Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření k rezignaci


autor: Mates, Podchotučný mlýn

Vážení,
 
 
Přesto, že mě Mgr.Kadlec v sobotu ujistil, že jeho rezignace na post prezidenta ČKA je „hotová věc“, nevěřil jsem tomu, už proto že tímto prohlášením vyhrožoval téměř od samého nástupu do funkce.
Mylně jsem se domníval, že tento krok je natolik nemyslitelný a s tak fatálními následky, které si sám dokáže uvědomit, že ho v této fázi nelze vůbec brát na zřetel.
Dnes dopoledne jsme se dozvěděli opak-rezignace!
 
 
Osobně při dostihových dnech nesázím. Snad protože si nevěřím, nejsem odborník a vnitřně mě to netáhne. Při volbě do VV a na post prezidenta jsem měl jasného favorita, kterému jsem plně důvěřoval. Byl jsem si jist, že se jedná o pragmaticky uvažujícího člověka, právníka s reálným pohledem na věc, který na rozdíl od mých vizionářských vzplanutí dokázal většinou situaci pregnantně posoudit, vyhodnotit a odhadnout vývoj.
Vzorec jeho chování za poslední týdny jsem u něj nikdy nezaznamenal a nedokážu si vysvětlit jeho postoje. Na můj vkus zaznamenávají jistou dávku patologie.
Při rozboru situace mezi čtyřma očima na můj dotaz, zda hlavním problémem je finanční krytí rozjezdu dostihové sezony, nebo internetová diskuse na téma majitelských prémií a další témata, odpověděl, že co se týče prvního bodu není problém a k mému zděšení uvedl shodně se svým odstupujícím prohlášením, že se nedokázal přenést přes útoky na klusáckých serverech. Nevím nakolik je tento jeho postoj bernou mincí. Vždycky za vším hledám peníze.
Dál jsem se snažil rozpoložkovat celou situaci sám a nevyšel mi nikterak komplikovaný vzorec.
Nový prezident nedokázal autoritativně uchopit moc.
Do konce roku 2OO8 jsem nezaznamenal jedinou písemnou připomínku k fungování ČKA. Pochopitelně se nabízí otázka proč? Kdo nyní mluví o diktatuře nutně spadl odkudsi a nechápe souvislosti.
ČKA každoročně zvyšovala poplatky za cokoliv v řádu stovek až tisíců /reg.polatky za dostihovou stáj, jezdecká licence, reg.poplatky za narozená hříbata, licence plemeníků atd/. Všichni mlčeli a platili. A ČKA? Té nešlo nic vytknout byla moderní, in a
 
trendy. Zdražovala a šla s dobou. Nyní se situace až zbytečně zdemokratizovala a každý se považuje za povolaného se vyjadřovat.
Vlnu nevole zvedlo především zrušení majitelských prémií. Nikde jsem však nezaznamenal vlnu nadšení nad zrušení registračních poplatků z narozených hříbat. To je pro mně historicky zlomový okamžik a je to povinností organizace, která má za úkol podporu českého chovu. Dosud jsem měl pocit, že tato organizace měla český chov zlikvidovat.

Vážení,
To že držíte, krmíte a trénujete koně /tak jako já/ vás ještě neopravňuje vůbec k ničemu. Ani k majitelským prémiím. Pohybujeme se ve sportovním odvětví, které je na okraji zájmu sportovní veřejnosti. Ano jsme u peněz.
Už proto mě mrzí, že Mgr.Kadlec odstoupil, protože jednání s pražským magistrátem, firmou Hypokramed a jinými  měl v daleko vyšším stadiu jednání než by byl kdo ochoten připustit.
Nesporně největší chybou v jednání prezidenta bylo taktizování při podpisu smlouvy se zástupci chuchelského závodiště a následná absence termínové listiny, která je základním technickým dokumentem pro všechny zúčastněné.
Další a zcela fatální chybou bylo věnování jakékoliv pozornosti internetové diskusi a co hůř reakce na ni.
To si člověk z titulu prezidenta NEMUŽE dovolit. Tím spíš, že z jeho dopisu byla patrná únava nervozita až zoufalost.
Nakonec naprostým faux pas byla nabídka doložení pracovního programu. To si zřejmě nějaký Viking v helmičce s rohama   nebo sir Vasil mezkař vyžádal a Kadlec jej poskytl.
Takového politického a diplomatického selhání vždycky rozběsněný dav využije.
Dalším pochybením v řadě bylo vystupování VV navenek vůči členské základně. Nakolik si vážím ing.Zemanové, která je v klusácké obci vzácná tím, že se v ní potkává slušnost a odborná erudice měla svou obhajobu majitelských prémií důrazně prosazovat v diskusi před přijetím tohoto rozhodnutí VV. Po hlasovací proceduře a přijetí tohoto rozhodnutí, doufám většinou VV měl tento následně navenek vystupovat jednotně jako tým.
I já jako každý bych rád případně inkasoval majitelské prémie, ale jsem nucen podrobit se rozhodnutí VV. Který mi letos poprvé „sáhl na peníze“, ale na to jsem byl za prvé z minulosti zvyklý a za druhé se mi poprvé v takové situace je nabízena alespoň nějaká kompenzace. A na to jsem zvyklý nebyl.
 
