Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je to na Vás ....


 

 

PORUŠOVÁNÍ STANOV
Všichni členové ČKA jsou povinni řídit se jejími stanovami. Tyto stanovy může změnit jen valné shromáždění jako nejvyšší orgán ČKA a jejich změna musí být ze zákona do 15 dnů od schválení oznámena Ministerstvu vnitra (které vede evidenci občanských sdružení).
·        Pokud dojde k postupnému odstoupení více než 2 členů výkonného výboru, musí být podle stanov svoláno mimořádné valné shromáždění a na něm jako povinný bod jednání provedena doplňující volba. Z výkonného výboru zvoleného v lednu 2009 postupně odstoupili Jiří Balcar, Karel Kadlec a Michaela Zemanová, odstoupil také dodatečně kooptovaný Václav Chaloupka, mimořádné valné shromáždění však svoláno nebylo.
·        Prezident ČKA podle stanov reprezentuje ČKA navenek, svolává a řídí zasedání výkonného výboru, svolává valné shromáždění atd. Po rezignaci Karla Kadlece v únoru 2009 však nový prezident zvolen nebyl.
·        Podle stanov je řádné valné shromáždění svoláváno jedenkrát v roce, nebylo však svoláno od 10. 1. 2009 do 23. 1. 2011., tj. déle než dva roky.
 
PORUŠOVÁNÍ DOSTIHOVÉHO ŘÁDU
·        Účastníci klusáckého dostihového sportu jsou povinni znát a dodržovat klusácký dostihový řád, což jezdci a trenéři každoročně stvrzují podpisem na žádosti o licenci. Problém je, že platné znění dostihového řádu vedení ČKA nezveřejnilo v listinné ani jiné podobě – v textu uvedeném na internetových stránkách ČKA nejsou zapracovány všechny změny, přijaté na valných shromážděních.
·        Pro rok 2010 nebyla vůbec vydána doplňující ustanovení dostihového řádu a byla používána doplňující ustanovení vydaná 10. července 2009, přestože je v nich na několika místech uvedeno, že platí pro rok 2009. Podle dostihového řádu má být každý rok ve Věstníku ČKA zveřejněn nejpozději do začátku dostihové sezóny rozsah a výše poplatků, které jsou vybírány od účastníků dostihů. V roce 2010 však byla takto zveřejněna pouze 1. část platebního výměru za služby poskytované ČKA.
·        V roce 2010 rozporu s dostihovým řádem místo disciplinární komise výkonný výbor rozhodoval o odvoláních proti rozhodnutím dostihové komise. K úpravám sankcí, uložených dostihovou komisí, nemá výkonný výbor podle dostihového řádu ani podle stanov vůbec žádnou pravomoc.
 
 
VEDENÍ ČKA NEKOMUNIKUJE S ČLENY
·        Poslední zápis z jednání výkonného výboru byl publikován ve Věstníku klusáckého sportu a chovu dne 10. července 2009. Od té doby běžný člen ČKA netuší, zda se výkonný výbor schází, o čem jedná a s jakým výsledkem.
·        Věstník klusáckého sportu a chovu vyšel naposledy 21. března 2010. Některé údaje (např. propozice) jsou sice dočasně uvedeny na internetových stránkách ČKA, nelze je však zpětně dohledat. Zcela chybí údaje např. o změnách majitele nebo importech klusáků. Podle našeho názoru by vedení ČKA mělo členy informovat také o dalších důležitých věcech – v roce 2010 například o stavu dráhy před začátkem sezóny nebo o problémech se zúčtovacím centrem a výplatou výher.  Do sekretariátu ČKA se mnozí členové ČKA bojí zatelefonovat, natož ho navštívit. Nedostatek informací přispívá k nehezké atmosféře strachu, nedůvěry a konspirací.
 
