - Re: ???

Vážený pane doktore,
ve Vašem příspěvku si kladete otázku, kolik dotací bude stát dávat na zkoušky výkonnosti a dědičnosti importovaných koní, tedy zda stát bude takové ZV podporovat. Odpověď zní: nebude. Stejně jako nikdy nebude podporovat zkoušky výkonnosti koní českého chovu.
Dotační titul, který zmiňujete, je nazván "Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka". Je určen na pokrytí nákladů na testy s cílem určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat, v tomto případě koní.
Dotační titul zcela správně nerozlišuje, zda se jedná o koně českého nebo zahraničního chovu. Stejně tak šlechtitelský program plemene klusák, schválený MZe, uvádí, že výsledky výkonnostních zkoušek formou dostihů jsou podkladem pro odhad plemenné hodnoty a pro selekci, taktéž bez ohledu na zemi původu testovaných koní. Na stejném principu fungují i zkoušky výkonnosti ostatních plemen koní a co víc, registrace importovaných koní není zpoplatněna. Pro srovnání – cvalového derby se zúčastnilo 16 koní, z toho 1 českého chovu. Bohužel. Sdílím Vaši obavu o osud českého chovu, ale zvyšovat jeho konkurenční schopnost tím, že se uzavřou zkoušky výkonnosti pro zahraniční odchovance, je, promiňte mi to, scestné, stejně jako obava, že takové opatření zavede MZe. Pro podporu českého chovu mají sloužit jiné nástroje.