Přes ing. Zemanovou se dostávám k dalšímu selhání, které přičítám na vrub provozovatelům /snad tří/ klusáckých serverů.
Právě ing.Zemanová jako jedna z mála slušných se pod své postoje podepíše v dobré víře obhajoby své věci, o které je přesvědčena a smečka tupců, která se anonymně strefuje do prezidenta a otočí nakonec i proti ní samé.
Jak Mgr.Kadlec uvádí pro něj byl jediným důvodem rezignace bylo nepochopení jeho kroků a hlavně diskuse na internetu. Klusácká obec je natolik početně malá, že většina členů se zná osobně nebo ostatní vede v patrnosti. Je nepochopitelné, že v takové atmosféře se opakovaně objevují lidé, kteří toto medium zneužívají k anonymní prezentaci nejsou sto postavit se za svůj, bohužel v drtivé většině prostoduchý názor
Žádám všechny provozovatele klusáckých serverů, pokud je to v jejich technické moci aby neautorizované články /vpravo dole celý podpis-ne bizardní, nic neříkající přezdívky/ nepublikovali.
 Shrnuto: Mgr.Kadlec v posledních týdnech odváděl pro klusácký sport tolik práce, že si těžko někdo dovede představit. To vím zcela přesně a mám ověřeno, ale rozhodně to nelze nikomu dokazovat nějakým pracovním programem. Neštěstím zůstává, že nedokázal srovnat žebříček společných priorit. Jednal se závodištěm ve Slušovicích, Lysé, ale nepostupoval rychle při jednání se závodištěm v Chuchli. A to i přes všechny problémy i naschvály s tím spojené. Pokud se nechal přesvědčit o výhodách taktického vyčkávaní nutně mu to muselo dříve či později zlomit vaz.
 
Pochopitelně co člověk to názor, ale cíle jsou dané. Úroveň diskuse na internetu je něco co sotva lze pochopit a musí na to mít člověk silný žaludek. Ovšem nelze mít omluvu pro to, že prezident tento porevoluční povyk dělnické třídy neunese. To je lidské i politické selhání. Nazýváme to zklamání důvěry, kterou jsme do kandidáta vložili. A je vůči všem zcela unfér načasování rezignace.
Následky se dostaví a souvislosti s těmito událostmi, čekám koho prvního napadne vyřknout termín „hospodářská krize“. Pak uvidíme kolik by v našich vydáních pokryla částka za majitelské prémie.
 
Tento článek vlastně píši, protože cítím jistý díl odpovědnosti za to, že jsem plně podporoval Mgr.Kadlece a od dnešního rána si uvědomuji, že sázet jsem nikdy neměl začínat. Můj kůň zacválal hned po startu a koneckonců i naboural do nejbližších.
 
Konec pojal K.Kadlec v duchu samurajských tradic a jak uvedl rozprodává stáj.
 
 
 
Inz.:Prodám 11 zánovních pozink boxů, okénko ve dveřích, otvor pro krmení, popř.vyměním za 25 uniboxů pro ustájení žírných býků.
„Říkal starej Forejt,že sem prej příjdou bejci“  
 
                                                                 Mates   Vlasák
                                                                   Podchotučný mlýn
 

Komentáře

Přehled komentářů

Honza - Haldy výmluv kdo za to může

Důvodem odstoupení prezidenta je diskuse několika"asi šesti "tupců" na internetu?...to snad nemůžete myslet vážně, co by takový člověk dělal, až by přišli opravdové problémy?, pokaždé by se složil?

Petr - Co tím chtěl básník říci?

Nevím,co jsi chtěl svým vyjádření, Matesi, klusácké obci sdělil? To, že je Karel debil a mluvka? Pak bys měl pravdu. Pokud sis chtěl pouze udělat alibi, protože jsi byl jeho hlavní volební eso, pak je mi tě líto. Pokud mu i nadále fandíš a tleskáš, pak pro tebe patří stejné označení jako pro Karla. Nemluv, vezmi (nebo sežeň) prachy a ukaž, že nejsi jen hloupý kritik a mluvka. Zatím jsi nedokázal kromě hrubé kritiky vůbec nic a pokud umím číst, ani nic jiného nenabízíš.

Simi - Krásný řeči

Člověče, to jsou, byly a jak vidno i budou jenom samý prázdný a nic neříkající řeči. Vůdce Kadlec, spása klusáckého národa. Sázka a zaclálání hned po startu. Z těchhle řečí se tvůj ani můj kůň nenají. Napiš recept, co bude dál. I ty jsi měl plná ústa plánů a slibů. I tvým přičiněním jsme tam, kde jsme. Miliony? Žádný problém - znělo unisono 10. ledna v Chuchli. Spousta zásluh? Spousta práce? Jen prázdná slova. Žvanění. Podraz. Na nás na všechny! Hlavně, že zůstanou natištěné vizitky!
Apropo: Ahoj, už trénujete? A proč? Simi