CHYBÍ ROČENKY A PLEMENNÉ KNIHY
·        Poslední klusácká ročenka vyšla v roce 2005. Ročenky chybí několika posledním nadšencům, snažícím se o českém klusáckém sportu psát a publikovat. Chybí také samotným majitelům, chovatelům, trenérům a jezdcům. Archiv výsledků dostihů na internetových stránkách ČKA není jejich náhradou, chybí zde zahraniční starty, veškeré statistiky i možnost nějakého vyhledávání. Údaje zde uvedené nejsou vždy ani spolehlivé, např. ve výsledku Českého klusáckého derby 2008 je zde uveden na druhém místě kůň, který byl ve skutečnosti diskvalifikován pro pozitivní dopingový nález.
·        Oprávnění a zároveň povinnost vést plemennou knihu klusáka vyplývá pro ČKA z plemenářského zákona. Veřejnost ani členové ČKA se však o této činnosti mnoho nedozví, protože poslední plemenná kniha byla publikována v roce 2007. V roce 2010, kdy přestal vycházet Věstník klusáckého sportu a chovu, už nemáme informace ani o narozených hříbatech nebo zařazení nových klisen do chovu.
 
NEPRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ
·        ČKA není soukromou firmou, ale občanským sdružením. Kromě finančních zdrojů, které v souladu se stanovami zajišťuje výkonný výbor, hospodaří také mj. se státními dotacemi nebo prostředky získanými od členů formou různých poplatků. Podle našeho názoru by vedení ČKA mělo své členy informovat o plánech a výsledcích hospodaření lépe a častěji, než jednou za dva roky ústní zprávou na valném shromáždění.
 
 
VYSOKÉ POPLATKY
·        V době, kdy zoufale potřebujeme každého registrovaného klusáka, působí kontraproduktivně některé vysoké poplatky. Jedná se například o poplatek za zařazení hřebce do chovu a každoroční vydání osvědčení.
·        Kromě poplatků za registraci dostihové stáje a dostihových koní je majitel povinen za každého klusáka od věku ročka každoročně zaplatit dvě stě korun plus dvacetiprocentní DPH za každý významný dostih, kterého by se tento kůň eventuálně v příštích letech mohl zúčastnit. Dlouhodobé zápisné se platí i v zahraničí, ale tam je skutečně částí zápisného do dostihů, jejichž termíny, propozice a dotace jsou předem známy. U nás se nejedná o zápisné, do něho se tato částka nepočítá a v případě, že bude dostih pro nedostatek koní oznámených jako startující zrušen, nebude nikomu vrácena. Je to něco jako výpalné – nezaplatíš, tvůj kůň už nikdy významný dostih nepoběží. Nejde o vysokou finanční částku, ale znásobená počtem koní a let může pro některé členy ČKA znamenat značnou zátěž.
 
ZÁVĚR
·        ČKA je podle svých stanov nositelem sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v České republice. Jejím hlavním posláním a úkolem je soustavná podpora a rozvoj klusáckého sportu a péče o členskou základnu. Úroveň klusáckých dostihů a počet registrovaných koní ale klesá a členská základna skomírá. Mnoho malých stájí a drobných chovatelů aktivní účast v klusáckých dostizích nebo chovu vzdalo, další při současném vývoji brzy skončí. Zůstane tak jen několik největších subjektů nakupujících převážně koně v zahraničí, přitom v klusácky vyspělých zemích je tento sport založen hlavně na drobných majitelích a domácím chovu.
·        Největším problémem ČKA je nedostatek financí a do jejího vedení bude logicky zvolen ten, kdo financování zajistí. Podle našeho názoru bychom ale ani v současné kritické situaci neměli rezignovat na dodržování daných pravidel a snahu naplnit poslání a úkoly našeho občanského sdružení.  

 

              TCA

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nestranný. - Tajemné ticho.

Ba přímo ticho po pěšině, zřejmě všem mudrlantům došlo,že jsou bez nároku cokoliv podstatného změnit ,když nejsou prašule tak to nejde!ten kdo je vytáhne,nebo slíbí,dosáhne svého a můžou volby dopadnout jak chtějí.Hezký zbytek večera a v neděli nashledanou.

Stranný - Re: Tajemné ticho.

Tak to snad raději zabalíme, jestli se nemá nic změnit. Protože na změnu věcí co jsou napsány v článku "Je to na Vás..." moc peněz potřeba není. Jde o to dodržovat pravidla a plnit si povinnosti!

Alena - Re: Tajemné ticho - přesně tak.

O nic víc nejde a k tomu skutečně peníze nejsou potřeba. Potíž je v tom, že právě ta pravidla se nezamlouvají lidem, kteří financemi disponují.

xxx - Re: Tajemné ticho.

Já bych řekl, že jsi spíš posraný, než nestranný. Ale určitě to pohlo s vedením, protože v posledních dvou týdnech je vyřízena i agenda , která ležela téměř rok na sekretariátu.

bbb - Re: Re: Tajemné ticho.

jediny co s nima pohlo, je valna hromada, ne nase diskuze.. to se neboj.. bojej se, ze by mohli uz dostat chuchelskym kresilkem po drzce.. nebo šplouchovou buzertaskou :D

ccc - Re: Re: Re: Tajemné ticho.

Pozor na to ! Šploucha je vážný kandidát do výboru. Tajné služby zjistily, že doktorka má dostatečný počet plných mocí, včetně plné moci od Lomana (údajně za slíbené vrácení licence), aby si zvolila koho bude chtít. Horkými kandidáty jsou udajně: Svoboda, Pokorná, Novák ,Šplíchal a Čabla. Veškeré protesty jsou marné.

ddd - Re: Re: Re: Re: Tajemné ticho.

Ale, ale, ale.. Kdepak se nám tyto tajné informace berou?? To zas bude "pár" lidí rudých vzteky... Zase si budeme muset zařvat- HANBAA!!! a SKANDAAAL!!!

ggg - Re: Re: Re: Re: Tajemné ticho.

Tohle jsem už taky slyšel. To je prostě na .... Ti dva posledně jmenovaní by jim dělali jen křovíčko a nic se nezlepší. A docela by mě zajímalo čím prospěšný je třeba Novák, co udělal dobrého, kromě toho že dokázal dát svého koně na startku cca 8 hod po uzávěrce. Já rozhodně ani jednoho z této pětice volit nebudu a jestli se nenajde nikdo lepší, tak volební lístek roztrhám. A je mi líto těch co dávají plnou moc ....

Sázkař - Re: Re: Re: Re: Re: Tajemné ticho.

Je to pěkná pakárna,kupčení s hlasy, plné moci,jen by mě zajímalo co kdyby/Bože chraň ČKA/nebyl zvolen p.Svoboda,který údajně má vše dopředu již zrežírované.

ccc - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tajemné ticho.

Svoboda, ale není režisér, a do VV určitě patří. Problém je v tom, že to režíruje vše doktorka a vona dobře ví co dělá. Kdyby se poctivě volilo, každý za sebe, tak ti zbývající čtyří do VV rozhodně nepatřej.

Ales - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tajemné ticho.

Jo, ale Svoboda je truchu slibotechna. Jeho stadion uz mel davno byt. Docela zajimave si precist clanek na mishano.com.

MVDr. Vojáček - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tajemné ticho.

O tom jestli je Mgr. Svoboda slibotechna bych s tebou klidně polemizoval. Skutečnost je ,ale taková, že dráha se staví a chtěl bych vidět toho , kdo v nešní době finanční krize je schopen dodržet termín výstavby klusácké dráhy. Nebo je vůbec schopen a ochoten něco takového realizovat.
Kdo se byl podívat v Bravanticích, mi dá za pravdu, že je hotový podklad dráhy, ze 75 % je navezen vápenitý pružný podklad včetně makadamu a zbývajících 30% dráhy bude dokončeno na jaře po přeložení vysokého napětí.Profil dráhy má parametry světové úrovně. K tomu samozřejmě je v plánu výstavby i patřičné zázemí.
Mgr. Svoboda má samozřejmě určité chyby, které jsem mu i já vytýkal, ale kdo z nás chyby nemá. Proto si myslím , že napadat Svobodu, že je slibotechna je neoprávněné a jsem přesvědčen, že Svoboda do VV právem patří. Horší je to s ostatníma navrhovanýma kandidátama. Tam jsem si více jistý , že do VV nepatří. Ale záleží na členské základně koho si zvolí.

Alena - Re: Tajemné ticho - no vidíš Karle

Opět dochází na moje slova. Už před minulými volbami jsem se Vám snažila vysvětlit, že stávající systém voleb je špatný, protože umožňuje korupci a manipulaci s hlasy přes vůli větší části členské základny. Ono je podstatně snažší zmanipulovat a získat 3-4 lidi s největším počtem hlasů než nadpoloviční většinu členů. Nehledě k tomu, že možnost, aby měl někdo víc hlasů než druhý, je v příkrém rozporu s rovnoprávností a mezinárodními ustanoveními. Ale co u nás není! Je na čase okamžitě změnit toto nespravedlivé ustanovení, to doufám teď už konečně všichni chápou.

Petr - Re: Re: Tajemné ticho - no vidíš Karle

Aleno, naprosty souhlas. Valná hromada by toto měla změnit ještě než se budu volit lidi do VV. Co člen to jeden hlas.

Naprostý souhlas - Re: Re: Tajemné ticho - no vidíš Karle

Jedna fyzická osoba či společnost - jeden hlas. Jednoduchý a průhledný systém, navíc se tím zkrátí minimálně o polovinu nekonečný čas, kdy se musí čekat na výsledky voleb.
Přála bych někomu z vás si vyzkoušet dělat při stávajícím způsobu hlasování (podle počtu koní) tři hodiny čárky a "dozblbnutí" je počítat. Ač netrpím na bolesti hlavy, po této proceduře mě vždycky hlava bolela. Tohle tedy už určitě dělat nechci...

migast - Re: Re: Re: Re: Re: Tajemné ticho.

Pan Novák zajistil a zafinancoval mnoho provinčních klusáckých dostihů. Co jsi dokázal Ty? Pouze kecáš a jseš nas...., že jsi, oproti němu, nic klusáckým dostihům nepřinesl

Sázkař - Předem jisté...

Nemohlo to dopadnout jinak,ale budiž,jestli všechny volební sliby dojdou k naplnění, nebude tak zle.Pan Rokyta zaslouží uznání za odmítnutnutí kanditatury do VV,totéž by bylo na místě i u pana Tihelky,škoda, že není trochu sebekritický.Hon na pana Vojáčka s nesmyslným trestem silně připomíná kauzu s panem Lomanem.Vyřídit si osobní averzi vůči někomu z pozice momentální moci není fér a už vůbec ne tam,kde se často používá slovo SPORT.Doufejme,že se v letošním roce vztahy zlepší a začneme se chovat všichni sportovně.

bbb - Re: Předem jisté...

na to poslední část lze říct jen- ha ha ha, ach ta najivita... :(

Alena - za co vlastně čárky?

Za jaké koně vlastně dostáváme čárky? Za ty z loňska a co když jich už letos dotyční tolik mít nebudou? Spousta koní už opustilo řady. Letošní registrace ještě neproběhly a naopak někteří mají koně, které zatím registrované nemají. No jasně, dělalo se to tak vždycky, ale to ještě neznamená, že to bylo správně. Šachy a zase šachy...

Sázkař - Re: za co vlastně čárky?

Zase jeden rozumný příspěvek,je klidně možné,že jsem mohl mít v minulém roce třeba deset koní,na podzim vše rozprodat a ukončit veškerou činnost, ale o volbách můžou moje hlasy rozhodnout a napomoci k nějaké levárně.Je to teorie, ale i toto svědčí o špatném volebním systému.